banner114
banner146
Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
İnsanın Yolculuğu
İnsan dünyaya atılmış değil, başıboş da bırakılmamış. İnsan dünyaya birçok açıdan gelişmek ve mükemmele yolculuk etmek için gelmiştir. İnsan dışında ki canlılar dünyaya genetik kodlarında yazılmış olan görevleri bilerek gelir...
Üniversite ve Yerelleşme
Latince 'universitas” kelimesinden türetilmiş olan üniversite, 'öğrenciler ve hocalar topluluğu” anlamında kullanılmıştır. Günümüzde üniversiteler, hocalar tarafından öğrencilere akademik derslerin verildiği, bilimsel araştırmaların...
Sağlık Harcamalarının Söyledikleri?
Bir ülkede bir yıl içerisinde iç ve dış ekonomik faaliyetler ile oluşan ekonomik değerlerin toplamına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) denir. Bu değer, üretim veya harcamalar üzerinden hesaplanabilir. GSMH'nın toplamı 100 kabul edildiğinde...
Yönetsel Münafıklık
Münafıklık, dini terminolojide kalbi olarak iman etmediği halde iman ettiğini söyleyen ve gösterendir. Kuran insanları inançları açısından üç sınıfta toplar. Müminler, kafirler ve münafıklar. Müminler gerçek iman edenler ve imanları...
Söz Senettir
Dilin kemiği yoktur. Kolay söz söyleyenler ve söz verenler için söylenmiş bir halk deyişi. Dil bir alet, göz gibi, sahibi ne isterse kendisi onu söyler. Ağızdan kötü kokular saçanlar mı dersiniz, ateş püskürenler, nezaket ve nezafetin timsali,...
Krizde Sürecinde Karar Verme
Kişisel ve mesleki hayatımızda hiç beklenmedik bir anda bir krizin ortasında kendimizi bulabiliriz. Kişisel veya mesleki açıdan baktığımızda kriz, varlığımızı tehdit eden veya işimizi kaybetme duygusu bize yaşatan, ani gelişen, mevcut...
Bugün Bayram
Bugün bayram, bir imtihana atılmışların, açlıkla, susuzlukla sınanmışların, gözünü mahremden sakınmış, sözünü saf ve doğru tutmuşların bayramı… Nefsini tutuklayanların ve ona karşı zafer kazananların, faydasız işlerden kurtulanların...
Behlül Dana’dan Yöneticilere Nasihat
Tarihimizde yöneticilere nasihatte bulunan çok sayıda nasih vardır. Tarihle olan bağlarımız zayıfladığı için bunların birçoğunu bilmeyiz. Alimlerin en yüceltilmişi sultan, hükümdar veya yönetici karşısında hakkı evirip çevirmeden...
Çözüm Arayışları: Kapanma ve Kaos Yaklaşımı
İlk covid-19 vakasıyla 11 Mart 2020'de tanışmış, ilk ölümü 17 Mart'ta yaşamıştık. Üzerinden 400 günü aşkın bir süre geçti. Yaşadığımız üçüncü dalgada düşüş eğilimine girmiş durumdayız. Geçen yıl bu zamanlar...
Yüz Yüze Dijital Eğitim
Eğitim ciddi bir iştir. Bireylere sadece kültür edindirme işi değil, meslek edindirme, yetkinlikler ve beceriler kazandırma sürecidir. Bu nedenle eğitenle eğitilenin sıkı bir ilişkisi ve karşılıklı etkileşimi gerekir. Eğitim, eğitenin...
Nizamü’l-Mülk
Tarihi film ve dizilerin yapılması kendi değerlerimizin bilinmesini ve gençlerin kahramanlarımızı rol-model almasını sağlıyor. Gençliğimizde büyük romancı Tarık Buğra'nın Osmancık ve Küçük Ağa eserleri sinemaya uyarlanması bizim...
Kuşak Çatışması
İnsan çocukluk ve gençliğinin geçtiği coğrafya ve zamana gör şekillenir. İnsan, çocukluk ve gençlik yıllarında öğrendiklerini ve kazandıklarını ömrünün geri kalan kısmında harcar. Bunları geliştirebilir ama bunlarda çok az gerçek...
