banner114
banner146
Mustafa Yazıcı
Mustafa Yazıcı
Yazarın Makaleleri
TRABZONDA ÇOK SİLÂH ATIŞ VE SİLÂH KAÇAKÇILIĞI SORUNU
Anladık Trabzonlular sert, cesur, mert, asker adamlardır amma lüzumsuz silâh atmak olayı hiçbir işe yaramıyor ve nice canlar alıyor. Osmanlı döneminde Trabzonlular bu işi ordu İstanbul'dan sefere çıktığında top ve silâh atışlarını...
TRABZON’DA KÜLTÜR KAVGALARI SORUNU
Bu sorun, Trabzon'un dünyanın en eski kurulmuş sekiz şehrinden biri olduğu halde tarihinin M.Ö. 2000 yılından öncesinin belgelerinin bir kısmının yok edilmesinden, bir kısmın da örtbas edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenledir ki...
KIZ KAÇIRMAK SORUNU
Bu bütün dünyanın ve Türkiyenin sorunudur.Çünkü:bazı istisnaları olsa da kadına şiddettir.En tehlikeli can ve aile sorunlarındandır.Fakat eskiden Batumdan Kastamonuya kadar olan Trabzon şehirlerinde olması diğer dünya veya Türkiye şehirlerindeki...
TRABZONDA ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA MÜCADELE SORUNLARI
Önce şu bilinmeli.. Acaba çağımızda zararlı alışkanlıklar nedir? Trabzon'da durum nedir?Trabzon Uluslar arası bir şehir olduğu için zaman zaman zararlı alışkanlıklar sorun olmaktadır.Sorun olan zararlı alışkanlıkların başında ...
TRABZON’DA MİSYONERLİK SORUNU
İlk önce şuna karar verelim ve şu gerçeği anlayalım ki Trabzon'da misyonerlik sorunu vardır. Fakat, misyoner ajanlar bunu üstü örtülü şekilde sorun yokmuş gibi örtbas ederek  perde altından yaygınlaştırmaya çalışırlar. Aslında...
TRABZON’UN SAĞLIK SORUNLARI
Osmanlıca Trabzon vilâyet Sâlnamelerinde  yaklaşık iki yüz seneden beri verilen bilgilere göre  bugünkü Trabzon'da eskiden bir askerî ve bir de sivil hastane vardı.Şehir merkez  nüfusu otuz beş binle  elli bin arasında...
TRABZONDA ÇİFTÇİ, YAYLA , ORMAN ve HAYVAN SORUNLARI
Trabzon'da çiftçilerin ,yayla ve orman bölgesi insanlarının  feryatları basında ayyuka çıktı.Bu sorunlar o kadar ilerledi ki Trabzon  Ziraat Odaları  T.B.M.M.'de Trabzon milletvekillerini ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını...
MİRAS SORUNLARI-KAVGALARI
Trabzon  en çok miras kavgası olan şehirlerden biridir İlmen bakılırsa mahkemelerdeki zabıtlardan bir anketi de çıkartılabilir.Hakim,Savcı ve avukatlarımızda çok resmi belge var .Ben de bu konuda araştırmacı ve hak sahibi olarak çok...
TRABZONUN TRAFİK SORUNLARI
Trabzon tarihinde üzerinde en çok yanlış yapılan konuların başında trafik konusu gelir. Dedikodu olarak değil de ilmen değerlendirilip çözüm aranırsa  bu sorun çözülür. Aksi halde daha beter olur. Şimdiye kadar yapılan yanlışlar...
NATAŞA SORUNU 
Sarp  kapısı  açıldıktan ve bavul ticareti başladıktan sonra seneler geçti.İlk zamanlarda 'Nataşa ' denilen Rusya corafyasında yaşayan kadınlar büyük çoğunluğu Kara-Deniz ve Hava yollarından Batumdan Kastamonu'ya...
NOSTALJİK İHANETLER
Trabzon'da tarihî-kültürel ,ekonomik ve siyasî ihanetlerden  başka ihanetler de var. Bunlara 'nostaljik ihanetler” diyorum. Meselâ: Pontusçuluk, Elencilik, Rumculuk yaparak Trabzon kalkınmalarını engelleyenler olduğu halde;Trabzon'da...
TRABZONDA ŞEHİRCİLİK YANLIŞLARI ve EKSİKLİKLERİ
1910  tarihli Osmanlıca Trabzon Şehircilik belgelerine göre ,1910 senesinin Trabzon Lisesinde okutulan 'Malumât-ı Medeniyye=MedenîyyetBilgileri”adlı kitapta 'Belediyecilik Dersleri ' de okutulmakta idi.Bu nedenle eski Trabzonlular...
