banner114
Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Bilim Raporu
İçinden geçtiğimiz asır bilim asrı olmuş. Bilimsel gelişme ve teknolojinin ürünleri, bugün hayatımızı çerçeveliyor. Beslenmeden taşımaya, iletişimden eğlenceye… Bilimsel gelişmeler bütün dünyada son hızla devam ediyor. Hükümetler...
​​​​​​​Liyakati Aramak
Yönetim dünyasında en çok konuşulan konulardan biri liyakat, yani işlerin ehline verilmesi konusudur. Teorik anlamda liyakati tanımlamak kolay olsa da yapılan bir yönetici tercihinin liyakati her zaman tartışmaya açıktır. Liyakatin bileşenlerini...
Hasta Memnuniyeti Eriyor
Sağlık hizmetleri, insanların sağlık düzeyini güçlendirmek ve sağlık sorunlarına çare aramak için vardır. Sağlık hizmetleri kullanımının en önemli çıktısı, hasta memnuniyet düzeyidir. Sağlık hizmetlerinin başarısını sadece hastaları...
Yönetsel Güç ve Zorlukları
Yönetim; ilim, irade ve kudret temelleri üzerinde yükselir. İlim bilmek, kudret yapabilmektir. İrade eğriyle doğruyu, doğru şekilde, her şeye rağmen, birbirinden ayırt etmek, doğru kararı tercih etmek için sağlam olmalıdır. Bilmek sürecinde,...
Buda Geçer Ya Hu
Zor ve sıkıntılı günlerdeyiz. Sanki hiç bitmeyecek gibi geliyor. Aralık 2019'da Çin'de başlayan ve ülkemize Mart 2020'de gelen Covid-19 enfeksiyonu dünya gündemindeki yerini koruyor. Dünyada vaka sayısı 219 milyona, vefat sayısı...
İnsan Saç Ektirirken Ölür mü?
Tıbbi işlem veya tedavi için hastaneye gelen hastanın, ihmal veya tıbbi uygulama hatasına bağlı öldüğünü ima eden haberler basına yansımaktadır. Sağlık arayışı içinde olan bireylerin bu arayıştan zarar görmesi kabul edilebilir görünmese...
Yüz Yüze Eğitim Sorunları Çözer mi?
İlk ve orta öğretim başladı. Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara şimdilik bitti. Covid-19 hastalığı açısından önümüzdeki sürecin nasıl devam edeceği hakkında kesin bir yargıya varılamıyor. Ortaya çıkan yeni varyantlar,...
Aşı Karşıtlığı Gerekçeleri ve Cevaplar
Aşının tarihini incelediğimizde, Osmanlı'da çiçek hastalığıyla ilgili yapılan uygulamanın İngilizlere ilham verdiğini görürüz. İlk aşı uygulamasının üzerinden iki yüzyıldan fazla bir süre geçmiş olmakla birlikte aşıların...
İnsanın Yolculuğu
İnsan dünyaya atılmış değil, başıboş da bırakılmamış. İnsan dünyaya birçok açıdan gelişmek ve mükemmele yolculuk etmek için gelmiştir. İnsan dışında ki canlılar dünyaya genetik kodlarında yazılmış olan görevleri bilerek gelir...
Üniversite ve Yerelleşme
Latince 'universitas” kelimesinden türetilmiş olan üniversite, 'öğrenciler ve hocalar topluluğu” anlamında kullanılmıştır. Günümüzde üniversiteler, hocalar tarafından öğrencilere akademik derslerin verildiği, bilimsel araştırmaların...
Sağlık Harcamalarının Söyledikleri?
Bir ülkede bir yıl içerisinde iç ve dış ekonomik faaliyetler ile oluşan ekonomik değerlerin toplamına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) denir. Bu değer, üretim veya harcamalar üzerinden hesaplanabilir. GSMH'nın toplamı 100 kabul edildiğinde...
Yönetsel Münafıklık
Münafıklık, dini terminolojide kalbi olarak iman etmediği halde iman ettiğini söyleyen ve gösterendir. Kuran insanları inançları açısından üç sınıfta toplar. Müminler, kafirler ve münafıklar. Müminler gerçek iman edenler ve imanları...
