banner114
Mustafa Yazıcı
Mustafa Yazıcı
Yazarın Makaleleri
TRABZONUN TRAFİK SORUNLARI
Trabzon tarihinde üzerinde en çok yanlış yapılan konuların başında trafik konusu gelir. Dedikodu olarak değil de ilmen değerlendirilip çözüm aranırsa  bu sorun çözülür. Aksi halde daha beter olur. Şimdiye kadar yapılan yanlışlar...
NATAŞA SORUNU 
Sarp  kapısı  açıldıktan ve bavul ticareti başladıktan sonra seneler geçti.İlk zamanlarda 'Nataşa ' denilen Rusya corafyasında yaşayan kadınlar büyük çoğunluğu Kara-Deniz ve Hava yollarından Batumdan Kastamonu'ya...
NOSTALJİK İHANETLER
Trabzon'da tarihî-kültürel ,ekonomik ve siyasî ihanetlerden  başka ihanetler de var. Bunlara 'nostaljik ihanetler” diyorum. Meselâ: Pontusçuluk, Elencilik, Rumculuk yaparak Trabzon kalkınmalarını engelleyenler olduğu halde;Trabzon'da...
TRABZONDA ŞEHİRCİLİK YANLIŞLARI ve EKSİKLİKLERİ
1910  tarihli Osmanlıca Trabzon Şehircilik belgelerine göre ,1910 senesinin Trabzon Lisesinde okutulan 'Malumât-ı Medeniyye=MedenîyyetBilgileri”adlı kitapta 'Belediyecilik Dersleri ' de okutulmakta idi.Bu nedenle eski Trabzonlular...
DİLENCİLİK ve HIRSIZLIK  SORUNU
Trabzon halkı çok onurlu bir halktır.Müslümandır-Türktür.Karadeniz ve Kafkasya kökenlidir.Açlıktan ölse de dilenmez.Türkiye'de Trabzonlu dilenci hiç kimse gösterememiş, yakalanan da olmamıştır. Belki Trabzon nüfusuna kayıtlı bazı...
  TRABZONUN ARTAN KÜLTÜRSÜZLÜK VE TURİZMSİZLİK SORUNLARI
 Trabzon tarihini iyice araştıranlar ;Trabzon tarihindeki bütün kültürsüzlük ve turizmsizlik sorunlarının Trabzonun bağlı olduğu yüce değerlere rağmen ,nedense Trabzona yapılan Kültür ve Turizm üvey evlâtlığından kaynaklanmaktadır.Zira,Trabzon'un ...
TRABZONA İHANET SORUNU
Eski Trabzon'la şimdiki Trabzon'u karşılaştırırsak Trabzon'da bir ihanet sorunu hemen ortaya çıkar.Bu sorun gaflet ,dalâlet ve hatta hıyânet  uygulamalarından kaynaklanmaktadır.Çok örnekleri var.Birkaçına dikkat çekerek...
YUVA KURAMAMAK VE KARŞITSIZLIK  SORUNU
Sosyoloji (Toplumbilim) ilmine göre tarih boyu  insanlığın ve mutluluğun esası olan kurum aile kurumudur.Sağlam ailelerden kurulmuş toplumlar daha uzun süreli varlıklarını sürdürebilirler,daha çok mutlu olurlar.Aksi halde çok çabuk yıkılırlar....
TRABZON’DA BİR GÜNEŞ BATTI..
Trabzon müftülerimizin en yararlılarından; İl Müftümüz Pek muhterem Nûrî Güneş.. Bir hafta önce vefat eden eşine; Âhirette de olmuş eş.... "Güneşe batmaktan ne zarar gelir?"; Dedi Mevlânâ Hazretleri.. Trabzonda bir bir Hak yoluna getirmişti;...
TRABZONUN ARTAN KÜLTÜRSÜZLÜK VE TURİZMSİZLİK SORUNLARI
Trabzon tarihini iyice araştıranlar ;Trabzon tarihindeki bütün kültürsüzlük ve turizmsizlik sorunlarının Trabzonun bağlı olduğu yüce değerlere rağmen ,nedense Trabzona yapılan Kültür ve Turizm üvey evlâtlığından kaynaklanmaktadır.Zira,Trabzon'un ...
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATLERİNE (TRABZON’UN BAZI VAKIF SORUNLARI)
Trabzon birçok vakıfların bulunduğu bir vakıflar şehridir.Fakat,Trabzon   Vakıflar Bölge Müdürülüğümüzün vakıf çalışmalarında   çok kapsamlı olarak tüm Trabzon vakıflarıyla ilgilenildiğini göremedik.Sadece şehirdeki...
RUS İŞGALİNDEN KALMA TRABZON MUHACİRLER MEZARLIKLARI   SORUNU
Tarihî kayıtlarda belli olduğu üzere  Trabzon şehri 1914-1918 yılları arasında  tâBatumdanKastamonuya kadar  bombardımana uğramış 1916-1918 yılları arasında tam işgal yaşamıştır.Bir milyon iki yüzbin insan  muhacir...
