banner114

Trabzon 6. bölge olsun  fabrikaları biz kuralım

TİM Başkanvekili ve İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyoncuları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Trabzon’da gerçekleştirdikleri toplantıya dair açıklamalarda bulundu. Anadolu’yu üretim üssü yapma sloganıyla çalıştıklarını kaydeden Başkan Gültepe, Trabzon’da da yatırım yapılabilmesi için kentin bazı bölgelerinin Kalkınma Bakanlığı tarafından 6. Bölge kapsamına alınması gerektiğini aktardı.  Kentte üretimi ve istihdamı artırabilme noktasında önerilerini sıralayan Gültepe, günebakış’ın sorularını yanıtladı

   

Sayın Gültepe, Türkiye’nin üreten değerlerisiniz. Üretimde ciddi bir ivme yakaladınız. Biraz bundan bahseder misiniz?

Gültepe: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Özellikle büyük ülkelere, güçlü ülkelere ve nasıl güçlü olduklarına bakınca, ekonomilerinin neden bu kadar güçlü olduğuna bakınca üretimden ve sanayiye yaptıkları yatırımdan güçlendikleri görülüyor. Geçmiş dönemde de şimdi ki dönemde de gelecek dönem için de herkes bunu söylüyor. Üretim ağırlıklı ülkeler var. Mesela Almanya’nın gayri safi milli hasılasının yüksekliği kişi başına düşen gelirin yüksekliği…

İhracat Türkiye için önemli. Üretim Türkiye için çok çok önemli. Çünkü sürdürülebilir ekonomide öncelikle üretimin olması gerekiyor. Çünkü kesikli değil sürdürülebilir ve süreklilik arz eden noktalardaki özellikle pandemi sonrası ihracattaki artışlar yeni imkanlar getirdi. Tedarik zincirinin dünyada değişmesiyle birlikte Türkiye’nin esnek yapısı ve çalışkan insanlarının fazlalığı değişimi ve dönüşümü hızlı bir şekilde yapmasından dolayı böyle bir ivme yakalandı.

Sayın Gültepe, pandemiden sonra yeni kapı yeni ivme getirdi. Bir rekordan mı bahsediyorsunuz?

Gültepe: Pandemi öncesinde olan ihracat durumu ile pandemi sonrasındaki ihracat durumunda şöyle bir farklılık var. Özellikle tedarik zinciri kırıldı. Eski tedarik zinciri ilgili yeni yapılanma var. Artık herkes farklı bir yerden değişik gözden bakıyor. Biliyorsunuz dünyanın en büyük ekonomilerinden ve ihracat ülkelerinden biri de Çin. Pandeminin kaynağının özellikle orada olmasından dolayı herkes o bölgeye karşı biraz daha farklı bir şekilde duruyor. Mesafeli duruyor. Alımlar konusunda dünyaya bu şekilde bu virüsü sardı diye, başlangıç noktası orası diye insanlar bu konuda Çin’e farklı bakıyor. İkincisi bu yaşanan pandemiden dolayı özellikle transportta da çok büyük değişimler oldu. Ulaşımda da mamulü tedarik etmede, malın yerine ulaşmasında Uzak Doğu çok uzun olduğu ağırlıklı konteyner taşımacılığı yapıldığı için o konteynerdaki maliyetler 1 yerine 10 oldu. Acayip bir fiyat artışı oldu. O anlamda tedarik zincirinin kırıldığını söyledim. Tabii tedarik zinciri kırılınca bugün güvenilir en yakın en ulaşılabilir en hızlı verebilecek ülke neresi, Türkiye. Bu kapsamda bu sektörlerde pandemi sonrasında artışlar var. Özellikle ham madde satan sektörler, bunların başında örnek veriyorum çelik var. Çelik son 1 yılda, son 4-5 ayda farklı bir şekilde arttı. Bunların başında kimya sektörü var. Bizim tekstil,  iplik tarafı felaket bir şekilde arttı. Ham maddeye ulaşmada problem olunca bazı ülkeler çok daha fazla bu konuda Türkiye’den talepte bulunmaya başladılar. Hazır giyim üzerine gelince bizde de 2020 yılında Mayıs sonrası Hazirandan başlamak üzere Temmuz ve Ekim aylarında Türkiye Cumhuriyetinin en büyük ihracat rekorunu kırdık.

