banner114
banner146
banner122
Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Hangi Sessiniz?
Ses, kendimizi ifade etme ve insanları etkileme aracıdır. Bebeğin dünyaya ilk geldiğinde ağlaması, 'ben geldim, haberiniz olsun”, ölümle gömüldüğümüz sessizlik, bu dünyadan gittim, artık yokum, 'size ders olsun” demektir. Her...
Afiliye Hastaneler
Son dönemde sıkça ifade edilen bir kelime olan afiliasyon, Latince kökenlidir. Evlat edinme, sahiplenme, birlikte iş görme ve kurumlar arası işbirliği anlamında kullanılır. Konuyla ilgili yönetmelik düzenlemesinde Sağlık Bakanlığı, afiliasyon...
Üniversite Yönetimlerinin Başarısı
Üniversiteler tanımlamış oldukları yükseköğretim misyonları ve vizyonları doğrultusunda gençleri hayata hazırlar. Bilimsel araştırmalar yürüterek bilimsel bilgi üretir, değişik alanlardaki sorunların tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesini...
Yönetim Oyunları Kitaplaştı
Yönetim en eski sanat ve en yeni bilimlerden biridir. İnsanın ihtiyaçlarının evrenin her yanına yayılmış olması ve insanın bu ihtiyaçlarını gidermeye tek başına gücü yetmemesi, insanoğlunu birlikte yaşamaya mecbur etmiştir. Birinin üretiminin...
2020 Biterken
2020 yılı, insanlığın covid hastalığı ile tanıştığı ve muzdarip olduğu bir yıl oldu. Covid yüz yüze her türlü insani ilişkiyi tehdit ediyor. Eğitimden çalışma hayatına, eğlenceden aile yaşamanı kadar. Yangına dönüşen ikinci...
    Hastaların Zor Günleri
Covid-19 bütün toplumu ve her bireyi tehdit ediyor. Her ne kadar çocuk ve gençler hafif atlatsa dahi onlarda da yoğun bakım ve ölüm vakaları görülüyor.  Orta ve ileri yaştaki bireyleri ise doğrudan tehdit ediyor. Hastalığı ciddi şekilde...
Sağlık Çalışanlarının Zor Günleri
Covid-19 salgınının ikinci dalgası beklenmedik bir şekilde sağlık sistemini vurdu. Pandeminin başından itibaren ilk kez sağlık sistemi bu kadar zorda kaldı. Servis yataklarında yaşanılan yoğunluk, hastanelerin diğer servislerinin covid servisine...
Sağlık Sisteminin Kapasite Zorlukları
Covid-19 salgını son on beş günde beklenmedik bir şekilde geometrik artış göstererek, boş bulunduğumuz takdirde, ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi.  Ekim ayında iki binler civarında seyreden hasta sayısı, Kasım ayında üç bin,...
Covid-19 Salgınında İkinci Dalga
Covid-19 salgınında birinci dalga, 11 Marttan itibaren başlamış ve vaka sayıları üstel olarak artmasıyla büyük bir toplumsal paniğe sebep olmuştu. Okulların tatil edilmesi, seyahat sınırlamaları, sokağa çıkma yasakları gibi sosyal izolasyon...
Türk Bilim İnsanının Yurt Dışındaki Başarısının Sırrı
Yurtdışında kısa bir süre misafir araştırmacı olarak bulunmuştum. Dinleyici olarak katıldığım lisansüstü bir derste hocanın ve öğrencilerin takip ettiği kitabın üzerinde 'Yasar Ozcan” yazıyordu. Kitabı alıp incelediğimde Virginia...
Hak Arama
Siz hiç 'hak arama suçu” işlediniz mi? Bilindiği gibi Anayasaya göre, bir şeyin suç olması kanunen tanımlanmış olmasına bağlıdır. Buna suçun kanuniliği ilkesi denir. Haklar ve suçlar yasalarda tanımlanmıştır. Hak ve suçun kanuniliği...
Yönetim Hastalıkları
Akademik camiada birçok olumsuzluğu rağmen fedakarhane kalıcı eserler verme cabası içinde olan akademisyenleri görmek bilimsel gelecek açısından ümit verici. Ülkemizin seçkin üniversitelerinde Süleyman Demirel Üniversitesi, sağlık yönetimi...
