banner114
Mustafa Yazıcı
Mustafa Yazıcı
Yazarın Makaleleri
TRABZONA İHANET SORUNU
Eski Trabzon'la şimdiki Trabzon'u karşılaştırırsak Trabzon'da bir ihanet sorunu hemen ortaya çıkar.Bu sorun gaflet ,dalâlet ve hatta hıyânet  uygulamalarından kaynaklanmaktadır.Çok örnekleri var.Birkaçına dikkat çekerek...
YUVA KURAMAMAK VE KARŞITSIZLIK  SORUNU
Sosyoloji (Toplumbilim) ilmine göre tarih boyu  insanlığın ve mutluluğun esası olan kurum aile kurumudur.Sağlam ailelerden kurulmuş toplumlar daha uzun süreli varlıklarını sürdürebilirler,daha çok mutlu olurlar.Aksi halde çok çabuk yıkılırlar....
TRABZON’DA BİR GÜNEŞ BATTI..
Trabzon müftülerimizin en yararlılarından; İl Müftümüz Pek muhterem Nûrî Güneş.. Bir hafta önce vefat eden eşine; Âhirette de olmuş eş.... "Güneşe batmaktan ne zarar gelir?"; Dedi Mevlânâ Hazretleri.. Trabzonda bir bir Hak yoluna getirmişti;...
TRABZONUN ARTAN KÜLTÜRSÜZLÜK VE TURİZMSİZLİK SORUNLARI
Trabzon tarihini iyice araştıranlar ;Trabzon tarihindeki bütün kültürsüzlük ve turizmsizlik sorunlarının Trabzonun bağlı olduğu yüce değerlere rağmen ,nedense Trabzona yapılan Kültür ve Turizm üvey evlâtlığından kaynaklanmaktadır.Zira,Trabzon'un ...
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATLERİNE (TRABZON’UN BAZI VAKIF SORUNLARI)
Trabzon birçok vakıfların bulunduğu bir vakıflar şehridir.Fakat,Trabzon   Vakıflar Bölge Müdürülüğümüzün vakıf çalışmalarında   çok kapsamlı olarak tüm Trabzon vakıflarıyla ilgilenildiğini göremedik.Sadece şehirdeki...
RUS İŞGALİNDEN KALMA TRABZON MUHACİRLER MEZARLIKLARI   SORUNU
Tarihî kayıtlarda belli olduğu üzere  Trabzon şehri 1914-1918 yılları arasında  tâBatumdanKastamonuya kadar  bombardımana uğramış 1916-1918 yılları arasında tam işgal yaşamıştır.Bir milyon iki yüzbin insan  muhacir...
TRABZONDA  YARDIMLAR ve YABANCILAR  SORUNU
Trabzon tarihboyu,kurulduğundan  beri  yardımseverliğiyle ve misafirperverliğiyle  tanınmış bir Karadeniz şehridir.Çünkü:Trabzon Karadeniz şehirlerinin en büyüğü ve Türkiyenin en meşhur şehirlerinden biri olduğu için ...
MOLOZDA ÇOK ÂCİL ÜST GEÇİT SORUNU VAR..
Yeni Moloz  sahilinin sadece Yeni Şehitler Camisi önüyle yeni yapılmakta olan balıkhane arası tam dört  şerit yol oldu..Her taraf araba garajı  izdihamında.Şehitler Camii arkasındaki yalıdaki çift şerit sahil yolu da hariç..Üstelik...
TRABZON'DAKİ  ZEYTİNCİLİĞİN YOK EDİLİŞİ TRABZON'A NİCE SORUNLAR YAŞATMAKTADIR
Osmanlıca Trabzon Vilâyet Sâlnâmelerinde Trabzon Zeytinciliği hakkında   Akçaabat kökenli olarak çok önemli resmi bilgiler vardır.Bu bilgiler Sâlnâmelerin son yayın tarihleri olan 1906 senesinden öncedir.Yani  yaklaşık bir...
TRABZONDA BALIK VE BALIKÇILIK SORUNU
                        Trabzon şehri  dolgulardan önce Batum'dan  Kastamonu deniz hudutlarına kadar en bereketli balık yuvalarına...
TRABZON TARİH VE KÜLTÜRÜ TERCÜMELERİNDE YAPILAN TERCÜME HATALARINDAN ÖRNEKLER
Bu tercüme hataları daha çok Osmanlı metinler üzerinde yapılmıştır.Üstelik Osmanlıca Trabzon vilâyet Sâlnâmelerinde ve de Başbakanlık  Arşivinden gelen Osmanlıca belge tercümelerinde de  Uzman kişiler tarafından dahi yapılmıştır.Bizim...
​​​​​​​TRABZONDAKİ MODERN CEHALETEN BÜYÜK SORUNLARDANDIR
Dünya Tarihinde en meşhur şehirlerden biri olan ve tarihte ikinci İstanbul sayılan Trabzon'un en büyük sorunu, şimdi bazı  ilimsiz,kültürsüz,sanatsız  kimselerde görülen,sorun çıkartan ,sorun çözmeyen modern cehaletidir.Bu...
