banner114

2020 yılında 750 bin yabancı turist bekliyoruz

günebakış: Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ile 2019 yılı turizm değerlendirmesi yapalım. 2019 yılında Trabzon turizmi hangi noktaya geldi. Genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

Ali Ayvazoğlu: 2019 yılı ülkemiz için turizm açısından rekorlar yılı olarak ifadelendirirken bu gerçeğin bölgemiz ve Trabzon için de geçerli bir kavram olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hedefimiz 50 milyon turist… 2019 yılını 52 milyona yakın (51,7 milyonla) turistle tamamladık. Hedefimiz 30 milyar doların üzerine çıkmaktı. 34 milyar küsur dolar üzerinde elde edilen bir gelirle turizmde hedefimiz bu yıl gerçekleşmiş oldu. Ülkemizde artan turist potansiyeliyle bu ivmeden özellikle Trabzon’umuzun büyük bir pay aldığını söyleyebilirim. Turizmden şehrimize yaklaşık 363 milyon dolar katma değer gelir elde edildi. Dolayısıyla şehrimiz ve bölgemiz açısından önemli bir kaynak. Yaklaşık 2 milyarın üzerinde paraya tekabül ediyor. Trabzon son yıllarda turizmde göstermiş olduğu ivmeyi 2019 yılında yaklaşık yüzde 40’ın üzerinde bir artışla devam ettirdi. Dış hatlardan şehrimize yabancı girişi ise 50’ye yakın bir oranda tamamladı. İç ve dış hatlardan baktığımızda bir önceki yıla göre artış olduğunu ifade edebilirim. Biz her yıl özellikle son 4 yıldır bir önceki yılın üzerine yaklaşık yüzde 40 koyarak devam ettik. Gelen turist potansiyeli açısından söylüyorum. Tabi bu bize yetiyor mu, bölgeye hitap ettiğimiz için tüm bölgeyi turizm açısından Trabzon üzerinden dizayn etmeye çalıştığımız için daha fazla turiste ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı buna göre planlamaları her yıl paydaşlarımızla istişare ederek, birlikte analiz yaparak, değerlendirerek yola çıkıyoruz.

günebakış: Göreve geldiğinizden sonra parlak bir turizm sezonuna girildi. Ardından 2017 ekonomik krizi baş gösterdi. 2018 ve 2019 yılında da yaşadık. 2018 yılında ekonomik kriz ne kadar etkiledi turizmi? 2019 yılında bunun yansımalarını aştık mı?

Ali Ayvazoğlu: Aslında 2018 ve 2019 yılı için her ne kadar kendi içimizdeki sıkıntılardan bahsediliyor olsa da turizm açısından böyle bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü dünyada her yıl artan bir turist sayısı var. Dünya Turizm Örgütünün verilerine baktığımız zaman şuan dünyada 1,4 milyar insanın gezdiğini görmekteyiz. Ve her yıl yaklaşık 45 milyon insan buna dahil oluyor. Dolayısıyla bunun dünyaya katkısı şuan itibarıyla 1,7 katrilyon dolar civarındadır. Ve 2023 yılına doğru gittiğimizde bu 2 trilyon dolara ulaşacağı, 2 milyar insanın da gezeceği ifade ediliyor. Ülkemiz bundan payını alıyor. Bölgemiz de turizm açısından bu payı alarak aslında bölgemizde yaşanılacak o sıkıntıya veya 2018 yarısından sonra dolar ve Euro’nun artması gibi ortaya çıkacak ekonomik sıkıntıya bu şekilde biz karşılık vererek izale ettik. Şehrimizde bunun (krizin)yansımasını da fazla görmedik. Turizmle beraber bunu absorbe ettik.

günebakış: Yerli turistte de aynı şey yaşandı mı? Yerlide nasıl bir tablo var?

