banner114

Üreticiyi yanıltmayın

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile muhalefet milletvekillerinin son günlerde fındıkla alakalı hatalı ve yanlış söylemlerle vatandaşı yanıltmaya çalıştıklarını söyledi. Milletvekili Ayvazoğlu, Milletvekili Kaya’nın TMO ile ilgili “TMO randıman tespitini eksik yapıyor” sözlerine tepki göstererek milletvekillerinin üreticinin memnuniyetini itibarsızlaştırmaya çalıştığını ifade etti.

AYVAZOĞLU: MUHALEFET HAKSIZ İTHAMLARDA BULUNUYOR

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, muhalefet partilerinin milletvekillerinin haksız ithamlarda bulunarak üreticiyi yanıltmaya çalıştığını ileri sürdü. Ayvazoğlu, “Sayın muhalefet milletvekilinin hata ve yanlış söylemleri ne yazık ki fındık fiyatıyla da sınırlı kalmamış TMO’nun fındık alımında yaptığı birtakım uygulamalar nedeniyle üreticiyi tüccarın ve piyasanın insafına terk ettiği yönünde haksız ithamlarda bulunmuştur. “TMO, fındık alımlarında çeşitli gerekçelerle ve özellikle nem oranının %6’nın üzerinde olduğu gerekçesiyle birçok üreticiyi geri gönderdiğini iddia eden Sayın Vekil bu üreticinin fındığını yeniden kurutmaya sevk edildiğinden bahsetse de fındığını yeniden TMO alım noktalarına getirme hakkı olduğunu ve TMO görevlilerinin bu durumdaki üreticiye yeni bir randevu tarihi verdiğini kasten veya sehven söylemeyerek başka bir popülist propagandanın aktörü olmuştur.” şeklinde konuştu.

AYVAZOĞLU: FINDIK FİYATINDAN HERKES MEMNUNDUR

Fındık bölgesi vekillerinden oluşturulan fındık komisyonunun, fındıkla ilgili kapsamlı raporlar hazırlaması sonucu açıklanan fındık fiyatından herkesin memnun olduğunu belirten Milletvekili Ayvazoğlu, “Fındığın üreticisinin yanında tüketicisinin de olduğu, konu ile alakalı yapılan değerlendirmelerde tüketici menfaatinin de göz ardı edilmemesi gerektiği, milletvekili olarak bizlere bu noktada önemli sorumluluklar düştüğü bilincindeyiz. Partimizin fındık üreten bölgelerden seçilmiş milletvekilleri fındık hasadından önce konunun muhatabı tüm kişi ve kurumlarla yaptığı değerlendirmeler sonucunda fındık üretim maliyeti de dâhil olmak üzere ortaya çıkan raporlarımızı nihai olarak Tarım ve Orman Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde ve toplantılarda kendilerine aktardık ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da konu hakkında bilgilendirdik. Tarım Bakanlığımız, Milletvekillerimizin sunduğu raporun dışında, fındık üretim-tüketim süreci içerisindeki tüm aktörlerle iletişime geçmiş ve beklenti ve taleplerini karşılıklı müzakere etmiştir. Ve en nihayetinde ortaya herkesin memnun olacağı ve olduğu bir fiyat çıkmıştır. Bunu bölgemizde fındık üreticimize yaptığımız ziyaretlerde ve halkımızla buluştuğumuz ortamlarda müşahede etme fırsatı yakaladık.” ifadelerini kullandı.

AYVAZOĞLU: GEREKÇELERLE ÖNE SÜRÜLEN FINDIK ALIMI YÜZDE 10’DAN AZ

Muhalefet milletvekillerinin çeşitli nedenlerle fındık alımına ilişkin sözlerine de cevap veren Milletvekili Ayvazoğlu, “Fındıkla ilgili Türk Standartları TS3075 iç fındık için nem miktarı maksimum yüzde 6'dır. Bir Kamu Kuruluşu olan TMO, kalite standartı belirleme de tek yetkili TSE'nin aynı zamanda uluslararası da geçerli olan standartını görmezden gelmesi beklenemez. TMO bu fındıkları piyasa yönetmeliği ve fiyat istikrarı açısından stok olarak almakta ve satışı 2020 yılı Şubat-Mayıs periyodunda gerçekleştirebilmektedir. Yüzde 6’nın üzerinde rutubet içeren fındıkların bu süre içerisinde çürüyerek ve küflenerek özelliğini kaybedecek olduğunu konu ile ilgilenen herkes bilmektedir. TMO yüzde 6'dan fazla nemli ve önceden belirlenenden fazla çürük ihtiva eden fındıkları almamakta hem haklı hem de üreticilerimizi daha kaliteli fındık üretimine teşvik etmesi açısından doğru bir uygulamadır. Ayrıca TMO'da bu gerekçeler ile reddedilen fındıklar satın alınan toplam fındığın yüzde 10'undan da azdır. Evet, özel sektör yüzde 7 oranında nemli fındığı alabilir, ancak; onlar bu fındıkları en fazla bir hafta veya on gün içerisinde kavurup işleyip değerlendirmektedirler. Üstelik özel sektör temsilcileri satın aldıkları yüzde 6 üzeri nemli fındık için ödenecek bedelden kesinti yapmaktadır.” dedi.

