Trabzon'a Hızlı Tren Gelecek Mi? Milletvekili Açıkladı!

TBMM’de Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, 52 ili hızlı tren ile bağlayacaklarını açıkladı.

gunebakis.com.tr - Haber Merkezi
gunebakis.com.tr - Haber Merkezi Tüm Haberleri
Haber albümü için resme tıklayın

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı’na dair açıklamalarda bulundu.  Komisyon Başkanı Adil Karaismiloğlu, “Hızlı tren ile birbirine bağlı olan il sayımızı ise 52’ye yükseltmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı’na dair açıklamalarda bulundu.

Milletvekili 12. Kalkınma Planı kapsamında 2053 ulaştırma vizyonuna dair açıklamalar yapan  Adil Karaismailoğlu, “2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüten Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyacak; ortak akılla hazırlanan 12’nci Kalkınma Planı, genel hedeflerinde bunların yanında ihracatın 375 milyar dolara, turizm gelirlerinin de 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedeflenmiştir. 12. Kalkınma Planında Ulaştırma ve Lojistik Alanında Planlanan Hedeflerimize göre;  modlar arası ve çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi;  güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi,  rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması sağlanarak ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyelimizden azami düzeyde faydalanılması amaçlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

KARAYOLU ÇALIŞMALARI İYİLEŞTİRİLECEK

2053 vizyonu hedeflerini de açıklayan Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve lojistik sektöründe çevresel etkiler ve maliyetler en aza indirilecek. Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla demiryolu ve denizyolu taşımacılığına öncelik verilecek. Alternatif finansman yöntemleri geliştirilecek, güvenli, kesintisiz, etkin, bütüncül ve sürdürülebilir ulaştırma ağı ve lojistik merkezler tesis edilecektir.   Çevresel etkilerin en aza indirilmesine yönelik düşük emisyonlu emisyon üretmeyen makina ve ekipmanların kullanımı teşvik edilecek, yeşil liman uygulamalarının desteklenmesine devam edilecektir. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sürdürülebilir havacılık yakıtları üretimine ve kullanımına yönelik çalışmalar desteklenecektir.  Uygun maliyetli uluslararası finansman kaynaklarının, ulaştırma yatırımlarında etkin kullanılmasına yönelik  yenilikçi, yeşil ve sürdürülebilir yöntemler geliştirilecektir.  Demiryollarında devam eden elektrifikasyon çalışmalarıyla uyumlu olacak şekilde elektrikli çeken ve çekilen araç sayısı artırılacaktır. Çevre dostu, yeni nesil deniz ve hava araçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir.   Mevcut karayolu altyapısının etkin kullanılmasına yönelik iyileştirmelere öncelik verilecektir.” ifadelerini kullandı.

DEVAM EDEN DEMİRYOLU YATIRIMLARI TAMAMLANACAKMIŞ

Komisyon Başkanı  Adil Karaismailoğlu, yıllardır demiryolu için ilk kazmanın vurulması beklenen Trabzon için demiryolu konusunda hüsrana yol açan ifadelere de yer verdi. Yeni demiryolu yatırımlarından ziyade devam eden demiryolu yatırımlarına da önem verileceğini ifade eden Milletvekili Adil Karaismailoğlu, “Devam eden demiryolu yatırımlarının termin süresinde tamamlanıp ekonomiye kazandırılması için iş programına göre imalatların tamamlanması sağlanacaktır. Tüm ulaşım modlarında, elektrikli veya diğer alternatif yakıtlı araçların kullanımı için altyapı ve teknoloji yatırımları yapılacaktır. Akıllı yollar, bağlantılı ve otonom sürüş sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri, enerji sönümleyici oto korkuluklar gibi teknolojik çözümlerle seyahat emniyetini, güvenliğini ve ulaşım verimliliğini artıran yapıların kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Demiryolu hatlarında yapılan taşımacılığın güvenli, çevre dostu, ekonomik ve verimli hale getirilebilmesi için elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme altyapısı tamamlanacaktır. İltisak hattı projelerinin yapımına öncelik verilecek yük talebinin yüksek olduğu demiryolu koridorlarında kapasiteler artırılacaktır. Ulaştırma ve lojistik ana planı gerçekleşmeleri periyodik olarak raporlanacaktır.  Küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ülkemizin içinde bulunduğu ulaştırma koridorlarının etkinliğini ve çeşitliliğini artırma çalışmaları devam edecektir. Mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin yük elleçleme kapasitesi ve standartları yükseltilecek, yeni lojistik merkezler çok modlu taşımacılığa uygun yük koridorlarında planlanacaktır.” şeklinde konuştu.