Bütün yılların rekorunu mu kırdınız?

Gültepe: Bütün yılların bütün ayların rekoru kırıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhuriyet tarihinin rekorları kırıldı o iki ayda. Çok düşük bir kayıpla yüzde 3.3 gibi bir kayıpla 2020 yılını başlattık ve bitirdik. 2019 yılını baz alıyoruz. Çünkü 2019 yılını normal bir yıl olarak kabul ediyoruz. 2021 yılında 2019 yılına göre yüzde 9 oranında bir artış, 2020 yılına göre de yüzde 25 artışı sektör yaşıyor.

Sayın Gültepe, sizin ortaya koyduğunuz bu verilerden bakınca ülke ekonomisi düzelir mi, bu ekonomi daha iyi bir noktaya gider mi sorusunun karşılığı nedir? Ümitvari bir konuşmanız var. Olayın doğrudan içindesiniz. Pandemiyi Türkiye ekonomide fırsatı çevirdi diye bakabilir miyiz?

Gültepe: Biz üretip bu ürettiklerimizi dışarıya satıyoruz. Toplam ihracat biliyorsunuz Türkiye’de 200 milyarı aştı. Biz hazır giyim olarak 19 milyarı aştık. Ancak bunun yansımaları da var. Biliyorsunuz en son açıklanan büyüme rakamlarında büyümenin yarısı ihracattan geldi. Yani kısa zamanda bunların yansımalarını görmek mümkün değil. Aynı ekonomik başarı, aynı refah ekonomiye yansıdı mı diye soruyorsanız, öyle bir şey yok.  Sadece bazı alanları anlatıyoruz.

İstanbul Hazır Giyim Sanayicisi bağlamında ümitvarsınız ama TİM Başkanvekili olarak aynı şeyi görmüyorsunuz? Böyle mi anlamalıyız?

Gültepe: Yok. İhracat yapan, ihracata çalışan, hem istihdam anlamında hem de cirosal anlamda o firmalar kurun da desteklemesiyle birlikte iç piyasadakilerden çok daha mutlu ve umutlular. Bunun da iç piyasaya yansıması oluyor. Mesela biz pandemi sonrası istihdamı 56 bin kişi artırdık. İşsizliğin yükseldiği bir noktada biz pandemi sonrası istihdamı 56 bin kişi artırdık. Tekstil ve hazır giyimin toplamına bakınca direkt üretimde çalışan 1 milyon kişiyi aşmış. İhracattaki şartlar dönüyor çalışıyor ve satıyor. İç pazardaki esnafa gelince, iç pazardaki mağazaya gelince biliyorsunuz en büyük hizmet sektörü hala toparlanmadı. Piyasanın temmuz ayıyla birlikte açılmasıyla birlikte yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor.  Çeşitli önlemler alınıyor. Aynı yansımaları pazarda söylememiz mümkün değil. Etkisi var ama bizi farklı noktaya getirecek bir etkisi yok. Enflasyon yukarda. İçerdeki  ham madde, içerdeki fiyatlar arttı. Bu niye arttı? Özellikle pandemi sonrasındaki üretim kaynaklarının biraz kısıtlanması kaynaklı bir de bazı noktalarda fırsata çevirmesi ile oldu. İçeriye malzemeyi daha ucuza vereceğine dışarıya satmayı tercih ediyorlar.

Sayın Gültepe, aynı zamanda yurt çapında bazı vilayetlerde TİM toplantıları yaptınız. Trabzon ziyaretiniz öncesi ve sonrası ile ilgili bilgilenmek istiyoruz?