Ya Nebi (SAV)
Bir iş ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz kaidesince bu kâinatın bir yaratanı, ustası, sanatkarı ve sahibi var. Bu evrende küreler kanunlara tabi dönüyorsa, yıldızlar doğup ölüyorsa, çiçekler açıp soluyorsa demek ki bir nizam var,...
Korkunun Ecele Faydası Yok
Korku, kişisel bir ruh hali olup, çoğu zaman insanı yapacağı şeyden geri bırakır. Korku, bir takım kişisel davranışları açıklayan, bahaneleri oluşturan yegâne sığınaklardan biridir. Korku kişinin iç dünyasından kaynaklanmasına rağmen...
Sağlıkta Yönetici Atamaları ve Performans Karnesi
Ülkemizde sağlık reformu 2002 yılında başlayıp 2012 yılına kadar devam etti. Bu süreçte kamu hastaneleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde birleştirildi. Hekimlerin aynı anda kamu hastanelerinde çalışıp, özel muayenehane açmaları engellendi....
​​​​​​Kardeşliği İnşa Etmek
Yaradılışımız gereği diğer insanlara ve varlıklara muhtacız. Bu muhtaçlık toplumda biz bireyler arasında öyle bir ağ örer ki, her birimiz çevremizdeki diğer insanlara yüzlerce bağ ile bağlanırız. Aynı güneş altında ısınır, aynı...
Geleceğin Eğitimi: Sanal Okullar
Ülkemizde eğitimle ilgili sorunlar her zaman çok yoğun yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam ediyor. Bu çözümsüzlüğün ana nedeni eğitimin bir ideolojik çarpışma alanı olmasıdır. Toplumdaki temel kamplaşma nedenleri eğitim sistemini ana...
Üniversitelerde Yeni Bir Dönem Başlarken
Liseyi bitiren gençler üniversiteli olmak için büyük bir yarış içerisine girdiler. Üniversite eğitimi hem gençler hem de aileleri için önemli bir hedefti. Gençler iyi bir meslek sahibi olmak ve iyi bir eğitim alabilmenin kapısını yükseköğrenime...
Lütfen Eve Getirir misiniz?
Pandemi süreci başladıktan sonra, ortaya çıkacak değişimi ifade etmek için 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü klişeleşti. Medyada sürekli değişimden bahsediliyor. En uçuk yaklaşımları ifade edenler daha çok ilgi görüyor....
Eğitimin Peşinden Koşarken
Öğrenci, aile ve eğitimcilerin gözü kulağı yaz boyunca güz döneminde eğitimin nasıl yapılacağındaydı. Önce seyreltilmiş örgün eğitimin devam edeceği konuşuluyordu. Vakaların artmasıyla, birinci, sekizinci ve on ikinci sınıfların...
Şimdi Ne Olacak?
Koronavirüs pandemisi beklendiği gibi yaz döneminde bitmedi. Ülkemizde ve dünyada vaka sayıları sıfırlanmadı. Aksine gelişmiş ülkelerle başlayan salgın bütün ülkelere yayıldı. 216 ülkede, vaka sayısı 30 milyona, ölüm sayısı ise...
Sağlık Hizmetleri Fiyat Politikaları
Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinin fiyatlarını her yıl yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirliyor. Gerek gördüğünde yıl içerisinde de güncellemeler yapıyor. SUT, ülkemizde sağlık hizmetlerinin yıl içerisinde...
​​​​​​​Sanal Tıp Merkezleri ve Poliklinikler
Dijital çağ hayatımızda birçok şeyi değiştirmeye başladı ve değiştirmeye devam edecektir. Bu yüzyılın ortalarına doğru, başta eğitim ve sağlık olmak üzere hayatımızda çok şey değişecektir. Şu anda kişisel veya amatör girişimler...
Pandeminin Sağlık Hizmetleri İçin Fırsatları
Covid Pandemisi gün itibariyle 172 bin vakaya, 4729 ölüme ulaşmıştır. Günlük yeni vaka sayısı binin altında seyretmekte ve günlük toplam vaka sayısı ise 23 bin civarındadır. Belki tanı konulamamış az sayıda vaka veya ölümden de söz...