DİLENCİLİK ve HIRSIZLIK  SORUNU
Trabzon halkı çok onurlu bir halktır.Müslümandır-Türktür.Karadeniz ve Kafkasya kökenlidir.Açlıktan ölse de dilenmez.Türkiye'de Trabzonlu dilenci hiç kimse gösterememiş, yakalanan da olmamıştır. Belki Trabzon nüfusuna kayıtlı bazı...
  TRABZONUN ARTAN KÜLTÜRSÜZLÜK VE TURİZMSİZLİK SORUNLARI
 Trabzon tarihini iyice araştıranlar ;Trabzon tarihindeki bütün kültürsüzlük ve turizmsizlik sorunlarının Trabzonun bağlı olduğu yüce değerlere rağmen ,nedense Trabzona yapılan Kültür ve Turizm üvey evlâtlığından kaynaklanmaktadır.Zira,Trabzon'un ...
TRABZONA İHANET SORUNU
Eski Trabzon'la şimdiki Trabzon'u karşılaştırırsak Trabzon'da bir ihanet sorunu hemen ortaya çıkar.Bu sorun gaflet ,dalâlet ve hatta hıyânet  uygulamalarından kaynaklanmaktadır.Çok örnekleri var.Birkaçına dikkat çekerek...
YUVA KURAMAMAK VE KARŞITSIZLIK  SORUNU
Sosyoloji (Toplumbilim) ilmine göre tarih boyu  insanlığın ve mutluluğun esası olan kurum aile kurumudur.Sağlam ailelerden kurulmuş toplumlar daha uzun süreli varlıklarını sürdürebilirler,daha çok mutlu olurlar.Aksi halde çok çabuk yıkılırlar....
TRABZON’DA BİR GÜNEŞ BATTI..
Trabzon müftülerimizin en yararlılarından; İl Müftümüz Pek muhterem Nûrî Güneş.. Bir hafta önce vefat eden eşine; Âhirette de olmuş eş.... "Güneşe batmaktan ne zarar gelir?"; Dedi Mevlânâ Hazretleri.. Trabzonda bir bir Hak yoluna getirmişti;...
TRABZONUN ARTAN KÜLTÜRSÜZLÜK VE TURİZMSİZLİK SORUNLARI
Trabzon tarihini iyice araştıranlar ;Trabzon tarihindeki bütün kültürsüzlük ve turizmsizlik sorunlarının Trabzonun bağlı olduğu yüce değerlere rağmen ,nedense Trabzona yapılan Kültür ve Turizm üvey evlâtlığından kaynaklanmaktadır.Zira,Trabzon'un ...
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATLERİNE (TRABZON’UN BAZI VAKIF SORUNLARI)
Trabzon birçok vakıfların bulunduğu bir vakıflar şehridir.Fakat,Trabzon   Vakıflar Bölge Müdürülüğümüzün vakıf çalışmalarında   çok kapsamlı olarak tüm Trabzon vakıflarıyla ilgilenildiğini göremedik.Sadece şehirdeki...
RUS İŞGALİNDEN KALMA TRABZON MUHACİRLER MEZARLIKLARI   SORUNU
Tarihî kayıtlarda belli olduğu üzere  Trabzon şehri 1914-1918 yılları arasında  tâBatumdanKastamonuya kadar  bombardımana uğramış 1916-1918 yılları arasında tam işgal yaşamıştır.Bir milyon iki yüzbin insan  muhacir...
TRABZONDA  YARDIMLAR ve YABANCILAR  SORUNU
Trabzon tarihboyu,kurulduğundan  beri  yardımseverliğiyle ve misafirperverliğiyle  tanınmış bir Karadeniz şehridir.Çünkü:Trabzon Karadeniz şehirlerinin en büyüğü ve Türkiyenin en meşhur şehirlerinden biri olduğu için ...
MOLOZDA ÇOK ÂCİL ÜST GEÇİT SORUNU VAR..
Yeni Moloz  sahilinin sadece Yeni Şehitler Camisi önüyle yeni yapılmakta olan balıkhane arası tam dört  şerit yol oldu..Her taraf araba garajı  izdihamında.Şehitler Camii arkasındaki yalıdaki çift şerit sahil yolu da hariç..Üstelik...
TRABZON'DAKİ  ZEYTİNCİLİĞİN YOK EDİLİŞİ TRABZON'A NİCE SORUNLAR YAŞATMAKTADIR
Osmanlıca Trabzon Vilâyet Sâlnâmelerinde Trabzon Zeytinciliği hakkında   Akçaabat kökenli olarak çok önemli resmi bilgiler vardır.Bu bilgiler Sâlnâmelerin son yayın tarihleri olan 1906 senesinden öncedir.Yani  yaklaşık bir...
TRABZONDA BALIK VE BALIKÇILIK SORUNU
                        Trabzon şehri  dolgulardan önce Batum'dan  Kastamonu deniz hudutlarına kadar en bereketli balık yuvalarına...