banner114
Mustafa Yazıcı
Mustafa Yazıcı
Yazarın Makaleleri
TRABZONSPORUN  ŞAMPİYONLUĞUNUN GECİKME SORUNLARI
Trabzon'un da Trabzonspor'un da  sorunlarının kökeninde eski  Trabzonluların dillere destan, herkese şifa  Trabzon zihniyet ve algılarının, yani Trabzonluluklarının zayıflaması ve de azalmasıdır. Çünkü Trabzonspor'u...
TRABZON AYASOFYA SORUNU DA İSTANBUL AYASOFYA  SORUNUYLA TARİHE GÖMÜLDÜ    
Kim ne derse desin, Ayasofyalar konusunda hak yerini buldu. İstanbul Ayasofya 86, Trabzon Ayasofya 56 sene sonra yeniden Fatih'in fetih mirası hatırasına sadakatini gösterdi. Yeniden ibadete açıldı. Hatta bu konuda Trabzon İstanbul'u geçti....
TRABZONDA  KARMA SORUNLAR
1-CAMİ TARTIŞMASI: Bir önceki  Trabzon müftüsünün Çarşı Camii'nde bir Cuma vaazında Trabzon'un Moloz Semtinde 'Şehitler Camii” ismiyle duyurduğu  Trabzon'un simgesi olan  müstesna ve muhteşem  cami...
TRABZON ÜNİVERSİTESİ’NİN ÇOK ÂCİL ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI
                 7-8 Temmuz tarihlerinde iki gün Trabzon Üniversitemizin Fatih Eğitim Fakültesi bünyesindeki Araştırma Kütüphanesin de Yönetmen Halil Demirci Bey'le...
BU DEFA DA BİRİLERİNİN TRABZONLU BAKANIMIZ SAYIN BERAT ALBAYRAK VE AİLESİNE HAKARET SORUNU VAR
                 Demokratik hakları nedeniyle Trabzonluların seçip T.B.M.M' ne gönderdiği milletvekillerinin, bakanların kötülenmesi Trabzon'da sorun oluşturuyor....
BİRİLERİNİN TRABZON'U VE TRABZONLULARI KöTü GÖSTERME SORUNU
Tarih boyu Trabzonlular yazarlarıyla, şâirleriyle, çizerleriyle, adamlarıyla, komutanlarıyla, pilotlarıyla, kahramanlarıyla, sporcularıyla, ressamlarıyla, gazeteleriyle ve kaptanlarıyla dünya tarihine geçmelerine ve Trabzon vilâyeti İstanbul'la...
PARTİCİLİK SORUNLARI
Trabzon çok particiliğe geçeli beri devamlı kan kaybetmektedir. Çünkü Trabzon'daki partiler hayatlarını Trabzon tarihine, coğrafyasına ve eski şöhretine göre  devam ettirmiyorlar. Kendi ideolojine göre şekillendirmek istedikçe bozuyorlar....
TRABZON’UN BÂB-I ÂLΠ (YÜCE VE YÜKSEK  BASIN KAPISI)SORUNLARI
Trabzon , İstanbul'dan sonra  ikinci Bâb-ı Âlî merkezi (Yüce ve Yüksek Basın-Yayın,matbuat ve neşriyat kapısı) olduğu halde sorunları hiç dile getirilmedi. Halbuki tarihte ikinci İstanbul sayılan Trabzon ilk önce bu Bâb-ı Âlî...
TRABZON’UN   SİMGE (İMGE, SEMBOL, AMBLEM, ROZET  VE MARKA )SORUNU
Trabzon'un şu anda, çağımızda yani 2020 yılında (21. asırda)  en önemli (ehemmiyetli=ehem, mühimme tercih edilir lisan kuralını unutmayınız) sorunlarından biri  simge sorunudur. İmge-sembol-amblem-rozet ve marka sorunlar da...
TRABZONDA ÇOK SİLÂH ATIŞ VE SİLÂH KAÇAKÇILIĞI SORUNU
Anladık Trabzonlular sert, cesur, mert, asker adamlardır amma lüzumsuz silâh atmak olayı hiçbir işe yaramıyor ve nice canlar alıyor. Osmanlı döneminde Trabzonlular bu işi ordu İstanbul'dan sefere çıktığında top ve silâh atışlarını...
TRABZON’DA KÜLTÜR KAVGALARI SORUNU
Bu sorun, Trabzon'un dünyanın en eski kurulmuş sekiz şehrinden biri olduğu halde tarihinin M.Ö. 2000 yılından öncesinin belgelerinin bir kısmının yok edilmesinden, bir kısmın da örtbas edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenledir ki...
KIZ KAÇIRMAK SORUNU
Bu bütün dünyanın ve Türkiyenin sorunudur.Çünkü:bazı istisnaları olsa da kadına şiddettir.En tehlikeli can ve aile sorunlarındandır.Fakat eskiden Batumdan Kastamonuya kadar olan Trabzon şehirlerinde olması diğer dünya veya Türkiye şehirlerindeki...