Söz Senettir
Dilin kemiği yoktur. Kolay söz söyleyenler ve söz verenler için söylenmiş bir halk deyişi. Dil bir alet, göz gibi, sahibi ne isterse kendisi onu söyler. Ağızdan kötü kokular saçanlar mı dersiniz, ateş püskürenler, nezaket ve nezafetin timsali,...
Krizde Sürecinde Karar Verme
Kişisel ve mesleki hayatımızda hiç beklenmedik bir anda bir krizin ortasında kendimizi bulabiliriz. Kişisel veya mesleki açıdan baktığımızda kriz, varlığımızı tehdit eden veya işimizi kaybetme duygusu bize yaşatan, ani gelişen, mevcut...
Bugün Bayram
Bugün bayram, bir imtihana atılmışların, açlıkla, susuzlukla sınanmışların, gözünü mahremden sakınmış, sözünü saf ve doğru tutmuşların bayramı… Nefsini tutuklayanların ve ona karşı zafer kazananların, faydasız işlerden kurtulanların...
Behlül Dana’dan Yöneticilere Nasihat
Tarihimizde yöneticilere nasihatte bulunan çok sayıda nasih vardır. Tarihle olan bağlarımız zayıfladığı için bunların birçoğunu bilmeyiz. Alimlerin en yüceltilmişi sultan, hükümdar veya yönetici karşısında hakkı evirip çevirmeden...
Çözüm Arayışları: Kapanma ve Kaos Yaklaşımı
İlk covid-19 vakasıyla 11 Mart 2020'de tanışmış, ilk ölümü 17 Mart'ta yaşamıştık. Üzerinden 400 günü aşkın bir süre geçti. Yaşadığımız üçüncü dalgada düşüş eğilimine girmiş durumdayız. Geçen yıl bu zamanlar...
Yüz Yüze Dijital Eğitim
Eğitim ciddi bir iştir. Bireylere sadece kültür edindirme işi değil, meslek edindirme, yetkinlikler ve beceriler kazandırma sürecidir. Bu nedenle eğitenle eğitilenin sıkı bir ilişkisi ve karşılıklı etkileşimi gerekir. Eğitim, eğitenin...
Nizamü’l-Mülk
Tarihi film ve dizilerin yapılması kendi değerlerimizin bilinmesini ve gençlerin kahramanlarımızı rol-model almasını sağlıyor. Gençliğimizde büyük romancı Tarık Buğra'nın Osmancık ve Küçük Ağa eserleri sinemaya uyarlanması bizim...
Kuşak Çatışması
İnsan çocukluk ve gençliğinin geçtiği coğrafya ve zamana gör şekillenir. İnsan, çocukluk ve gençlik yıllarında öğrendiklerini ve kazandıklarını ömrünün geri kalan kısmında harcar. Bunları geliştirebilir ama bunlarda çok az gerçek...
Sağlık Sisteminin Mukavemeti-3
Sağlık sisteminin mukavemeti üçlemesinin üçüncüsü olan bu yazıda; Türk Sağlık Sisteminin covid sürecinde yönetsel yetkinlik ve kurumsal adaptasyon yeteneği üzerinde duracağız. Yönetsel yetkinlik ve adaptasyon yeteneği büyük ölçüde...
Sağlık Sisteminin Mukavemeti-2
Sağlık sistemlerinin krizler karşındaki mukavemetini oluşturan faktörlerin; kapasite yetkinliği, psiko-sosyal yetkinlik, finansal destek, teknolojik yetkinlik, yönetsel yetkinlik ve kurumsal adaptasyon yeteneği olduğunu yazmıştık. Önceki yazıda,...
Yönetim Oyunları Sağlık Sisteminin Mukavemeti
Mukavemet, zorluklar, saldırılar ve krizler karşısında, dayanıklı ve esnek olma, karşı koyma ve ayakta kalabilme gücüdür. Mukavemet birey, toplum, şirketler, hükümetler, sistemler ve var olan her şey için söz konusu olabilir. Hazırlıklı,...
Yönetsel Hata
Hata, gündelik hayatta sık yaşanılan bir durumdur. 'Hatalı yapılmış yol, hata ediyorsun, hatalı karar, bir hata neye patladı” gibi ifadeler sık kullanılır. Hata özünde 'istemeden yapılmış yanlış, yanılgı” anlamında kullanır....