Trabzon Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Kadrolar

Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. İlan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre Trabzon Üniversitesi, büro personeli ve temizlik görevlisi kadrolarında memur alımı yapacak.

Salih Zeki Bilazer
Salih Zeki Bilazer Tüm Haberleri

Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı yayınlandı... İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.

Trabzon Üniversitesi Personel Alımı

Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan, başvuru formunu imzasız olarak teslim eden veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Üniversitemizde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  uyarınca  istihdam  edilmek  üzere  06.06.1978  tarihli  ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak sözleşmeli personel alınacaktır.,
 

Trabzon Üniversitesi Personel Alımı Şartları

 
Kadro Türüİlan Başvuru TarihleriBaşvuru Sonuçlarının Açıklanma TarihiKazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri
4/B Sözleşmeli Personel05.12.2023-19.12.2023Ön Değerlendirme Tarihi: 25.12.2023 / Nihai Değerlendirme Tarihi: 02.01.202402.01.2024 - 15.01.2024
 

İLAN NO
POZİSYON UNVANI / CİNSİYETKADRO
ARANAN NİTELİKLER

GÖREV YERİ / TANIMI

ADET
ÖĞRENİM DURUMUKPSS PUAN TÜRÜ

2023TRÜ120

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

1

Lisans

P3
- İşletme lisans mezunu olmak
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
-2022 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak
Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir


2023TRÜ121

Büro Personeli (Erkek/Kadın)


1


Lisans


P3
-Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
-2022 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak

Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir

2023TRÜ122

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

1

Lisans

P3
- İktisat lisans mezunu olmak
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
-2022 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak
Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir


2023TRÜ123


Büro Personeli (Erkek/Kadın)


1


Önlisans


P93
-Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
-2022 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak

Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir
2023TRÜ124


Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek)
5Ortaöğreti m/ Önlisans / LisansP94/ P93/ P3


-Ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak
-Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak (belgelendirmek şartıyla)
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
-2022 yılı KPSS Sınavından (P94,P93,P3) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak
-Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilebileceklerdir.
-Bu pozisyonda ihtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanabilmektedir. İlgililerin görevleri;
-Üniversitemiz birimlerinin genel temizlik hizmetlerini ve bunun yanı sıra çevre düzenlemesi ile çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapmak,
-Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar, çalışma odaları, tuvaletler/lavabolar ile vb gibi açık veya kapalı ortak alanların temizliğini yapmak,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve sıfır atık konseptine göre bertaraf etmek,
-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme, boşaltma ve yerleştirme işlerini yapmak,
-Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş veya işleri yapmak,
-İhtiyaç halinde görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.2023TRÜ125


Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın)2


Ortaöğreti m/ Önlisans / Lisans


P94/ P93/ P3

-Ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak
-Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak (belgelendirmek şartıyla)
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
-2022 yılı KPSS Sınavından (P94,P93,P3) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak
-Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilebileceklerdir.
-Bu pozisyonda ihtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanabilmektedir. İlgililerin görevleri;
-Üniversitemiz birimlerinin genel temizlik hizmetlerini ve bunun yanı sıra çevre düzenlemesi ile çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapmak,
-Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar, çalışma odaları, tuvaletler/lavabolar ile vb gibi açık veya kapalı ortak alanların temizliğini yapmak,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve sıfır atık konseptine göre bertaraf etmek,
-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme, boşaltma ve yerleştirme işlerini yapmak,
-Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş veya işleri yapmak,
-İhtiyaç halinde görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Toplam:11
GENEL / ÖZEL KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR:
1- İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen  genel  şartlar ile yukarıdaki  tabloda “aranan  nitelikler” kısmındaki  özel  şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı  yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS
(B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belgeler / sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Vardiyalı çalışma sistemi bulunan pozisyonlar için).
6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.
7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.
8- Başvurular incelendikten sonra nihai olarak atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri, evrak teslim tarihleri ile görevlerine başlayışları Üniversitemiz https://trabzon.edu.tr/  web adresi ile Personel Daire Başkanlığının https://personel.trabzon.edu.tr// web adresinde ilan edilecektir.
9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan, başvuru formunu imzasız olarak teslim eden veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
11- İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
12- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İSTENEN BELGELER
•  2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
•  Özgeçmiş
•  Diploma Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
•  Nüfus cüzdanı fotokopisi
•  Başvuru Formu
•  Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
•  Güncel adli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
•  2 adet güncel vesikalık fotoğraf 

Kaynak: gunebakis.com.tr


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günebakış Trabzon Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günebakış Trabzon Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günebakış Trabzon Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günebakış Trabzon Haber değil haberi geçen ajanstır.