TRABZONDA  YARDIMLAR ve YABANCILAR  SORUNU
Trabzon tarihboyu,kurulduğundan  beri  yardımseverliğiyle ve misafirperverliğiyle  tanınmış bir Karadeniz şehridir.Çünkü:Trabzon Karadeniz şehirlerinin en büyüğü ve Türkiyenin en meşhur şehirlerinden biri olduğu için ...
MOLOZDA ÇOK ÂCİL ÜST GEÇİT SORUNU VAR..
Yeni Moloz  sahilinin sadece Yeni Şehitler Camisi önüyle yeni yapılmakta olan balıkhane arası tam dört  şerit yol oldu..Her taraf araba garajı  izdihamında.Şehitler Camii arkasındaki yalıdaki çift şerit sahil yolu da hariç..Üstelik...
TRABZON'DAKİ  ZEYTİNCİLİĞİN YOK EDİLİŞİ TRABZON'A NİCE SORUNLAR YAŞATMAKTADIR
Osmanlıca Trabzon Vilâyet Sâlnâmelerinde Trabzon Zeytinciliği hakkında   Akçaabat kökenli olarak çok önemli resmi bilgiler vardır.Bu bilgiler Sâlnâmelerin son yayın tarihleri olan 1906 senesinden öncedir.Yani  yaklaşık bir...
TRABZONDA BALIK VE BALIKÇILIK SORUNU
                        Trabzon şehri  dolgulardan önce Batum'dan  Kastamonu deniz hudutlarına kadar en bereketli balık yuvalarına...
TRABZON TARİH VE KÜLTÜRÜ TERCÜMELERİNDE YAPILAN TERCÜME HATALARINDAN ÖRNEKLER
Bu tercüme hataları daha çok Osmanlı metinler üzerinde yapılmıştır.Üstelik Osmanlıca Trabzon vilâyet Sâlnâmelerinde ve de Başbakanlık  Arşivinden gelen Osmanlıca belge tercümelerinde de  Uzman kişiler tarafından dahi yapılmıştır.Bizim...
​​​​​​​TRABZONDAKİ MODERN CEHALETEN BÜYÜK SORUNLARDANDIR
Dünya Tarihinde en meşhur şehirlerden biri olan ve tarihte ikinci İstanbul sayılan Trabzon'un en büyük sorunu, şimdi bazı  ilimsiz,kültürsüz,sanatsız  kimselerde görülen,sorun çıkartan ,sorun çözmeyen modern cehaletidir.Bu...
TRABZON'UN SORUNLARINA DEVAM... TRABZON İL HALK KÜTÜPHANESİ KURULUŞ ALANI İHTİYACA CEVAP VERMİYOR
Trabzon Dünya tarihinde ikinci İstanbul olarak Batum'dan Kastamonu'ya kadar kütüphaneleriyle meşhurdu. Bugün dahi Türkiyenin yedi  kültür şehrinden biridir. Üç Üniversitesi ,birçok Fakülteleri, Yüksek okulları vardır. Türkiye...
TRABZONDAKİ MODERN CEHALET EN BÜYÜK SORUNLARDANDIR
Dünya Tarihinde en meşhur şehirlerden biri olan ve tarihte ikinci İstanbul sayılan Trabzon'un en büyük sorunu, şimdi bazı  ilimsiz,kültürsüz,sanatsız  kimselerde görülen,sorun çıkartan ,sorun çözmeyen modern cehaletidir.Bu...
TRABZONUN SORUNLARINA DEVAM TRABZON İL HALK KÜTÜPHANESİ KURULUŞ ALANI İHTİYACA CEVAP VERMİYOR:
 Trabzon Dünya tarihinde ikinci İstanbul olarak Batum'dan Kastamonu'ya kadar kütüphaneleriyle meşhurdu.Bugün dahi Türkiyenin yedi  kültür şehrinden biridir.Üç Üniversitesi ,birçok Fakülteleri,Yüksek okulları vardır.Türkiye...
TRABZONUN SANAYİSİZLİK SORUNU
        Trabzonun sanayisizliğinin en büyük sebebi  ,Osmanlı devrinden beri  o zamanki şartlar ve imkânlar nispetinde gelen ve Osmanlıca Trabzon Vilâyet kayıtlarında bildirilen  tarihî sanayi işlerine...
TARİHÎ ESERLERİ YOK ETME SORUNU
Trabzon'u  tarihte 2. İstanbul olmaktan  çıkartıp bugünkü sıradan bir şehir haline getiren sebeplerin ve uygulamaların  en kötülerinden biri de Trabzon'daki tarihî eserlerin birçoğunun yok edilmesi ve eski muhteşem...
FINDIK-ÇAY VE TÜTÜN EKONOMİSİ  SORUNLARI
Trabzondaki Fındık-Çay ve Tütün sadece Trabzon'un değil bütün Doğu Karadeniz bölgesinin millî bitkileridir.Bunların ekonomilerinin çökertilmesi en büyük sorunları ortaya çıkartmaktadır.Zira millî ekonomi başkalarının...

banner108