AYVAZOĞLU: MESNETSİZ AÇIKLAMALAR YAPILIYOR

Muhalefet milletvekilinin TMO’nun fındık alım politikalarının üreticiyi mağdur ettiği ve tüccara muhtaç ettiğine yönelik ithamlarını mesnetsiz olmakla niteleyen Milletvekili Ayvazoğlu, “Üreticiyi asıl mağdur edenin ‘TMO sağlıklı randıman tespiti yapamıyor’ şeklinde ithamları ile üreticinin bir kamu kuruluşu olan TMO’ya karşı güvenini sarsmaya hizmet eden açıklamalardır. Randıman konusunda sayın vekilin iddiaları ispata muhtaçtır belki çok istisnai bir durumu genelleştirerek 3,4 hatta 5 randıman eksik hesap edildiği şeklinde çok uçuk bir iddiada bulunmuştur.  Bu yönde doğruluğu ispata muhtaç şikâyetlerin Sayın Muhalefet milletvekiline ulaştırıldığı bir ortamda,  Ülkemizin en küçük yerleşim birimi olan Mahallelerde bile teşkilatlanması olan partimize ve dolayısıyla bize ulaştırılmamış olması düşünülemez. Kaldı ki üreticilerimiz, mağdur edildiğine inanır ve ellerinde mağdur edildiğini ispatlar belgeler ile partimize müracaat ederlerse gereken ilgiyi gösterir ve bu mağduriyetin karşısında biz de üreticinin yanında ve destekçisi oluruz. Tüm vatandaşlarımızın üzerinde hakkı olduğu bir kurumu itham ederek zan altında bırakmak yakışıksız bir davranış olmuştur.” diye konuştu.

AYVAZOĞLU: 20 GÜNDE ÖDEME TAKDİR EDİLESİ BİR UYGULAMADIR

“TMO’nun satın aldığı fındığın bedelini 20 gün içerisinde üreticisine ödemesi, eleştirilecek bir uygulamadan ziyade takdir edilmesi gereken bir uygulamadır” diyen Milletvekili Ayvazoğlu, “Sayın muhalefet milletvekilinin peşin alınan fındığın bedelinin 20 gün sonra ödenmesini eleştirmesi kabul edilemez. TMO bu fındığı 2020 yılı Şubat-Mayıs periyodunda elinden çıkarak ve dolayısıyla bu tarihe kadar aldığı fındıktan herhangi bir gelir elde edemeyecek olmasına rağmen 20 gün gibi kısa süre içerisinde ödemeleri yapmaktadır. TMO’nun fındık alım işlemlerinin üreticinin fındığını TMO’ya teslim etmesi ile bitmediğini, her üreticinin TMO sisteminde kayıtlı bir dosyası olduğunu ve bu dosya üzerinden bir takım belgelerin TMO içerisinde tamamlanması gerektiğini, üreticinin fındığının standartlara uygunluğunun denetlendiği gibi, alım yapan personelin uygulamalarının da denetlenip değerlendirildiğini fındık üreticisi bilmekte olup Sayın Vekilin de göz ardı etmemesi gerektiğini kendisine hatırlatmakta fayda görüyorum.” şeklinde konuştu.

AHMET KAYA NE DEMİŞTİ?

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımına ilişkin yaptığı uygulamaların yanlış olduğunu ileri sürerek, üreticinin çeşitli hatalar nedeniyle mağdur edildiğini ileri sürmüştü. Açıklamalarını sürdüren Ahmet Kaya şu ifadeleri kullanmıştı: ““AKP hükümeti geçen sezon, verilen tüm sözlere karşın fındığa desteği zamanında açıklamamış, üretici fındığını büyük oranda sattıktan sonra, hatta sezon bitmek üzereyken fındık fiyatı açıklayarak üreticinin büyük zarara uğramasına sebep olmuştu. Bu sezon fiyatların sezon başında açıklanması yönünde ciddi uyarılarımız oldu, hükümete geçen yıldan ders alınması gerektiğini söyledik. Bu uyarılarımızı dikkate aldılar, yerinde ve doğru bir kararla fındık hasadı başlamadan TMO’yu devreye soktular ve fiyat açıkladılar. Sezon başlamadan 3 ay önce fındık serbest piyasada 22 TL idi. TMO depolarındaki fındığı 18,5 TL’den satıyordu. İşte böyle bir ortamda AKP hükümeti 2019 sezonu için Giresun kalite fındığa 17 lira, levant kalite fındık için 16,5 lira fiyat açıkladı. Yapılan maliyet hesaplarında bu yıl fındığın maliyetinin 15.50 TL olduğunu gördük ve Biz fındık fiyatının 20 TL olmasını önerdik. Açıklanan bu fiyatlar hızla düştü ve bugün 13.5-14 lira seviyelerine düştü. Fındık geçen yılda bu fiyatlara satılıyordu. Geçen yıldan bugüne her şeyin fiyatı % 50’ye yakın arttı. Fındıkta girdi maliyetleri en az %50 arttı ama fındık fiyatı hala geçen yıl ki seviyelerde.”

