banner114
banner146
banner122
Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Nizamü’l-Mülk
Tarihi film ve dizilerin yapılması kendi değerlerimizin bilinmesini ve gençlerin kahramanlarımızı rol-model almasını sağlıyor. Gençliğimizde büyük romancı Tarık Buğra'nın Osmancık ve Küçük Ağa eserleri sinemaya uyarlanması bizim...
Kuşak Çatışması
İnsan çocukluk ve gençliğinin geçtiği coğrafya ve zamana gör şekillenir. İnsan, çocukluk ve gençlik yıllarında öğrendiklerini ve kazandıklarını ömrünün geri kalan kısmında harcar. Bunları geliştirebilir ama bunlarda çok az gerçek...
Sağlık Sisteminin Mukavemeti-3
Sağlık sisteminin mukavemeti üçlemesinin üçüncüsü olan bu yazıda; Türk Sağlık Sisteminin covid sürecinde yönetsel yetkinlik ve kurumsal adaptasyon yeteneği üzerinde duracağız. Yönetsel yetkinlik ve adaptasyon yeteneği büyük ölçüde...
Sağlık Sisteminin Mukavemeti-2
Sağlık sistemlerinin krizler karşındaki mukavemetini oluşturan faktörlerin; kapasite yetkinliği, psiko-sosyal yetkinlik, finansal destek, teknolojik yetkinlik, yönetsel yetkinlik ve kurumsal adaptasyon yeteneği olduğunu yazmıştık. Önceki yazıda,...
Yönetim Oyunları Sağlık Sisteminin Mukavemeti
Mukavemet, zorluklar, saldırılar ve krizler karşısında, dayanıklı ve esnek olma, karşı koyma ve ayakta kalabilme gücüdür. Mukavemet birey, toplum, şirketler, hükümetler, sistemler ve var olan her şey için söz konusu olabilir. Hazırlıklı,...
Yönetsel Hata
Hata, gündelik hayatta sık yaşanılan bir durumdur. 'Hatalı yapılmış yol, hata ediyorsun, hatalı karar, bir hata neye patladı” gibi ifadeler sık kullanılır. Hata özünde 'istemeden yapılmış yanlış, yanılgı” anlamında kullanır....
Yerinden Mücadele
Pandemiyle mücadelede Bakanlar Kurulunun yerinde bir kararıyla, yerinden yönetime geçildi. Türkiye farklı coğrafik, iklim ve kültürel özelliklere sahip büyük bir ülke. İstanbul Türkiye'nin beşte biri olsa da, Türkiye İstanbul değil....
Bireysel Mukavemet
Mukavemet, bir zorluk, saldırı veya kriz karşısında dayanma, dayanıklılık, karşı koyma ve direnme gücünü ifade eder. Kavram saldırıyı değil, güçlü savunmayı ön plana çıkarır. Mühendislik alanında malzemelerin, varlıkların, zeminin,...
Şehit ve Şehadet
Şehit, kesin olarak bilen ve bilgisine güvenilen; Şahit, kesin bilgisini doğru bir şekilde söyleme cesareti ve iradesi olan, Şehâdet, kesin bilgisini, her şeye rağmen, doğru ve eksiksiz söylemek olarak açıklanabilir. Bizim inanç ve kültürümüzde...
Covid Salgınıyla Mücadele ve Aşı
Son bir yıldır covid-19 salgınıyla mücadeleyi hücrelerimize kadar hissediyoruz. Covid-19 hakkında çok yoğun bilimsel ve sosyal çalışmalar yürütülüyor. Hastalığın insan vücudu üzerindeki etkisi araştırılmaya devam ediyor. İlk günkü...
Başarmak
Hayatta iki şeyi kovalarız; başarı ve mutluluk. Başarı mı mutluluğu getirir, mutluluk mu başarıyı bilinmez. İkisinin birbiriyle ilişkisi var ama bu ilişki tamamıyla bir sebep-sonuç ilişkisi değildir. Çok başarılı insan vardır ki mutsuz...
ŞÜKÜR
Yokluk âleminden varlık âlemine, kuşatıcı bir ilimle bin-bir olabilirlik içerisinden tercihen, birçok gayeye matuf irade edilen, mizan, intizam ve terakki içinde yaratılan mahlûkatın birinci vazifesi şükürdür. Şükür; nimeti, rızkı, sağlığı,...