TRABZON'UN SORUNLARINA DEVAM... TRABZON İL HALK KÜTÜPHANESİ KURULUŞ ALANI İHTİYACA CEVAP VERMİYOR
Trabzon Dünya tarihinde ikinci İstanbul olarak Batum'dan Kastamonu'ya kadar kütüphaneleriyle meşhurdu. Bugün dahi Türkiyenin yedi  kültür şehrinden biridir. Üç Üniversitesi ,birçok Fakülteleri, Yüksek okulları vardır. Türkiye...
TRABZONDAKİ MODERN CEHALET EN BÜYÜK SORUNLARDANDIR
Dünya Tarihinde en meşhur şehirlerden biri olan ve tarihte ikinci İstanbul sayılan Trabzon'un en büyük sorunu, şimdi bazı  ilimsiz,kültürsüz,sanatsız  kimselerde görülen,sorun çıkartan ,sorun çözmeyen modern cehaletidir.Bu...
TRABZONUN SORUNLARINA DEVAM TRABZON İL HALK KÜTÜPHANESİ KURULUŞ ALANI İHTİYACA CEVAP VERMİYOR:
 Trabzon Dünya tarihinde ikinci İstanbul olarak Batum'dan Kastamonu'ya kadar kütüphaneleriyle meşhurdu.Bugün dahi Türkiyenin yedi  kültür şehrinden biridir.Üç Üniversitesi ,birçok Fakülteleri,Yüksek okulları vardır.Türkiye...
TRABZONUN SANAYİSİZLİK SORUNU
        Trabzonun sanayisizliğinin en büyük sebebi  ,Osmanlı devrinden beri  o zamanki şartlar ve imkânlar nispetinde gelen ve Osmanlıca Trabzon Vilâyet kayıtlarında bildirilen  tarihî sanayi işlerine...
TARİHÎ ESERLERİ YOK ETME SORUNU
Trabzon'u  tarihte 2. İstanbul olmaktan  çıkartıp bugünkü sıradan bir şehir haline getiren sebeplerin ve uygulamaların  en kötülerinden biri de Trabzon'daki tarihî eserlerin birçoğunun yok edilmesi ve eski muhteşem...
FINDIK-ÇAY VE TÜTÜN EKONOMİSİ  SORUNLARI
Trabzondaki Fındık-Çay ve Tütün sadece Trabzon'un değil bütün Doğu Karadeniz bölgesinin millî bitkileridir.Bunların ekonomilerinin çökertilmesi en büyük sorunları ortaya çıkartmaktadır.Zira millî ekonomi başkalarının...
MÜLKİYETİN MÜŞTEREKLİĞİ SORUNU 
Trabzondaki en büyük ve en kötü sorunlardan biri de mülkiyet müşterekliğinin kötüye kullanılmasıdır.Herkes elindeki müşterek mülkiyeti,bilhassa arazileri  kamu malı içinde   yapılacak kalkınma işlerinde aşırı kâr etmek...
TRABZON'UN SORUNLARININ SIRASIYLA AÇIKLANMASI VE ÇÖZÜMÜ
1-SİNÖR (HUDUT-ARAZİ  ANLAŞMAZLIKLARI) DAVALARI: Trabzon'u en  çok olumsuz  meşgul eden  ve geri bırakan sorun budur. Bu sorun çözülmeden diğerlerine hiç geçilemez. Çünkü: hepsi asıl bu en büyük sorunun  parçalarıdır....
SORUN NE DEMEKTİR?
Sorun kelimesinin eski adı  ilmî olarak 'MES'ELE” demektir. Mes'ele, hakkında soru sorulması ve nedenleri sorgulanması gereken olay-iş-uygulama ve konu  demektir. Bugünkü Trabzon'da o kadar sorgulanması gereken mes'ele...
TRABZON’UN SORUNLARI GEREKLİ BİR AÇIKLAMA
Pek değerli ve pek sevgi ve saygı değer okuyucularım. Sizin huzurlarınıza  gazetemiz sayfalarında  sene boyu 'ONUR DEFTERİNDEN”  adlı köşemizde  okuyacağınız, takip etmekten son derece memnun kalacağınız Trabzon'un...
ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU TRABZONSPOR’A NİCE BAŞARILAR, NİCE SELÂMLAR…
 Ey Trabzonlu!Takımını sakın  görme hor.Sen onu asıl rakiplere sor.Onun adı müstesnadır.Trabzonspor.Selâm şampiyonlar şampiyonuna.Onsuzluk çok zor.. Trabzon'da   futbol  nice insanın malumudur ki, Tâ Trabzon İdman...
UNUTTULAR MI?
Fener  Ortodoks Rum  Patriği Bartelemeos ayin için Trabzon Sümelâ'ya gelmeyi unutmadığı halde bizim Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi  Trabzon'un asıl fetih tarihi olan 15 Ağustos'u unuttular  mı? 2017...