KAYA: FİYAT NİYE DÜŞTÜ?

TMO’nun fındık fiyatının düşürülmesini önlemek ve serbest piyasada fiyat dengesinin kurulması için bulunduğuna dikkat çeken Kaya, “Yaptığımız çalışma sonucunda TMO’nun piyasada olmasının fındık üreticilerimizde büyük bir umut yarattığını fakat, TMO’nun fındık alımında yaptığı birtakım uygulamalar nedeniyle üreticiyi tüccarın ve piyasanın insafına terk ettiğini tespit ettik” diyerek şöyle devam etti: “TMO, fındık alımlarında çeşitli gerekçelerle ve özellikle nem oranının %6’nın üzerinde olduğu gerekçesiyle birçok üreticiyi geri göndermektedir. Oysaki fındık fabrikaları yüzde 7 nem oranına kadar fındık alımı yapmaktadır. Bu durumda ne oluyor? Fındığını satamayan üretici fındığını aracına geri yüklüyor, tekrar harmana getirip serip kurutmaya çalışıyor ya da tüccara gidip fındığını satmaya çalışıyor. Dolayısıyla git-gel masrafı nedeniyle kendisine ek bir maliyet çılan üretici TMO’nun almadığı fındığı daha düşük fiyatla tüccara satmak zorunda bırakılıyor. Karadeniz Bölgesi iklim özellikleri nedeniyle nem oranının yüksek olduğu bir bölgedir. TMO bu konuda üreticiyi mağdur etmeyecek alternatif çözümler üretmelidir. Nem firesi düşerek üreticinin fındığını almalıdır.”

KAYA: TMO, SAĞLIKLI RANDIMAN TESPİTİ YAPAMIYOR

Fındık alımında bir başka önemli sorununda randıman tespitinde yaşandığını açıklayan Kaya, “Fındığın kalitesini ve fiyatını belirlemek için randıman tespiti yapılmaktadır” diyerek şu tespitlerde bulundu: “TMO’nun randıman belirleme uygulamasında büyük bir sıkıntı olduğunu tespit ettik. TMO küçük boyutlu ama tam dolu fındığı, kabuğu çatlak fındığı ve siyah lekeli fındığı da buruşuk fındık sınıfına katmaktadır. Tüccar ise bunları sağlam iç sağmakta, sadece olgunlaşmasını tamamlamayan fındıkları buruşuk saymaktadır. Dolayısıyla aynı bahçeden toplanan, aynı harmanda kurutulan, aynı çuvalla satışa götürülen fındık TMO’da 48 randıman olarak belirlerken, tüccarda 51,52 hatta 53 randıman olarak hesaplanabilmektedir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda TMO’nun aldığı tüm fındıkların randımanını eksik tespit ettiği, bu eksik tespitin 3,4 hatta 5 randımana kadar çıktığı ve üreticin bu nedenle büyük zarara uğratıldığını tespit ettik. Fındıkta randıman demek para demektir. Bugün 1 randıman fındık yaklaşık 33 kuruşa karşılık gelmektedir.

3 randıman 1 lira 5 randıman 1,5 lira demektir. TMO, üreticiden aldığı her 1 kg fındığın fiyatını 1-1,5 lira eksik belirlemekte üreticiyi mağdur etmektedir.” dedi.

KAYA: TMO, NEDEN ÖDEMEYİ PEŞİN YAPMIYOR?

Fındık üreticisinin bir başka şikâyetinin de ödemelerde olduğunu söyleyen Kaya, tüccarların ödemeyi peşin yapmasına rağmen TMO’nun 20 gün sonraya tarih attığını belirterek şöyle devam etti: “Tüm bu sebepler ve sıkıntılar nedeniyle zaten zor durumdaki, ekonomik sıkıntı içindeki fındık üreticilerimiz fındığını daha düşük fiyatlarla tüccarlara satmak zorunda kalmaktadır. Türkiye fındık üretiminde dünyada 1 numaradır. Fakat ne acıdır ki Türkiye’deki fındık fiyatlarını ve alım koşullarını maalesef piyasaya hakim olan yabancılar belirlemektedir. Milli ürünümüz fındık gayri milli bir yapıya teslim edilmiştir. Üretici piyasaya hâkim olan İtalyan Firmanın insafına terk edilmiştir. Fındık üreticisinin tek güvencesi konumundaki TMO, üreticin elini güçlendirmek için piyasada olduğu söylenen TMO bu görevini layıkıyla yapamadığı için üreticinin mağduriyetine mağduriyet eklemektedir. Fındığımızın hak ettiği değeri görmesi, fındık üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için daha önce hükümete defalarca çağrıda bulunduk. Bir kez daha sesleniyoruz. Gelin Milli ürünümüz fındığımıza ve fındık üreticimize sahip çıkalım. Tüccarlardan ve yabancı kartellerden yana değil, üreticimizden yana tavır alalım. TMO’nun hatalı ve yanlış uygulamalarına bir an önce son verelim.”

Gültekin SADIKOĞLU

Anahtar Kelimeler:
Ahmet KayaBahar Ayvazoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.