Ali Ayvazoğlu: Her geçen yıl yerli turizm doğal olarak Trabzon’a özellikle ziyaret alanlarına destinasyonlarına baktığımızda gelen sayıda artış var. Yaz döneminde yerli turistin konaklamasında sıkıntımız var. Çünkü yerli turist daha uygun fiyat talep ediyor. Hemen yanı başımızdaki Giresun, Rize, Artvin veya Ordu, Gümüşhane illerimizdeki oteller tercih ediliyor. Trabzon’a gelmiyorlar, gezmiyorlar veya burada herhangi bir faaliyete katılmıyorlar anlamında değil. Çok cüzi miktarda yaklaşık yüzde 12 civarında geçen yıla oranla bir düşüş yaşadığımızı söyleyebilirim.

günebakış: Bu şu anlama geliyor mu? Trabzon’da konaklamalar özellikle yaz döneminde diğer dönemlere oranla yüksek oldu anlamı çıkarılabilir mi?

Ali Ayvazoğlu: Doğrudur. Zaten biz turizm altyapısı olarak bölgenin en öndeki illerinden birisiyiz. Daha doğrusu öndeyiz. Yaklaşık 600 üzerinde otelimiz mevcut. Bunun sadece 100 tanesi turizm işletmeli yatırım belgeli olan bakanlığımıza bağlı olan oteller ve diğer geri kalanları da belediye işletmeli olan otellerdir. Sadece Trabzon kırsalında 350 tane otelimiz mevcut. Apartları saymıyorum. Uzungöl’deki diğer bölümleri saymıyorum. Bununla beraber baktığımızda resmi yatağımız 36 bin civarında gayri resmi ile beraber rezidanslar apartlar ve diğer sisteme dahil olmayan yapılarla yaklaşık 50 binin üzerinde yatak kapasitesi sahibi Trabzon görmekteyiz. Şu an itibarıyla 174 acenteye ulaşmış durumdayız. 2019’u 164 acenteyle tamamlamıştık. Baktığımızda turizme hizmet edebilecek potansiyeli Trabzon kendisinde barındırıyor. Dolayısıyla yazın yüzde yüze ulaştığımız bir doluluğu söylemesemde yüzde 90’lara yakın yüzde 85’in üzerinde bir doluluk oranına sahip Trabzon.  Bundan otellerimizde diğer bölümlerde payını alıyor. Hatta yetmiyor. Biz de 2-3 gün kalan turisti yanıbaşımızdaki Rize, Artvin,hatta Gümüşhane’ye bile acentelere pazarlıyorlar. Aynı zamanda götürüyorlar. Sadece Trabzon için çalışan bir yapımız yok. Bölgeyi organize eden bir yapımız var.

günebakış: Trabzon ve Doğu Karadeniz Arap turizmi ile anılıyor oldu. Arap turizminin ya da Orta Doğu turizminin etkisi hangi noktadadır? Araplar olmasa turizmimiz çöker mi?

Ali Ayvazoğlu: Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki 2014’li yıllarda başlayan yoğun bir ivme vardı Kuzey Körfez ülkelerinden. Körfez ülkelerinden yoğun bir trafik yaşanıyor yazın. Özellikle Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri’nden Bahreyn ve Kuveyt’ten, Katar’dan, hatta Ürdün’den Lübnan’ı da söyleyebiliriz. Direk seferlerle Trabzon’a turist taşındı. 2018’de toplamda 1163 sefer dış hatlardan direkt gelmişken 2019’da bu 1546 sefere çıktı. Bir önceki yıla oranla 100’de 34’lük bir artış sağlandı. Bu yıl daha yeni yine haberlere yansımıştır. Katar Air’in Trabzon’a direkt seferleri başlıyor. Bu da bize farklı bir ivme kazandıracak. Diğer bölgelerden gelen uçak seferleri ile beraber Trabzon belki körfezden en fazla ziyaretçi alan (bölgemiz açısından da söylüyorum) illerden bir tanesi olacağız. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıya istinaden başka alanlara da yönelmek zorundayız. Bizim pazarımız sadece Körfez ülkeleri olmamalı. Bunun için de çalışıyoruz. Şu an Kuzey Afrika’dayız. Hedefte Çin vardı. Bu yıl hedefe koymuştuk. Koronavirüsbu konuda bize ket vuracak. Ancak buna da şu açıdan bakıyorum. Bunda da bir hayır vardır. Belki bunun bize bir artısı olacak ve ülkemize daha fazla turist geleceğini veya tercih edeceğini düşünüyorum. Ayrıca bütün bunların yanında sadece Körfez, Kuzey Afrika, Uzak Doğu değil hemen yanıbaşımızdaki komşularımız İran Azerbaycan, Gürcistan yine yoğun turist aldığımız ülkelerin başında geliyor. Biz tarih kültür medeniyet şehri olduğumuz için sadece bugün için değiliz. Geçmişten de Avrupa’dan turist alabilen potansiyele sahiptik. Bu sahip olduğumuz kültür hazineleri sayesindeydi. Bunlardan bir tanesi Sümela Manastırı Ayasofya’mız, Trabzon surlarımız sahip olduğumuz kültür envanterimiz. Avrupa’da en çok bilinen illerden bir tanesi olduğumuzu görmekteyiz. Geçen yıl size söyleyeyim. Amerika’dan dahil olmak üzere İngiltere’den Fransa’dan Belçika’dan Hollanda’dan Almanya’dan zaten vatandaşlarımız geliyorlar. Her birinden en az 2 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamışız. Bu yıl Japonya ve Kore’den de ilgi vardı. Biz bunları eğer harmanlayabilir iyi bir analiz yapıp şehrimizin potansiyelini ortaya koyup tanıtımını gerçekleştirebilirsek öyle inanıyorum ki Trabzon ve bölgemiz turizm potansiyelini çeşitlendirerek de bundan büyük fayda elde edecektir.