Gültepe: Şimdi biz biliyorsunuz bir Trabzonlu olarak uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve en son başkanlık yaptım. Şu anda da başkanlık yapıyorum. Hazır giyim sektörünün özelliği 81 ilde de olmasıdır. En fazla istihdam sağlayan sektörlerin başında geliyor. En fazla kadın çalışan sektörlerin başında geliyor. Diğer sektörlerden ayrışıyor. Bende çalışan 3 bin kişi var. Bunların yüzde 80’ini kadın. Biz ilk seçildiğimiz zaman Trabzon’da yönetim kurulu ile birlikte istişare yaptık. Trabzonlu olarak geldik. Memleketimizi tanımalarını farklı özelliklerini gösterdik. Hazır giyimle ilgili neler yapılabilir diye baktık. Sadece insanlara Trabzon’u düşündürelim düşüncesi ile bunu yaptık. Daha sonraki aşamalarda özellikle son dönemde bizim yatırımlarımız çok artı. Nerede arttı? Özellikle 6. bölgelerde, 5. bölgelerde ve 4. bölgelerde ağırlıklı olmak üzere bizim yatırımlarımız çok arttı. Her firma Anadolu’ya yayılıyor. Ben Başkan olduktan sonraki sloganım şu: Anadolu’muzu üretim üssü yapalım.  Hazır giyimde bu potansiyel var. İstanbul’u da moda merkezi haline getirelim. Bir taraftan moda ile katma değerli ürün satmakla İstanbul uğraşsın, bir taraftan da Anadolu’nun baki yerlerinde üretimi geliştirelim. Üretimi artıralım. Onların da kalkınmasında da desteğimiz olsun. Bu kapsamda özellikle Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanvekili Ahmet Hamdi Gürdoğan Bey’le de bir arada oluyoruz. Trabzon için ne yapabilirizi konuşuyoruz. Ben şu an Sakarya’dayım, Sakarya’da bu yatırımı yapmadan önce ben Trabzon’a geldim.  Yatırımı Trabzon’a yapmak istedim. Maalesef Trabzon’da gerek arazilerin çok fazla olmaması, gerek arazilerin çok pahalı olması nedeniyle İstanbul’a daha yakın olduğu için Sakarya’yı tercih ettim. Sakarya’da bana bağlı çalışan 2 bin çalışan var. Şimdi Trabzon’un farklı özellikleri, farklı liderlikleri var.  Biliyorsunuz Karadeniz engebeli olduğu için biraz fakir bir toprağa sahibiz. Ahmet Başkan bunları söyleyince Trabzon’da bazı bölgeleri 6. Bölge yapalım. Biz de orada yatırımları yapalım. 6. Bölge niye söylüyoruz? Konfeksiyon için rekabetçilik önemli. Her sektör için önemli ama bizim için daha önemli.  Özellikle 6. Bölgedeki teşviklerde şu var. SSK teşvik priminin hem işçi hem de işveren tarafını 10 yıl boyunca ödemiyorsun.  Yatırım yapmak için çok büyük teşvik. Buna istinaden Trabzon merkez olmaz. Yatırım Ofisi Türkiye’yi 6 bölgeye ayırmış. Trabzon’da 3. bölge kapsamında. Milli gelire bakılarak çeşitli parametrelerle bu ortaya çıkmış. Trabzon’un sosyal yapısı, işsizlik, gayri safi mili hasılası, üniversitesi ve çeşitli parametreler var. onunla ilgili bütün bölgeleri bu kapsamda değerlendirmişler. Trabzon’da bunun sonucunda 3. Bölge oldu. Bu söylediğim 6 sene önce yapılmış bir çalışmadır.

Biz dedik ki özellikle bazı bölgeleri, bakir kalmış, içeride olmuş, merkeze uzak ilçeleri 6. Bölge yaparsanız, Trabzon’un Bakanları, Valisi, Milletvekilleriyle beraber yapılırsa buraya yatırımları çekme şansımız olabilir. Bu düşünceyle Trabzon’a bir sunum yapmaya geldik. Biz Trabzon’un ileri gelenlerini düşündürmeye geldik. Diğer bölgelerdeki örnekleri verdim. Diğer bölgelerdeki illerde kümelenme olduğunu, Malatya’da hazır giyim konusunda ne kadar yatırım yapıldığını, istihdam yapıldığını anlattık. Trabzon’da yaptığımız incelemelerde sadece iki tane hazır giyimci var ve 300-350 kişilik bir istihdam var. Dolayısıyla işsizliğin çok fazla olduğu noktalarda örnek verdik. Giresun 5. Bölge, Ordu Beşinci bölge. Orda yaklaşık 5 bin kişi var hazır giyim sektöründe. Bizim de orada yaptığımız atölyelerimiz var. O anlamda özellikle Vali Bey, Belediye Başkanı ve diğer bürokratları düşündürdük. Dedik ki güç birliği yapalım, iş birliği yapalım. Bendesize burada sektör başkanı olarak elimden gelen desteği yapayım. Mesela Erzurum bu konuda çok başarılı. Okay Memiş Bey bizi ziyaret etti ve iş birliği yaparak tekstil kent kurdu. Kurduğu tekstil kentten de bir sürü firma yer kiraladı.