TÜRK DENİZ FİLOSU İYİLEŞTİRİLECEK

2023 vizyonuna ilişkin açıklamalarını sürdüren Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin denizcilikte bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi olmasını teminen ülkemizdeki kıyı tesisleri geliştirilecek, Türk deniz ticaret filosu iyileştirilecektir.  Doğu Akdeniz bölgesinde Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin çıkış kapısı olacak,  transit yük odaklı, bölgenin gelişmesine ve ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak bir ana liman inşa edilecektir.  İstanbul’un uluslararası bir hava kargo ve aktarma merkezi haline gelmesini teminen kargo kapasitesinin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.  Karayollarında seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin daha da artırılması ve mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılmasını amaçlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri yaygınlaştırılacaktır.” açıklamalarında bulundu.

2028 YILI HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

“2028 yılına ilişkin hedefleri de açıklayan Milletvekili Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “2028 yılına geldiğimizde; 12. Kalkınma Planı çerçevesinde Ulaştırma Sektöründe önümüzdeki 5 seneyi kapsayan hedeflerimiz de bugün 2 bin 251 km olan hızlı tren hat uzunluğunu 5 bin 343 km'ye çıkaracağız.  Karasal yolcu taşımacılığında demiryolunun bu yıl yüzde 6 olan payı 2028 yılında yüzde 7.60'a çıkacak. Havalimanları toplam yolcu sayısı 210 milyondan 246 milyona çıkarılacak. Bölünmüş yol uzunluğu 29 bin 378 km'den 31 bin 250 km'ye çıkarılacak. Otoyol uzunluğu 3 bin 726 km'den 4 bin 330 km'ye çıkarılacak. Lojistik performans endeksi sırasında 38'den 25'e çıkmayı hedefledik.  Karasal Yük Taşımacılığında Demiryolunun Payı yüzde 5 den yüzde 9.0'a çıkarılacaktır.”

“HER YIL AKARYAKITTAN 1 MİLYAR LİTRE, ZAMANDAN 7 MİLYAR SAAT TASARRUF SAĞLIYORUZ”

İktidarları dönemindeki 20 yılda ulaşım alanında yapılan çalışmalara da işaret eden Milletvekili Adil Karaismailoğlu, “2003 ile 2023 yılları arasını kapsayan ve 2053 yılı vizyonumuza fener olacak olan icraatlarımızı da hatırlatmak istiyorum.   2003-2022 döneminde gerçekleştirdiğimiz 194 milyar dolar ulaştırma ve haberleşme altyapı yatırımı; Ulusal GSYH’ye 549 milyar dolar, ihracata 99 milyar dolar,  vergiye 28 milyar dolar ve istihdama yıllık ortalama 995 bin kişi katkı sağlamıştır.  2023 yılında planladığımız 7,5 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı da devam etmektedir.  Yatırımlarımızın ulusal ekonomik faydaları dışında toplumsal refaha ve sosyoekonomik kalkınmaya sağladığı ilave faydaları da bulunmaktadır. Tasarruf etkisi olarak değerlendirdiğimiz bu faydaların 2022 yılındaki büyüklüğü yaklaşık 28 milyar dolardır. En yüksek tasarruf etkisi 23 milyar dolar ile karayolu sektöründe olmuştur. 21 yıllık dönemde gerçekleştirdiğimiz; köprü, tünel, viyadük, otoyol, bölünmüş yol, tek yol ve iyileştirme çalışmaları ve akıllı ulaşım sistemleri yatırımları sayesinde karayolu güzergahlarının hizmet seviyesi oldukça yükselmiştir. ulaşım güvenliği artmıştır. mesafeler ve süreler kısalmıştır.  Böylece başta zaman tasarrufu, yaşam tasarrufu, yakıt, bakım ve çevre tasarrufları olmak üzere toplumsal refaha katkıları sağlanmıştır. Son 21 yıldaki 194 milyar dolarlık ulaştırma yatırımı ile her yıl akaryakıttan 1 milyar litre, zamandan 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında her şeyden önemlisi bu kaliteli, güvenli, konforlu yollarımız sayesinde trafik kazaları % 82 oranında azalmıştır  Bunun da karşılığı her yıl 13.100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Türkiye son 21 yılda doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak ülkemizin önü açılmıştır. Bu istikrarlı büyüme 2053 ulaştırma ve lojistik mastır planımız doğrultusunda devam edecektir. Türkiye’mizin önündeki fırsatların değerlendirmesini yapıyoruz. ülkemizin önümüzdeki 30 yıllık geleceğini bugünden planlıyoruz.  Bizler bu yatırım, çalışma ve gayretlerimizle; Gelişmekte olan değil gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olacağız.” açıklamalarında bulundu.  