günebakış: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan kötü ilişkilerimiz Trabzon’da turizme yansıdı mı?

Ali Ayvazoğlu: Yansımadı. Çok enteresan. 2018 yılında Suudi Arabistan’dan 418 direkt sefer gelmişken, 2019’da 519 sefer direkt geldi. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri’nden 233 direkt uçuş gerçekleşti Trabzon’a.  Kuveyt’ten 129, Bahreyn’den 165, Ürdün’den 119,Umman’dan 49, Rusya’dan 4, Irak’tan 77, Lübnan’dan 6 direkt sefer geldi. Bizim komşularımız da aslında bölgemize gelmede ya da şehrimizi ziyaret etmede önemli yükünü tuttuğunu düşünmüyorum. İran, Azerbaycan buna dahil değil. Özellikle mart ayından itibaren başlayan nisana kadar devam eden Nevruz etkinliğimiz var. Bu Nevruz etkinliğinde ülkemize İranlıların büyük bir itibar gösterdiğini görmekteyiz. Aynı zamanda Valimizin kabulüyle bir acentenin yapmış olduğu bir info hareketindeydik. İnfo bir şehri tanıtma bilgilendirme faaliyetidir. İran’dan, Tahran’dan, Tebriz’den,Urumiye’den yaklaşık 30’a yakın acente ilk defa Trabzon’a geldiler. Bize şunu söylediler. ‘Biz Trabzon’un daha fazla tanınmasını istiyoruz İran’da. Van’ı biliyoruz ama Trabzon’u geç tanıdık. Keşke daha önce tanımış olsaydık.’ diyenler oldu.

Van’ın İran’la sınır olması dolayısıyla ve ulaşımının daha kolay olması hasebi ile İran’a rağbet var. Neticede Tahran’dan İran’a geliyorsunuz. Van’dan da Trabzon’a 10 saatlik bir yol mevcut. Yol ağlarının birleşmesi, Zigana Tüneli’nin yapılması, çift şeritli yolların bitmesi ile beraber inanıyorum ki karayolu da bize büyük bir artı kazandıracaktır.

günebakış: Trabzon’da en çok tartışılan konulardan biri de otellerin çokluğu. Yani bir planlama dışında oteller çok yapıldı!.. Özellikle sosyal medyada satılık oteller şeklinde söylentiler var. Bunun için ne söyleyeceksiniz?

Ali Ayvazoğlu: Şu ana kadar satılık otel furyası başladığına dair bir şey duymadım. Bu yarın olmayacak anlamına gelmez. Olabilir. Potansiyelinin üzerinde bir otel kapasitesine sahibiz. Bugün belki bunu sürdürülebilir kılıyoruz. Acaba ileriye dönük bunu devam ettirebilir miyiz endişesi doğal olarak insanlarda soru işareti oluşturuyor. Bunu ortadan nasıl kaldırabiliriz? Şu ana kadar bu şehirde başardığımız en güzel şeylerden bir tanesi gerçek verilerle ayağı yere basan verilerle hareket ediyoruz. Bizim derdimiz verilerden yola çıkarak analiz etmek.Bu verilerin üzerine nabzımızı ve altyapımızı kurgulamak… Buna göre de sürdürülebilir kılmaktır.