Sahilden 15-20 kilometre olan yerlerde bunlar yapılabilir. Her bölge ye 200-300 kişilik bir konfeksiyon kursan Trabzon çevresinde 2500 kişi yapar. Bu anlamda onlara düşüncelerimiz söyledi. Vali Bey uygun görerek değerlendireceğini söyledi. Ben Trabzon olarak üç sıfır öndesiniz, elimden gelen desteği veririm dedim. Trabzon çevresinde çalışmaları yaptım Sanayi Bakanlığına da aktardım. Bunu yapan iller ve ilçeler var. bu kapsamda sizde yapabilirsiniz dedim. Trabzon kadınını üretim ve istihdam anlamında kendi ayakları üzerinde durmasında çok büyük yardımımız olacak dedik. Toplantıyı bu şekilde bitirdik.

Sayın Gültepe, diyorsunuz ki Trabzon 6. Bölge değil. Trabzon’un Merkezi Ortahisar bu anlamda düşünülebilir ama bakir olan iç bölgeler var. Örneğin Maçka, Tonya, Şalpazarı gibi ilçeler 6. Bölge yapılabilir. Merkezin 3 bölge olduğu ilçelerin 6. Bölge olduğu örnekler var mı?

Gültepe: Normalde Trabzon 3. Bölge. Eğer organize olursa 4 oluyor. Mesela bazı ilçeler en son çıkan kanunda 4. Bölge yaptılar. Atıyorum Tonya 4 şuanda. Organize kurulursa 5 oluyor. 4’ü 5 yapmak kolay. 5’i de 6 yapmak kolay. O örnekler var doğuda çeşitli il ve ilçelerde onları sağlamışlar. Orada bürokrasi oraları cazibe merkezinde değerlendirerek yapıldı. Trabzon da yapılabilir. Arkasında Gümüşhane var. Orda 5. taraf organize olsa bazı yerler 6. oluyor ama az önce söylediğim tarzda formülasyonlarını bürokratlara bırakalım. Onlar her türlü formilasyonu yapabilirler diye düşünüyorum. Yapılan örnekler var. Son dört yılda o tarz yerler yapılı. Bazı ilçelere özel statü bile verildi. Trabzon’da daha önce bazı firmalarda sıkıntılar olmuş. Vali Bey ondan bahsetti. Önlerinde kötü örnekler olmuş. Doğru bir şekilde kurgu yapamamışlar. Kurguyu doğru bir şekilde yapmak lazım. Yani şuanda Malatya’ya pandemi döneminde gittim. Orda üç dönüm arazi aldım. Arazinin dönümü kırk lira. Organize ile cazibe merkezi haline gelmiş şuanda bin kişi çalışıyor. Neden bu Trabzon olmasın? Malatya mı daha gelişmiş, Trabzon mu daha gelişmiş? Çok fazla sanayi var Malatya’da. Dışarıdan bakıldığında Trabzon daha gelişmiş algısı var. Trabzon bence hangi kalemden dolayı böyle bilmiyorum. Fındık mı çay mı zengin gösteriyor bilmiyorum ama sıkıntısı var bana göre. Keşke Trabzon 5. Bölge olup organize olduktan sonra6. Bölge ilan edilseydi. Ama bu saatten sonra onu Bakanlık ayrı bir statü içinde değerlendirebilir. Türkiye’de her şeyin yapılma ihtimali var. Olabilir yani.

Teşekkür ederim.

Gültepe: Ben teşekkür ederim.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.