TRABZONDA ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA MÜCADELE SORUNLARI
Önce şu bilinmeli.. Acaba çağımızda zararlı alışkanlıklar nedir? Trabzon'da durum nedir?Trabzon Uluslar arası bir şehir olduğu için zaman zaman zararlı alışkanlıklar sorun olmaktadır.Sorun olan zararlı alışkanlıkların başında ...
TRABZON’DA MİSYONERLİK SORUNU
İlk önce şuna karar verelim ve şu gerçeği anlayalım ki Trabzon'da misyonerlik sorunu vardır. Fakat, misyoner ajanlar bunu üstü örtülü şekilde sorun yokmuş gibi örtbas ederek  perde altından yaygınlaştırmaya çalışırlar. Aslında...
TRABZON’UN SAĞLIK SORUNLARI
Osmanlıca Trabzon vilâyet Sâlnamelerinde  yaklaşık iki yüz seneden beri verilen bilgilere göre  bugünkü Trabzon'da eskiden bir askerî ve bir de sivil hastane vardı.Şehir merkez  nüfusu otuz beş binle  elli bin arasında...
TRABZONDA ÇİFTÇİ, YAYLA , ORMAN ve HAYVAN SORUNLARI
Trabzon'da çiftçilerin ,yayla ve orman bölgesi insanlarının  feryatları basında ayyuka çıktı.Bu sorunlar o kadar ilerledi ki Trabzon  Ziraat Odaları  T.B.M.M.'de Trabzon milletvekillerini ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını...
MİRAS SORUNLARI-KAVGALARI
Trabzon  en çok miras kavgası olan şehirlerden biridir İlmen bakılırsa mahkemelerdeki zabıtlardan bir anketi de çıkartılabilir.Hakim,Savcı ve avukatlarımızda çok resmi belge var .Ben de bu konuda araştırmacı ve hak sahibi olarak çok...
TRABZONUN TRAFİK SORUNLARI
Trabzon tarihinde üzerinde en çok yanlış yapılan konuların başında trafik konusu gelir. Dedikodu olarak değil de ilmen değerlendirilip çözüm aranırsa  bu sorun çözülür. Aksi halde daha beter olur. Şimdiye kadar yapılan yanlışlar...
NATAŞA SORUNU 
Sarp  kapısı  açıldıktan ve bavul ticareti başladıktan sonra seneler geçti.İlk zamanlarda 'Nataşa ' denilen Rusya corafyasında yaşayan kadınlar büyük çoğunluğu Kara-Deniz ve Hava yollarından Batumdan Kastamonu'ya...
NOSTALJİK İHANETLER
Trabzon'da tarihî-kültürel ,ekonomik ve siyasî ihanetlerden  başka ihanetler de var. Bunlara 'nostaljik ihanetler” diyorum. Meselâ: Pontusçuluk, Elencilik, Rumculuk yaparak Trabzon kalkınmalarını engelleyenler olduğu halde;Trabzon'da...
TRABZONDA ŞEHİRCİLİK YANLIŞLARI ve EKSİKLİKLERİ
1910  tarihli Osmanlıca Trabzon Şehircilik belgelerine göre ,1910 senesinin Trabzon Lisesinde okutulan 'Malumât-ı Medeniyye=MedenîyyetBilgileri”adlı kitapta 'Belediyecilik Dersleri ' de okutulmakta idi.Bu nedenle eski Trabzonlular...
DİLENCİLİK ve HIRSIZLIK  SORUNU
Trabzon halkı çok onurlu bir halktır.Müslümandır-Türktür.Karadeniz ve Kafkasya kökenlidir.Açlıktan ölse de dilenmez.Türkiye'de Trabzonlu dilenci hiç kimse gösterememiş, yakalanan da olmamıştır. Belki Trabzon nüfusuna kayıtlı bazı...
  TRABZONUN ARTAN KÜLTÜRSÜZLÜK VE TURİZMSİZLİK SORUNLARI
 Trabzon tarihini iyice araştıranlar ;Trabzon tarihindeki bütün kültürsüzlük ve turizmsizlik sorunlarının Trabzonun bağlı olduğu yüce değerlere rağmen ,nedense Trabzona yapılan Kültür ve Turizm üvey evlâtlığından kaynaklanmaktadır.Zira,Trabzon'un ...
TRABZONA İHANET SORUNU
Eski Trabzon'la şimdiki Trabzon'u karşılaştırırsak Trabzon'da bir ihanet sorunu hemen ortaya çıkar.Bu sorun gaflet ,dalâlet ve hatta hıyânet  uygulamalarından kaynaklanmaktadır.Çok örnekleri var.Birkaçına dikkat çekerek...