Turist geliyor mantığı ile olaya bakıp gelecekler düşüncesi ile şuraya şunu yapayım buraya bunu yapayım diyerek plansız bir planlama gerçekleştiremezsek,bu durum ilerleyen zamanlarda bize zor durumda bırakabilir. Buna bir sınırlama getirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Biz nicelikten ziyade niteliğin ön plana çıktığıbir yapılanmayı kurgulamalıyız. Bundan da kastım şudur. Memnuniyet oranını artıran bir yapı oluşturmalıyız.

günebakış:  Geçtiğimiz günlerde Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt’un ilginç bir açıklaması oldu. 10 yıl sonra Trabzon’un yaşlı bir kentte döneceğini söyledi. Size göre turizm, Trabzon da birinci kalkınma modeli. Bu anlamda turizm ile Trabzon geleceğini kurtarabilir mi? Yoksa Trabzon yüzde 70’i yaşlılardan oluşan bir kente dönüşebilir mi?

Ali Ayvazoğlu: Doğrusunu söylemek gerekirse Trabzon’un yaşlı bir şehir olabileceğini hiç düşünmedim. Dinamizmi yüksek olan bir kentiz. Doğamızın iklimimiz in özelliği dolayısıyla ben bunu hiç hayal etmedim. Böyle olacağını da düşünmüyorum ama olabilir de. Neticede ülkemizin nüfusu yaşlanıyor. 2030’lu yıllarda daha yaşlı bir nüfusa ulaşmış olacak ülkemiz. Şehrimizin bu noktadaki yapısı ne olacak bilmiyoruz.

günebakış:  Trabzon yaşlı nüfus bakımından ülkenin ilk 5’inde gözüküyor. Bunu biliyor muydunuz?

Ali Ayvazoğlu: Hayır, bilmiyordum. Dinamizmimizden olsa gerek hiç belli etmiyor. Belki içerisinde olduğumuz için fark etmiyoruz ama elbette ki veriler yalan söylemez. Ne olursa olsun Trabzon’un turizmdeki dinamizmi kendini yenileyerek devam ediyor.

günebakış: Turizm bu yaşlı nüfusu durdurup genç nüfusu artırabilir mi?

Ali Ayvazoğlu: Dışarıdan turizm için Şehrimize çalışmaya gelen insanlar var. Hatta memleketine bir geri dönüş de var. Bu anlamda nüfusumuzun belli bir oranda arttığını görmekteyiz. Büyükşehir olduğumuzda 750 bin civarında bir nüfusa sahipken şu anda yaklaşık 810 bin civarında bir nüfus olduğunu görmekteyiz. Bu da 5 yılda gelişen bir şey… Trabzon evlatlarının şehir dışında pek çok noktada yaşadığını da bilmekteyiz. Buradaki geçim kaynaklarının artmış olması, turizmin hareketli hale gelmesi, gelir elde edilebilir hale gelmesi, belli bir oranda geri dönüşü de sağlıyor. Bence turizm Trabzon’un geleceğini kurtaracaktır. Sahip olduğumuz kültür varlıkları hem de doğal hazinelerimiz fazlası ile mevcuttur. Buna ilave edilecek yeni destinasyonlar yeni planlamalar yeni anlayışlarla birlikte Trabzon’un bu yapıda elverişli bir yer olduğunu düşünmekteyim.

günebakış: Kış turizmini hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz?

Ali Ayvazoğlu: Mevsimsellikten uzak sadece 4-5 ay turizm yapılan bir şehir değil 12 ay turizm yapılan bir şehir konumuna gelmek zorundayız. Bunun için gerek yerel yönetimlerin gerek hükümetin çalışmaları var. Bunlar hayata geçtiği zaman biz de kendimizi iyi pazarlar,iyi tanıtırsak şehrimize geri dönüşle beraber bu yaşlılık oranının aşağı düşeceğini, genç nüfusun daha yukarı çıkacağını düşünüyorum.

günebakış: Ayasofya’nın cami olması tartışması turizm üzerinden yürütülüyor. Müzeden camiye dönüştürüldükten sonra turist sayısının düştüğü,bunun da Trabzon turizmine büyük bir zarar verdiği iddiaları var. Zaman zaman belediye meclislerinde de gündeme getiriliyor. Hakikaten Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi Trabzon turizmine kısmen de olsa bir darbe vurdu mu?