Hangi Sessiniz?
Ses, kendimizi ifade etme ve insanları etkileme aracıdır. Bebeğin dünyaya ilk geldiğinde ağlaması, 'ben geldim, haberiniz olsun”, ölümle gömüldüğümüz sessizlik, bu dünyadan gittim, artık yokum, 'size ders olsun” demektir. Her...
Afiliye Hastaneler
Son dönemde sıkça ifade edilen bir kelime olan afiliasyon, Latince kökenlidir. Evlat edinme, sahiplenme, birlikte iş görme ve kurumlar arası işbirliği anlamında kullanılır. Konuyla ilgili yönetmelik düzenlemesinde Sağlık Bakanlığı, afiliasyon...
Üniversite Yönetimlerinin Başarısı
Üniversiteler tanımlamış oldukları yükseköğretim misyonları ve vizyonları doğrultusunda gençleri hayata hazırlar. Bilimsel araştırmalar yürüterek bilimsel bilgi üretir, değişik alanlardaki sorunların tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesini...
Yönetim Oyunları Kitaplaştı
Yönetim en eski sanat ve en yeni bilimlerden biridir. İnsanın ihtiyaçlarının evrenin her yanına yayılmış olması ve insanın bu ihtiyaçlarını gidermeye tek başına gücü yetmemesi, insanoğlunu birlikte yaşamaya mecbur etmiştir. Birinin üretiminin...
2020 Biterken
2020 yılı, insanlığın covid hastalığı ile tanıştığı ve muzdarip olduğu bir yıl oldu. Covid yüz yüze her türlü insani ilişkiyi tehdit ediyor. Eğitimden çalışma hayatına, eğlenceden aile yaşamanı kadar. Yangına dönüşen ikinci...
    Hastaların Zor Günleri
Covid-19 bütün toplumu ve her bireyi tehdit ediyor. Her ne kadar çocuk ve gençler hafif atlatsa dahi onlarda da yoğun bakım ve ölüm vakaları görülüyor.  Orta ve ileri yaştaki bireyleri ise doğrudan tehdit ediyor. Hastalığı ciddi şekilde...
Sağlık Çalışanlarının Zor Günleri
Covid-19 salgınının ikinci dalgası beklenmedik bir şekilde sağlık sistemini vurdu. Pandeminin başından itibaren ilk kez sağlık sistemi bu kadar zorda kaldı. Servis yataklarında yaşanılan yoğunluk, hastanelerin diğer servislerinin covid servisine...
Sağlık Sisteminin Kapasite Zorlukları
Covid-19 salgını son on beş günde beklenmedik bir şekilde geometrik artış göstererek, boş bulunduğumuz takdirde, ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi.  Ekim ayında iki binler civarında seyreden hasta sayısı, Kasım ayında üç bin,...
Covid-19 Salgınında İkinci Dalga
Covid-19 salgınında birinci dalga, 11 Marttan itibaren başlamış ve vaka sayıları üstel olarak artmasıyla büyük bir toplumsal paniğe sebep olmuştu. Okulların tatil edilmesi, seyahat sınırlamaları, sokağa çıkma yasakları gibi sosyal izolasyon...
Türk Bilim İnsanının Yurt Dışındaki Başarısının Sırrı
Yurtdışında kısa bir süre misafir araştırmacı olarak bulunmuştum. Dinleyici olarak katıldığım lisansüstü bir derste hocanın ve öğrencilerin takip ettiği kitabın üzerinde 'Yasar Ozcan” yazıyordu. Kitabı alıp incelediğimde Virginia...
Hak Arama
Siz hiç 'hak arama suçu” işlediniz mi? Bilindiği gibi Anayasaya göre, bir şeyin suç olması kanunen tanımlanmış olmasına bağlıdır. Buna suçun kanuniliği ilkesi denir. Haklar ve suçlar yasalarda tanımlanmıştır. Hak ve suçun kanuniliği...
Yönetim Hastalıkları
Akademik camiada birçok olumsuzluğu rağmen fedakarhane kalıcı eserler verme cabası içinde olan akademisyenleri görmek bilimsel gelecek açısından ümit verici. Ülkemizin seçkin üniversitelerinde Süleyman Demirel Üniversitesi, sağlık yönetimi...