Sağlık Sisteminin Mukavemeti-3
Sağlık sisteminin mukavemeti üçlemesinin üçüncüsü olan bu yazıda; Türk Sağlık Sisteminin covid sürecinde yönetsel yetkinlik ve kurumsal adaptasyon yeteneği üzerinde duracağız. Yönetsel yetkinlik ve adaptasyon yeteneği büyük ölçüde...
Sağlık Sisteminin Mukavemeti-2
Sağlık sistemlerinin krizler karşındaki mukavemetini oluşturan faktörlerin; kapasite yetkinliği, psiko-sosyal yetkinlik, finansal destek, teknolojik yetkinlik, yönetsel yetkinlik ve kurumsal adaptasyon yeteneği olduğunu yazmıştık. Önceki yazıda,...
Yönetim Oyunları Sağlık Sisteminin Mukavemeti
Mukavemet, zorluklar, saldırılar ve krizler karşısında, dayanıklı ve esnek olma, karşı koyma ve ayakta kalabilme gücüdür. Mukavemet birey, toplum, şirketler, hükümetler, sistemler ve var olan her şey için söz konusu olabilir. Hazırlıklı,...
Yönetsel Hata
Hata, gündelik hayatta sık yaşanılan bir durumdur. 'Hatalı yapılmış yol, hata ediyorsun, hatalı karar, bir hata neye patladı” gibi ifadeler sık kullanılır. Hata özünde 'istemeden yapılmış yanlış, yanılgı” anlamında kullanır....
Yerinden Mücadele
Pandemiyle mücadelede Bakanlar Kurulunun yerinde bir kararıyla, yerinden yönetime geçildi. Türkiye farklı coğrafik, iklim ve kültürel özelliklere sahip büyük bir ülke. İstanbul Türkiye'nin beşte biri olsa da, Türkiye İstanbul değil....
Bireysel Mukavemet
Mukavemet, bir zorluk, saldırı veya kriz karşısında dayanma, dayanıklılık, karşı koyma ve direnme gücünü ifade eder. Kavram saldırıyı değil, güçlü savunmayı ön plana çıkarır. Mühendislik alanında malzemelerin, varlıkların, zeminin,...
Şehit ve Şehadet
Şehit, kesin olarak bilen ve bilgisine güvenilen; Şahit, kesin bilgisini doğru bir şekilde söyleme cesareti ve iradesi olan, Şehâdet, kesin bilgisini, her şeye rağmen, doğru ve eksiksiz söylemek olarak açıklanabilir. Bizim inanç ve kültürümüzde...
Covid Salgınıyla Mücadele ve Aşı
Son bir yıldır covid-19 salgınıyla mücadeleyi hücrelerimize kadar hissediyoruz. Covid-19 hakkında çok yoğun bilimsel ve sosyal çalışmalar yürütülüyor. Hastalığın insan vücudu üzerindeki etkisi araştırılmaya devam ediyor. İlk günkü...
Başarmak
Hayatta iki şeyi kovalarız; başarı ve mutluluk. Başarı mı mutluluğu getirir, mutluluk mu başarıyı bilinmez. İkisinin birbiriyle ilişkisi var ama bu ilişki tamamıyla bir sebep-sonuç ilişkisi değildir. Çok başarılı insan vardır ki mutsuz...
ŞÜKÜR
Yokluk âleminden varlık âlemine, kuşatıcı bir ilimle bin-bir olabilirlik içerisinden tercihen, birçok gayeye matuf irade edilen, mizan, intizam ve terakki içinde yaratılan mahlûkatın birinci vazifesi şükürdür. Şükür; nimeti, rızkı, sağlığı,...
Hangi Sessiniz?
Ses, kendimizi ifade etme ve insanları etkileme aracıdır. Bebeğin dünyaya ilk geldiğinde ağlaması, 'ben geldim, haberiniz olsun”, ölümle gömüldüğümüz sessizlik, bu dünyadan gittim, artık yokum, 'size ders olsun” demektir. Her...
Afiliye Hastaneler
Son dönemde sıkça ifade edilen bir kelime olan afiliasyon, Latince kökenlidir. Evlat edinme, sahiplenme, birlikte iş görme ve kurumlar arası işbirliği anlamında kullanılır. Konuyla ilgili yönetmelik düzenlemesinde Sağlık Bakanlığı, afiliasyon...