Mehdi kime denir? İslam'da geçen Mehdi kimdir? Mehdi ne zaman çıkacak?

İslam'da kıyamete yakın bir zamanda kurtarıcı olarak geleceğine inanılan Mehdi kimdir? Mehdi kime denir? İslam'da geçen Mehdi kimdir? Mehdi ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar....

Gülçin Birinci
Gülçin Birinci Tüm Haberleri
Mehdi kime denir? İslam'da geçen Mehdi kimdir? Mehdi ne zaman çıkacak?
Mehdi kime denir? İslam'da geçen Mehdi kimdir? Mehdi ne zaman çıkacak?
+10
Haber albümü için resme tıklayın

Mehdi kime denir? İslam'da geçen Mehdi kimdir? Mehdi ne zaman ve nereden çıkacak? Mehdi'nin çıkış alametleri nelerdir? Hz. Mehdi, Hz. Muhammed tarafından da mı müjdelendi? Mehdi'ye kimler inanır? İnanmayanlar günahkar mı? Mehdi'nin geldiği iddiaları doğru mu? Gelince ne olacak? Mehdi'nin geleceğine işaret eden 30 alamet.. Hepsi ve daha fazlası haberimizde.. 

"Mehdî, dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır."

Hz. Mehdi, İslam'da ahir zamanda geleceğine inanılan kurtarıcı kişidir. Bu kişinin geleceğine ve İslam'ın dünya hakimi olacağına inanılır. Mehdi aynı zamanda hidayete vesile olan ya da hidayete erdirilen anlamına gelir. Hz. Mehdi kıyamete yakın bir dönemde ortaya çıkacak ve iman edenlerin hepsini hidayete erdirecektir. Günümüzde de birçok kişi Hz. Mehdi'nin gelecek bir dönemde geleceğini düşünür.

Bu şekilde düşünülmesinin bir nedeni de kıyamet alametlerinin yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır. Bazı kıyamet alametleri vardır ve bu alametlere Kur'an-ı Kerimde de yer verilmiştir. Bunlardan bazıları Kur'an-ı Kerim'in inkar edilmesi, evlerin üst üste olması, kötü niyetli kişilerin artması ve yalancılığın da fazlalaşmasıdır.

HZ. MEHDİ'NİN ALAMETLERİ VE NE ZAMAN GELECEĞİNE İNANILIR?

Hz. Mehdi'nin kıyamete yakın bir dönemde geleceğine inanılmaktadır. Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından da müjdelenmiş olan Hz. Mehdi kıyamete yakın bir zamanda dünyaya gelecektir. Hz. Mehdi dünyaya geldiği zaman dünyada refah ve barış artacaktır. Aynı zamanda bu süreçte mecücü ve yecüc ismindeki varlıklar da serbest kalacaktır. Hz. Mehdi'nin güzel yüzlü olduğu ve aynı zamanda alnında da bir iz bulunduğu bildirilmiştir.

Altınlar ile gelecektir ve bir ordu kurarak kötülükler ile savaşacak, dünyaya adaleti geri getirecektir. Hz. Mehdi gelmeden önce dünyada büyük bir kaos ortamı olacak, Mehdi geldikten sonra da dünyada 7 yıl boyunca hüküm sürecektir. Hz. Mehdi aynı zamanda ince burunlu ve açık alınlı olarak da bilinir.

MEHDİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Hz. Mehdi bizzat Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından müjdelenmiştir ve kıyamet gününe yakın bir zamanda geleceği söylenmiştir. Kıyamete yakın bir zamanda dünyaya gelecek ve dünyaya tekrar barış ortamı yayılacaktır. Hz. Mehdi'nin oldukça güzel bir yüzü olduğu söylenmiştir. Alnına doğru bir iz vardır ve burnunun yapısı da incedir. Orduları ile tüm dünyadaki kötülükleri yenecek, adaletin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Hz. Mehdi gelmeden önce dünyada büyük bir karmaşa olacak, bu karmaşa içinde birçok insan da hayatını kaybedecektir. Hz. Mehdi, Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından onun soyundan ve Araplardan gelecektir.

MEHDİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Baskıya dayalı bir saltanat, bir baskı rejiminden sonra raşid halifeliğin geri döneceği konusunda sahih bir nas bulunmaktadır. Bir rivayet de şöyledir:

"Mehdî, dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır."

Yani Mehdî gelince, İslâm ümmetinin başında herhangi bir halife bulunmayacaktır. Diğer bir hadis-i şerifte bildirildiğine göre de nübüvvet (hilafet), şiddetli meliklik, zorba idare, sonra da nübüvvet yolu üzere bir hilafet gelecektir.

Nübüvvet yolu demek, Sahabe mesleğinde olduğu gibi doğrudan doğruya Resûlullaha vâris olma demektir. Velâyet-i kübrâda tarikat berzahına uğramadan direkt hakikate geçilir, nübüvvet sırrı inkişaf eder. Nurunu doğrudan doğruya Resûlullahtan alan Sahabe mesleğini esas alan Hz. Mehdî, koyu bir baskı döneminde vazifeye başlar ve hilafete dayalı nübüvvet yolunu yeniden tesis eder.