SAĞLANAN TASARRUFLARIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

“2003-2023 yılları arasındaki haberleşme sektöründe elde ettikleri tasarruf detaylarını da paylaşan Milletvekili Adil Karaismailoğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı:  Haberleşme sektöründe tasarruf etkilerinin temel hizmet alanı e-Devlet kapısı olmuştur. E-Devlet hizmetlerinin tasarruf etkileri 2022 yılında 2,1 milyar doları olarak hesaplanmıştır.  2003-2023 döneminde gerçekleşen 194 milyar dolar büyüklüğündeki ulaştırma ve haberleşme altyapısı yatırımının girdi-çıktı yaklaşımı ile hesaplanan 548,5 milyar doları GSYH faydası, iller arası ekonomik yayılma faydaları ile uzun vadede 668,9 milyar doları ilave GSYH oluşmasını tetiklemiştir. Ekonomik yayılma faydaları bir ile gerçekleşen yatırımın o ilde yarattığı ekonomik büyümenin diğer iller üzerine tetiklediği uzun vadeli ekonomik faydalardır.  2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız; ülkemizin “Büyük ve Güçlü Türkiye” hedeflerine ulaşılmasında yol gösterici olacaktır. Üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisinin hayata geçmesi amacıyla oluşturulan plan kapsamında kıtalararası kesintisiz ulaşım altyapısının tesis edilmesi amaçlanmıştır.”

“ULAŞIMA YÖNELİK TALEPLER YÜZDE 100 ARTACAK”

“Ülkemizin üç kıtanın merkezinde bulunan jeopolitik konumu Avrupa – Asya ve Afrika üçgeninde bizlere global fırsatlar sunuyor.  Bu fırsatların değerlendirilmesi yolunda geçmiş dönemlerde hizmete alınan projelere dair raporlara baktığımızda küresel ticarette önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme alanında atmış olduğu adımların ne kadar isabetli olduğu ortaya çıkıyor.  Gelecek dönem beklentileri incelendiğinde ise; bugün 15 milyar ton olarak gerçekleşen dünya ticaret hacminin 2030 yılında 25 milyar tona, 2050 yılında ise 95 milyar tona ulaşması öngörülüyor. Ulaştırma alanında önemli bir veri olan Birleşmiş Milletler nüfus dağılım verilerinde şu an yüzde 50 olan kentsel nüfusun 2050 yılında yüzde 70 seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bunun anlamı ise dünya ekonomisinin yüzde 90’lık bölümü kentsel alanlarda oluşacak. Bu artış bize gösteriyor ki dünyada ulaşıma yönelik talep 2050 yılına geldiğimizde yüzde 100 oranında artacak.”

“HIZLI TREN BAĞLANTISI OLAN İLLERİN 52’YE YÜKSELTİLMESİ HEDEFLENİYOR”

“2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız kapsamında yarının stratejilerini oluştururken odaklandığımız nokta  insan; veri ve yük hareketliliği, lojistik-mobilite-dijitalleşme ekseninde, yeni ulaşım yaklaşım ve uygulamaları ile ele aldık.  Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı için, veriye dayalı, Ortak Aklı önemseyen, topluma kulak veren bir anlayışla ilerledik. 100 yıllık Cumhuriyet tarihi dönemine bakıldığında yıllarca kaderine terk edilmiş demiryollarımızın yeniden canlanması adına “Ana Yurdu Demir Ağlarla Örme” politikasını hayata geçirdik. Bu politikanın başarıya ulaşması ve olabildiğinde hızlı bir şekilde daha da ileriye taşınabilmesi amacıyla deyim yerindeyse ‘seferberlik’ ilan ettik. Bu hedeflerimiz doğrultusunda dünyaya yansıyacak reform niteliğinde çalışmalara imza attık.  Son dönem çalışmalarımızla elde ettiğimiz başarılarımızı rakamlarla göstermek istediğimizde;  2003 yılında 10 bin 959 km olan demiryolu hat uzunluğunu kısa bir süre içinde 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız kapsamında bu rakamı 2053 yılına kadar 28.590 km’ye çıkarmayı planlıyoruz.  Yine demiryollarının yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 1’den, Avrupa ortalamasının üzerine, yüzde 6,20’ye çıkaracağız.  Şu an 19,5 milyon olan yolcu sayımızın 2035 yılında yaklaşık 145 milyona, 2053’te ise yaklaşık 270 milyona ulaşması anlamına gelmektedir. Bugün, yük taşımacılığında yüzde 4 bandında bulunan demiryolunun oranının 2053 yılında bu oranının 7 kat artırılması ve ve yüzde 18 olan Avrupa ortalamasının da üzerine çıkarak yüzde 21,93’e yükseltilmesi planlanmaktadır. Ülkemizin son dönemlerde en önem verdiği yatırım arasında yer alan hızlı tren hatlarının 2053 yılında çok geniş bir coğrafyada olmasını hedefliyoruz. Hızlı tren ile birbirine bağlı olan il sayımızı ise 52’ye yükseltmeyi amaçlıyoruz.”