Ali Ayvazoğlu: Trabzon’a turizm için veya seyahat edenler geldiklerinde Sümela uzun zamandır kapalıydı. 2016’nın Şubat ayından itibaren kapalı olduğu halde Sümela’nın da aynı şekilde turizme darbe vurması lazım!.. Turistin gelmediği ve ziyaret etmediği, havalimanının kapalı, Trabzon Müzesi’nin kapalı, Ayasofya’nın kapalı olduğu şeklinde manşetlerin atıldığı dönemleri biliyoruz. Fakat biz o dönemde Trabzon’a gelen turist sayısı ile rekor kırıyorduk. Hala rekor kırmaya devam ediyoruz. Burada bir tezatlık olduğunu düşünüyorum. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Ayasofya açısından baktığımızda 23 Haziran 2013’te camiye dönüştünde deen son elde ettiğimiz yıllık veri yaklaşık 200 bin ziyaretçiydi. 2019 yılında Ayasofya yine tadilatta…Sadece 6 aylık rakamların 150 bin civarında olduğunu gördük. Şu anda vakıflarımız orada çok güzel bir restorasyon yapıyor Tamamlandığında ise ziyaretçinin bunu kat kat üstünde. Olacağını düşünüyoruz. Bakanlığımızın orada girişte saymış olduğu bir sistem mevcuttur. Aldığımız rakamlar oraya gelen otobüslerin sayısıdır. Bireysel olarak ziyaret edilen rakamlar haricinde. Ayasofya Trabzon için önemli bir markadır. Ülkemizdeki 3 büyük Ayasofya’dan bir tanesidir. Bilinirliğimizin altındaki en değerli kültür hazinelerinden bir tanesidir. Trabzon’a gelip de Ayasofya’ya görmeden giden çok az insan vardır. Ayasofya merakı insanlar da cezbedici bir yapı uyandırmıştır. Sırf Ayasofya için gelenler olmuştur. Özel olarak rehberlik yaptığım dönemlerden iyi biliyorum. Ayasofya’yı cami olarak kullanmamız ziyarete kapattığımız anlamına gelmiyor. Ayasofya da yine aynı şekilde rehberlerimiz turlarımız acentelerimiz yerli ve yabancı tüm misafirlerimiz orada çok rahatlıkla gezebiliyor ve rehberlik yapabiliyorlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu şekilde bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben bunu doğru bulmuyorum ve katılmıyorum. Analizler ve veriler böyle olmadığını gösteriyor.

günebakış: Sümela Manastırı’nda bir teleferik çalışması var. Turizmle alakalı mı?

Ali Ayvazoğlu: Evet, turizmle alakalı ancak Trabzon Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bir faaliyet çalışması... Teleferik de kısa süre içerisinde ihalesi yapılarak yapılmaya başlanacak. Tabii ki Sümela başlı başına farklı bir yapı. 2020 yılı açılış yılı olacak. Sümela’yı tam bir destinasyonhalinde planlıyoruz Valiliğimizle birlikte. Sümela Manastırı, yeni dizaynı ile birlikte o vadiye çok büyük bir değer katacaktır. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimat verdiği tarihe kadar inşallah çalışmalar bitmiş olacaktır.

günebakış: Ayasofya’da aynı tarihi yetişebilecek mi?

Ali Ayvazoğlu: Ayasofya’da daha hızlıyız. Ayasofya’da yetişecek. Şehir merkezinde olması, şartların daha elverişli olması.Bu yıl çok fazla kar yağmayışından dolayı çalışmalar daha hızlı devam ediyor. Çalışmaların büyük bir kısmında tamamlamış bulunmaktayız. Daha geçenlerde ziyaret etmiştim. Ayasofya’nın Kulesi tamamlanmış durumda. Çevre düzenlemesi hemen hemen bitmek üzere. Çok da güzel bir görüntüye sahip olacak. Biz şunu da ortaya koymalıyız. Yapılarımızın, kültür hazinelerimizin, değerlerimizin geleceğe aktarımı yapılmalı. Tamam ancak biz hepsinin aynı anda yapılmasını istiyoruz. Aynı anda da hizmete açılsın istiyoruz. Biraz sabretmek gerekiyor. Biraz aceleci yapımız var. Şehrimizin hem kültürel altyapısını hem de turizm altyapısını organize etmiş olacağız.

günebakış: 2016 yılının Ekim ayında göreve başladınız. 2016 yılının sonunda Trabzon’da yerli ve yabancı turist sayısıyla 2019 yılının turist sayısını mukayese eder misiniz?