HZ. MEHDİ (AS)’NİN 30 ÇIKIŞ ALAMETİ

1-Ay’ın Yarılması

Saat (kıyamet saati) yakınlaştı ve Ay yarıldı. (Kamer Suresi, 1)

2- İran- Irak Savaşı

Şevval ayında ayaklanma Zilkade’de harb konuşmaları, Zilhicce’de ise harb vaki olacak. (Kıyamet Alametleri,s. 166)

3- Afganistan’ın İşgali

Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala’nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. ” (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

4- Fırat’ın Suyunun Kesilmesi

Resulullah buyurdu ki: (1) Fırat Nehri’nin suyu çekilip (2) altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz.. (Riyazü’s Salihin, 3/332)

5- Ramazan Ayı’nda Ay ve Güneş Tutulmaları

Mehdi için 2 alamet vardır ki.. Bunun birincisi, Ramazan’ın birinci gecesi Ay’ın ikincisi de ortasında Güneş’in tutulmasıdır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

6- Kuyruklu Yıldızın Doğması

O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

7- Kabe Baskını ve Kabe’de Kan Akıtılması

Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler… Hep birlikte Beyt-i Şerif’i tavaf edecekler, sonra Mina’ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak. (Kıyamet Alametleri, s. 168-169)

8- Güneş’ten Bir Alametin Belirmesi

O, (Mehdi), Güneş’ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

9- Sistemlerin Değişmesi

Zamanın inkitaa uğradığı (zamanın kesildiği) bir dönemde Mehdi denen bir adam gelecek.. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

10- Tozlu Dumanlı Bir Fitne

Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edece..  (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

11- Yaygın Katliamların Meydana Gelmesi

Mehdi’den önce, yaygın katliamların vuku bulacağı büyük bir fitne görülecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

12- Şam ve Mısır Meliklerinin Öldürülmesi

Ondan önce Şam ve Mısır melikleri (hükümdar, memleket sahibi) öldürülecektir.. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

13- Şehirlerin Yok Olması

“Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur.” (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

14- Dördüncü Sulh ve Arap-İsrail Barışı

Ebu Naim, Ebu Umameden tahric etti, Resulullah (sav) buyurdu: Sizinle insanlar (bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder. Denildi ki: “Ya Resulullah, o gün insanların imamı kimdir?” Buyurdu ki: “Evladımdan kırk yaşında Mehdi’dir.” (Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8)

15- Bir Ordunun Kaybolması

Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. (Hanbel, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davud’dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)

16- Bağdat’ın Alevlerle Yok Edilmesi

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)

17- İsrail-Filistin Barış Görüşmeleri

Beyt-i Makdis’de barış anlaşması olacaktır. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, cilt 3, s. 184)

18- Irak’ın Yeniden Yapılanması

..Irak’a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak’taki masum insanlar Şam’a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır. (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254)

19- Şam’da Fitneler

Şam’da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir. Gökten çağırıcı bir melek “Mehdi emirinizdir. Mehdi Halifenizdir” demedikçe de fitneler bitmez. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 63)

20- Mahalle Aralarında Savaş

Benim görmekte olduğum helak yerlerini sizler de görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin aralarına fitne ve felaket mahallelerini şiddetli yağmur sellerinin açtığı yarlar gibi görüyorum buyurdu. (Sahih-i Müslim, 4/2221; Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 368, no. 671)

21- Masum çocukların öldürülmesi

Muhammed ümmetinden masum bir çocuk öldürüldüğünde, gökten bir melek ‘hak onda (Mehdi’de) ve onun yanında olandadır’ diye haykırır. (Sabban İsafur Ragibin, s.154)

22- Fitnelerin Çoğalması

Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bid’atlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anıl münker (iyiliği emredip kötülükten menetme) imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

23- Her Yere Ulaşan Bir Fitne

Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: “Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi’dir” demesine kadar devam edecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

24- Haramların Helal Sayılması

Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder. bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

25- Allah’ın Açıkça İnkar Edilmesi

Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27)

26- Allah’tan Başka İlahlar Edinilmesi

Ümmetimden bir kısım insanlar putlara dönüp tapıncaya kadar kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 241)

27- Materyalist Felsefenin Yaygınlaşmasına İşaret

Bismillah harflerinin değeri kaybettirildiği zaman Mehdi zuhur eder. (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, s. 29)

28- Anarşi ve Kargaşa Günleri

Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır. (Suyuti, Cami’üs Sagir, 3/211)

29- Barışın Kalkması

Bütün kalplerin içine fesat düştüğü için bir kısım halk diğeriyle konuşarak barış ve ittifak gösterileri yaparlar. Fakat kalplerinde barış ile ittifaka muhalif bir durum olduğu bir devir gelmedikçe kıyamet kopmaz. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 382, no.701)

30- İhtilallerin Olması

… (O sırada) fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 482, no. 901; Kitabü’n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)

# arap, Ordu

20 Oca 2024 - 20:00 - Dini konular

Mahreç  Gülçin Birinci


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günebakış Trabzon Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günebakış Trabzon Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günebakış Trabzon Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günebakış Trabzon Haber değil haberi geçen ajanstır.