“2023 YILI DA DAHİL OLMAK ÜZERE 176 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ”

“Hedeflerimize ulaşma yolunda dikkat edeceğimiz hususların başında ise sıfır emisyon hedefimiz geliyor.  Bu doğrultuda ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun düşürülmesini sağlayacağız.  Çevreci yaklaşımımızı güçlendirecek, projelerimizin yakıt, çevre ve zaman tasarruflarını artıracak, projelerimizin millî servetimize olan katkılarını güçlendirmeye devam edeceğiz.  2023 yılından 2053 yılına kadar geçen sürede yapacağımız yatırımlarla Karayolu Hizmet Düzeyimizi en üst seviyeye çekerek daha ‘kesintisiz ve konforlu’ bir ulaşım tesis edeceğiz. 2053 Vizyonumuzun büyüklüğünü, yatırımlarımızın ve gelecek tasarımımızın kapsayıcılığını rakamla ifade etmek gerekirse; 5’er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 2023 yılı da dahil olmak üzere 176 milyar dolar yatırım yapacağız.”

“ÜRETİME KATKIMIZ YAKLAŞIK 1,94 TRİLYON DOLAR”

“2053 yılına kadar GSYH’ya katkımız 1 trilyon doları bularak, yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak. Üretime katkımız ise yaklaşık 1,94 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katını kazandıracak. İstihdama katkımız ise 2053 yılında 27,7 milyon kişiyi bulacak. Türkiye’mizin önündeki engelleri ve fırsatların değerlendirmesini yapıyor, ülkemizin önümüzdeki 30 yıllık geleceğini bugünden planlıyoruz. Bizler bu yatırım, çalışma ve gayretlerimizle; Gelişmekte olan değil gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olacağız.   “12. Kalkınma Planımızın” ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Kaynak: gunebakis.com.tr


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günebakış Trabzon Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günebakış Trabzon Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günebakış Trabzon Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günebakış Trabzon Haber değil haberi geçen ajanstır.


Trabzon'da Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı

0532 464 21 30 HÜSEYİN KINALI

Kalorifer Kazanı Ustası Aranıyor

Firmamızın Kazan Dairesi  kısmında  çalışmak üzere; En az ilköğretim  mezunu, (20-45) yaş arası Deneyimli MEB onaylı Kalorifer Ateşçisi (Katı ve...

0 462 841 50 90 MERAL KARADENİZ

Ekmek Ustası Aranıyor

Bu talebe Mevlana Unlu Gıda Mamulleri isimli iş yerinde Ekmek Ustası olarak çalışabilecek, uzun ekmek(baston ekmek) yapabilecek, mesleki deneyimi olan...

0462 341 11 97 ERKREM BAYDAR

Kapalı Depo Görevlisi aranıyor

Firmamızın Depo kısmında çalışmak üzere; En az lise mezunu, (20-40) yaş arası Deneyimli Forklift kullanabilen Askerlik görevini tamamlamış Çarşıbaşı,...

0() 462 84 15 MERAL KARADENİ̇Z

Kalorifer Ateşçisi aranıyor

Firmamızın Kazan Dairesi  kısmında  çalışmak üzere; En az ilköğretim  mezunu, (20-45) yaş arası Deneyimli MEB onaylı Kalorifer Ateşçisi (Katı ve...

MERAL KARADENİZ

ARAKLI KINALIOĞLU TURİZM kadın personel alınacaktır.

ARAKLI KINALIOĞLU TURİZM bünyesinde Trabzon merkezde açılacak yeni şubede istihdam edilecek Arapça veya İngilizce iletişim kurabilen kadın personel al...

05324642130 HÜSEYİN KINALI

Fitnıs Eğitmeni sertifikası olan kadın personel aranmaktadır

Kaşüstünde bulunan HULK FİTNIS isimli işyerinde Fitnıs Eğitmeni olarak çalışacak Fitnıs Eğitmeni sertifikası olan kadın personel aranmaktadır.  İlana...

Bordo Mavi Balık firmasında istihdam edilmek üzere

Çukurçayır Mahallesinde  faaliyet gösteren Bordo Mavi Balık firmasında istihdam edilmek üzere 30 yaş altı , DENEYİMLİ  , Kadın/Erkek  GARSON alınacakt...

OMEGA 61 SU ÜRÜNLERİ firmasında çalışacak Su Ürünleri Mühendisi aranmaktadır.