Ali Ayvazoğlu: Yerli turistten ziyade yabancı turist açısından bakacak olursak 2017 yılının sonunda 453 bin 2018 yılının sonunda 575 bin, 2019 yılının sonunda 606 bin yabancı turisti şehrimizde ağırlamış bulunmaktayız.

günebakış: 2020 yılından beklentiniz nedir?

Ali Ayvazoğlu: 2020 yılından beklentim 2019 yılının üzerindedir. Gelişi de çok güzel başladı. Özellikle Ocak ayına baktığımızda yabancı turistte yüzde 64, yerli turistte yüzde 27artışla gidiyoruz. Konaklamada da aynı şekilde yabancıda yüzde 64’lük oranla devam ediyoruz. Geçen yıl ocak ayında yaklaşık 12 bin 938 kişi yabancı gelmişken, bu yıl yani 2020’de 21 bin 276 kişi geldi. Geçen yıl ocak ayı itibarıyla yerli turist 37 bin, bu yıl ocak ayı 48 bin…  Benim için önemli olan yabancı turistin artışıdır. Yani itibarın devam ettiğini Trabzon’daki memnuniyetin bu noktada anlamlı olduğunu ifade eden bir rakam olduğunu söyleyebilirim.

günebakış: Bu yıl olmasa gelecek yıl turist sayısı 1 milyona ulaşır mı?

Ali Ayvazoğlu: Hedefimiz yabancı turistte 1 milyona ulaşmak. 2020 yılı için hedefimiz 750 bindi. Bu rakama yaklaştık. Tabi ki bu benim sayabildiklerim. İç ve dış hatlardan şehre giren yabancıların rakamı bu. Samsun, Ordu havalimanına inip veya Gürcistan’dan gelenleri de saydığımızda ya da sayamadıklarımızda…Apartlarda konaklayanların verileri, değil benim verdiğim rakam havalimanından şehre giriş yapan yabancıların sayısıdır. Biz hedefimiz 1 milyona ulaştığımızda geceleme sadece yabancı turistte 4-5 milyona ulaşmış olacaktır. Benim şehrimin kazancı da buradan gelecektir.

günebakış: İlave etmek istediğiniz bir şey var mı?

Ali Ayvazoğlu: Eğer Trabzon, Karadeniz Bölgesinin turizm anlamında en donanımlı altyapıya sahip vilayetiyse başaracağı çok şey var. Fakat bunu yaparken bizim tek hedefimiz gelen turistin hem ev sahibi olarak misafiri en iyi şekilde ağırlayıp memnun kalmasını sağlamak hem de geleceğe planlanabilir, sürdürülebilir bir yapıyı kurgulamaktır. Buradan yola çıkarak tüm turizm paydaşlarımıza (54 sektörü ilgilendiren bir yapıya sahip) bu sektörün içerisinde kim yer alıyorsa ne olur evinize gelen misafire nasıl davranıyorsak öyle davranalım. Bir sonraki seferde tekrar gelebilmesinin altyapısını oluşturalım. Ne olur günübirlik kazançlara aldanmayalım. Biz geleceği kurtaracak bir yapıyı kurmak zorundayız. Şehrimizi, çoluk çocuğumuzu belki geleceğimizi bu sektörden kazandıklarımızla dizayn edeceğiz. Bu yapıyı kurarken daha özverili, samimi, misafirperver olmalarını talep ediyorum. Bu şekilde bir çalışma bekliyorum.

günebakış: Teşekkür ederiz…

Ali Ayvazoğlu: Ben sizlere teşekkür ederim.

RÖPORTAJ: Rabia MOLLAOĞLU

Anahtar Kelimeler:
Ali Ayvazoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner108