banner114

Turizm raporu yayınlandı

Gümüşhane’de turizm sektör temsilcileriyle buluşmak, turizmdeki mevcut durum ve geleceği planlamak, karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini birlikte konuşmacıların söylemleri açıklandı.

Gümüşhane’de turizm sektör temsilcileriyle buluşmak, turizmdeki mevcut durum ve geleceği planlamak, karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini birlikte analiz etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapılan turizm danışma ve koordinasyon toplantısında konuşan sektör temsilcileri ile kamu idarecilerinin söyledikleri Gümüşhane turizmi için yeni bir yol oluşturma adına ortaya koydukları öneriler ve eleştiriler açıklandı.

Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcileri, STK’lar ve kamu idarecileri tarafından teklif edilen konuları kısa notlar halinde sizlere sunuyoruz.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İSMAİL ÇALIK

Gümüşhane’de turizm vizyonu nedir? Nasıl belirlenmektedir? Ne Olmaktadır?

Son yıllarda Gümüşhane turizminde istatistiki anlamda önemli gelişmeler var. Bölgede hatırı sayılı derecede yer ediniyor. Fakat potansiyeline oranla konaklama sayısı düşük düzeyde kalıyor. Gümüşhane 6 tesis 267 oda, Trabzon 84 tesis 5259 oda, Giresun 31 tesis 1010 oda bulunmaktadır. Son yıllarda yeni ve nitelikli tesisler inşa edilse de halen konaklama kapasitesi istenilen düzeyde değildir. Bu neden ziyaretçiler günübirlikçilerdir.

*2023 yılına kadar restorasyon, yol ve tesisleşme çalışmalarında kayda değer mesafe kaydetmek.

*Konaklama arz kapasitesini periyodik olarak artırmak gerekiyor.

*İldeki turizm işletmelerine nitelikli iş gören yetiştirmek (Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi 3 bölüm, MYO Turizm İşletmeciliği, Şiran MYO Aşçılık bölümü , Turizm, Lisesi, Kız Meslek Lisesi )

* Paydaş görüşleri doğrultusunda sürdürülebilir, bilimsel tanıtım politikası belirlemek (Tanıtım filmleri, basın, sosyal medya fenomenleri, seyahat acentaları, üniversite öğrencileri, dernekler, kulüpler, )

* Yerel halkı turizm gelişim sürecine dâhil etmek, onların bu konudaki görüş ve önerilerini almak ve gelecekteki turizm gelişmesini teşvik yönünde fikir alışverişi yapmak, kendilerini turizmin bir parçası olarak hissetmeleri açısından oldukça önemlidir.

*Turizmin sürdürülebilir kılınması isteniyorsa planlanan turizmin, gelişme şekli, ölçeği ve konumu ile ilgili olarak yöre toplumunun kabulünü kazanması gerekmektedir.

KENT KONSEYİ BAŞKANI HASAN PİR

*Turizm, teknolojik gelişmeden, çevre ve tarihi mirasın korunmasına kadar pek çok alanda insanlığa büyük katkılar sağlayan bir sektördür.

*Gümüşhane Turizminde büyümeyi ve gelişmeyi sağlamak amacıyla dernek kurulmalıdır. Kurulacak Gümüşhane Turizm Derneği, yapılacak çalışmalardan biri olmakla birlikte turizmin önemli bir ayağını oluşturacaktır.

*Turizm sektörünün paydaşları ve ilgili kamu kurumlarıyla biran önce Gümüşhane için iş birliği başlatılmalıdır.

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İSMAİL AKÇAY

Doğal ve kültürel zenginliklere sahip olan Gümüşhane yaylaları, dağlarının yanı sıra, özellikle kültür turizmi bakımından Doğu Karadeniz Bölgesi’nde önemli bir yere sahiptir.

*Gümüşhane’nin turizm destinasyonlarına gelen turistler şehir merkezine niye gelmiyor?

*Turizm sektöründen hak ettiğimiz kazancı alamıyoruz.

*Sektörün tüm tarafları ile birlikte hareket edersek başarılı oluruz.

*Ulaşım, tanıtım ve satılacak ürünlerin nitelikli ve yeterli olması hizmet sektöründe başarılı olmamızı sağlayacaktır.

*Gümüşhane’de Ticaret ve Sanayi Odamız üyesi olan turizm sektörünün paydaşlarından Jova Turizm ve Gümüş Vip Tur seyahat acentalarının bu toplantıya katılmamasını üzüntüyle görüyorum.

* Gümüşhane’de turizm sektörü ekonomik gelişmenin önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.

* İl ekonomisi için önemli olan turizm sektörünün (fırsatları, tehditleri, zayıf ve güçlü yönleri) SWOT analiz araştırmasıyla sonuçları tespit edilmelidir.

GÜMÜŞKOZA GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ HÜSEYİN ÇELİK

Gümüşhane Karadeniz Bölgesinde turizm sektöründen en az faydalanan il durumundadır. Ne yazık ki Gümüşhane’de turizm sektörü ile ilgili bir yol haritası belirleyemedik.

*Öncelikle Gümüşhane’yi yurt dışında ve Arap ülkelerinde düzenlenen fuarlarda afiş, broşür ve filmlerle tanıtım tanıtmalıyız.

*Yaylalar göller ve doğal güzelliklerimiz tanıtım filmleriyle hedef kitlelere ulaştırılmalıdır.

*Gümüşhane’de turistik destinasyonları tanıtıcı Arapça, İngilizce tabela yaptırmalıyız,

*Trabzon Havalimanının da tanıtım billboardlarında Gümüşhane’yi tanıtan afişler olmalı bunun yanı sıra tanıtım broşürler de olmalı

*Destinasyonlarımızı gözden geçirip çeşitlendirmeliyiz

*Lokantalarımızda mutlaka fiyat tarifesi olmalı, İngilizce veya Arapça fiyatlandırma yapılmalı

*Gümüşhane’nin destinasyonlarını Trabzon tanıtıyor, pazarlıyor haliyle turisti getiren, götürüp Trabzon da konaklatıyor. Turisti Gümüşhane’deki seyahat acentaları getirmeli

*Trabzon’u gezen turistik turlara, Gümüşhane destinasyonları da eklenmelidir.

*Turistler Limni Tabiat Parkı ve Karaca Mağarasına gelip geri dönmemeli, Gümüşhane’de kalış sürelerini uzatmalıyız

*Turisti Gümüşhane’de tutabilecek, seyahati oluşturan nedenleri (seyahat motiflerini) geliştirmeliyiz.

*Turist, turizme yön veren kişi ve turizm hareketlerinin belirleyicisidir. El sanatlarının çeşitlendirilmesi ve pazarlanması için çalışmalar yapmalıyız.

*Gümüşhane’nin Turizm destinasyonlarının girişlerine diğer destinasyonların tanıtım maketi ve afişlerini koymalıyız.

* Osmanlı döneminde Gümüşhane’de basılan paraların, gelen turistlere hediyelik eşya ( magnet vb.) olarak satışının yapılabilmesi için tasarımı ve yaptırılması sağlanmalıdır.

*Gümüşhane’de hediyelik eşyaların satışının yapılabileceği bir sokak oluşturulmalı, Kürtün, Kelkit, Torul el sanatları ürünleri bu sokakta pazarlanmalıdır.

GÜSİAD GÜMÜŞHANE ŞUBESİ BAŞKANI MURAT AKÇAY

Gümüşhane’de turizmin belirleyici unsurlarını 5 başlık altında toparlayabiliriz;

* Alt yapı eksikliğini tespiti ve giderilmesi, Ulaşım kolaylığı ve enstrümanların artırılması, Tanıtım reklam, Kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi, Sektöründe eğitilmiş işveren, Acentalarla işbirliği, Deneyimli eğitilmiş rehberler.

* Bütün bunlarla birlikte turizmin il ekonomisine katkı sağlaması için sürdürülebilir olması, devamlılık ve bu devamlılıkta kalitenin de en üst seviyelere taşınması kaçınılmaz olmalıdır. Turizmin sürdürülebilir olması için özen gösterilmeli çalışmalarda sürdürülebilirlik en önemli hedef olmalıdır.

*Doğal ve kültürel kaynaklar korunmalıdır, Turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sorunlar yaratmamasına dikkat edilmelidir.

*Yerel ekonomiler desteklenmeli, yerel yatırımcılar güçlendirilmelidir. Halkla sürekli iç içe olmalı, karar mekanizmasına katkıları sağlanmalıdır.

*Her bölge ve turizm şekli için yerel halkın yaşam kalitesini zenginleştirecek turizm seçenekleri ayrı ayrı belirlenmeli ve destekler buna göre yapılmalıdır.

*Devletin ilgili kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve halk arasında iletişim sağlanmalıdır

*Bürokrasinin azaltılarak bürokratik engellerin yatırımcıyı caydırıcı olmaktan çıkarılması sağlanmalıdır.

*Gümüşhane’de turizm sektörünün gelişiminin önündeki engeller, mevzuat, altyapı eksikliği, ulaşım, tanıtım reklam eksikliği, İldeki kamu personelinin yetersizliği giderilmelidir.

*Gümüşhane Süleymaniye Kış Sporları Merkezi il turizm sektörünün lokomotifi olarak düşünülmekte ve bu alan 17 yıldır şehre kazandırılamamıştır.

*Devletin ilgili kurumları Üniversite ve işadamları STK’lar bir araya gelerek bu konuda fikir alışverişinde bulunmalı

*İl genelinde turizm destinasyonları gözden geçirilerek yeniden revize edilmeli

*Tespiti yapılan turizm çeşitliliğine göre altyapının oluşturulması sağlanmalı

*Tur güzergahları oluşturulmalı, safari bölgeleri belirlenmeli

*Hizmet sektöründe kaliteye önem verilmeli, hizmet veren iş sektörü çalışanlarına eğitimler düzenlenmeli

*Konusunda tecrübeli insanlardan destek alınmalı, hedefler belirlenmeli.

GÜMÜŞHANE KÜLTÜR SANAT KULÜBÜ BAŞKANI NECATİ YILMAZ

* Turizm ve kültür birbirinden ayrılmayan kavramlar olarak değerlendirirler. Gelenekler zaman içinde yaşam koşullarında meydana gelen değişiklikler adetlerde de kendini göstermektedir. Ancak küçük yerleşim birimlerinde, eski gelenek ve göreneklerin birçoğu hala yaşatılmaktadır. İlimizde de halen yaşatılan geleneklerden biri olan “herfene” turizm açısından eğlence kültürünün bir parçası olarak otellerimizde sunulabilir.

*Yabancı turist getirebilmek için yurt dışı fuarlara katılımının sağlanarak, tanıtımların yapılması gerekir.

*Turist rehberleri ülkelerine gelen turistin tatilinden tatmin sağlaması, şehre tekrar gelmesi ve müşteri sadakati sağlanması açısından önemlidir.

*Yerel rehberler bulundukları yerlerde turistlere tanıtım ve liderlik yapan, bulunduğu bölgenin şehrin kültürel, doğal miraslarını onlara anlatan kişilerdir. Yerel rehberlik yapacak gençlerin rehberlik eğitimi ile yetiştirilmesi gerekir.

*Kültürel zenginliğimiz ve biyolojik çeşitliliğimiz incelenecek olursa, birbirinden farklı, birbirinden değerli yüzlerce, ürünümüzün var olduğu açıkça görülecektir.

*Gümüşhane’nin sosyal ve kültürel yönünü, folklorik değerlerini üç boyutlu olarak geleceğe taşıyacak “Gümüş Kız” bebek üretimi şehre ekonomik katkı sağlaması yanında, şehrin yöresel kıyafet kültürünü yaşatmaya çalışacak ve turistik bir ürün haline getirecektir.

*Şehir dışından turist getiren tur otobüsleri için şehir merkezinde park yapabilecekleri bir alan oluşturulmalıdır.

* Yerli ve yabancı turistlere ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere hızlı ulaşmasını temin edecek, şehir merkezinde bir turizm danışma bürosu oluşturulmalıdır.

*El sanatlarının yanı sıra Gümüşhane’yi sembolize eden küçük hediyelik magnet üretilmeli ve satışa sunulmalıdır.

*Turizm sektörüne ekonomik değer olarak sunulacak kültürel başlıklarımızı somutlaştırmalıyız.

* Gümüşhane coğrafyası ve dağlarını farklı turizm alternatiflerini sunarak, turistik anlayışla tanıtmak ve pazarlamak Gümüşhane’deki turizm olayını canlandıracaktır.

TAŞKÖPRÜ AKGÜLLER TESİSLERİ İŞLETMECİSİ MUSTAFA AKGÜL

*Santa antik Kentine Trabzon’dan gelindiğinde, Taşköprü yaylasına kadar hiçbir yerde tabela yoktur. Buda Sahilden gelen turistin nereye gideceğini bilmemesi demektir.

*Yağmurdere ve çevresinde bulunan önemli yaylalara tabela yapılarak tanıtım yapılmalıdır.

*Yağmurdere köyü tek başına Karadeniz mimarisinin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu köyde el sanatları ve diğer ürünlerin satışı yapılabilir.

*Taşköprü ve çevresinde yer yaylalarda kaçak yapılaşmalar halen devam etmekte, bunlar için gerekli önlemler alınmalıdır.

*Yeşil yol bünyesinde yapılan yollar yeniden düzeltilmeli insanların araçları ile gidebileceği hale getirilmelidir.

* Zigana’nın ikinci büyük yükseltisi 2 bin 800 metreyle Ziyaret Tepesi’dir. Bu tepe üzerinde bulunan Kurtuluş savaşı Şehitleri için yapılacak şehitlik, iç turizme yönelik bir alternatif oluşturacaktır.

* Ksenophon’un Anabisis adlı eserinde geçen Onbinler Göçü güzergâhında bulunan Anabasis yolu tarihi bir değer olarak turizmin hizmetine sunulmalıdır.

* Taşköprü Yaylası’nda dağların tüm güzelliklerine ulaşmak mümkündür. Yaylaya adını veren ve bir zamanlar üzerinden İpek Yolu kervanlarının geçtiği söylenen küçük taş köprü içinde bulunduğu atmosfere damgasını vuran diğer bir yapıdır Taşköprü’nün restorasyonu yapılmalıdır.

RAMADA OTELİ PAZARLAMA MÜDÜRÜ VOLKAN ÖZDOĞAN

*Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında RAMADA Otel olarak ülke genelinde fuarlara katılarak şehrin destinasyonlarının tanıtımını yaptık. Önümüzdeki süreçte de profesyonel acentalar aracılığıyla ilimize gelecek misafirlerimizi gezdirip misafir edeceğiz.

*Gümüşhane’de bulunan destinasyonlarda satış alanları olmalı ve ürün satışı yapılabilmeli

*Destinasyonlarda satışı yapılacak ürünler küçük anısı kalacak şekilde dizayn edilmeli

*Gümüşhane’de turizm derneği mutlaka kurulmalı ve sektörün paydaşları ve kamu birlikte planlama yapmalıdır.

*Karaca mağarasını gezen turistler mağarayı çok beğendiler, ancak mağara ile ilgili  İngilizce hikayeler anlatılabilmeli.

*Gümüş sikkeler hediyelik eşya olarak basılabilmeli ve satışa sunulabilmeli

*Turist otobüsleri için şehir içine ve destinasyonlara girip çıkacak ortamlar oluşturulmalıdır.

*Üniversitedeki 20 bin öğrenciye kendi evladımız gibi bakmalıyız onların, Gümüşhane’nin doğal birer turizm elçisi olduğunu unutmamalıyız.

TORUL BELEDİYE BAŞKANI EVREN ÖZDEMİR

*Torul Cam Seyir Terasına gelen tur otobüsleri yolun virajlı olması nedeniyle, zorluk çekmekte, burada yolla ilgili Özel İdarece bir kamulaştırma yapılarak yolun bazı virajları düzeltilmeli.

*Torul Altınpınar Limni Gölününde turizm destinasyonuna alınması çalışması yapılmalı.

*El sanatları ürünlerinin satışları halen Cam seyir terasında yapılmaktadır.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRÜ İLBEYİ AYDIN

*Tabiat parkları doğa koruma faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve sürdürülebilir turizme uygulanabilirliği açısından en önemli doğal kaynak değerleri arasındadır.

*Gümüşhane’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce; Limni Gölü Tabiat Parkı, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, Karşıyaka Tabiat Parkı, Köse Tabiat Parkı ve Kelkit Kilise Burnu Tabiat Parkı olarak turizmin hizmetine sunulan parklardır.

*Gümüşhane’de bulunan bu değerli alanların bir yansıması olan tabiat parkları, koruma altına alınmasının yanında turizm ve rekreasyon faaliyetlerine imkan sağlaması açısından ayrı bir öneme sahiptir.

*Karşıyaka Tabiat Parkı ile ilgili çalışmalarımız halen devam ediyor.

*Artabel Gölleri Tabiat Parkının bulunduğu bölgede 4 km.lik karayolunda iyileştirme ve asfaltlama yapmamız gerekmektedir.

* Gümüşhane’de bulunan destinasyonların tanıtılmasında tanıtım, bilgi eksikliği ve rehber eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor.

GÜDAK BAŞKANI MUSTAFA AKBULUT

*GÜDAK kulübü olarak her 15 günde bir Gümüşhane’nin önemli destinasyonlarına trekking düzenliyoruz.

*Düzenlenen bu etkinliklere genellikle kamuda çalışan il dışında görevli memurlar katılıyor.

*Gümüşhane Valiliği tarafından hazırlanan Kültür Rotaları kapsamında, 36 trekking rotası,12 Bisiklet Rotası ve 6 jip safari rotası katkılarımızla tespit edilmiş ve  GPS koordinatları da çıkarılarak kitap olarak doğa severlere sunulmuştur.

TARIM ORMAN İL MÜDÜRÜ EDİP BİRŞEN

*İl Müdürlüğümüz bakanlığımızın destekleriyle hibe desteklerine devam ediyor.

*Gümüşhane’nin yöresel yemeklerini menüsüne dahil eden, hijyen ve hizmet standartlarını belirlenen kriterlere göre düzenleyen işletmeleri “Gümüş Tabak” uygulaması içerisine alacak, uygulamayı başlatmayı planladıklarını belirtti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SEYDİ DOĞAN

*Özdenoğlu konağı ile turizm sektöründe hizmetimize halen devam ediyoruz.

*Turizm Meslek Lisemizin uygulama oteli olmadığı için öğrencilerimiz mesleki açıdan dezavantajlı olarak yetişmektedir. 

GÜMÜŞHANE KÜLTÜR SANAT KULÜBÜ TALAT ÜLKER

*Gümüşhane İl Kültür Müdürlüğü kullandığı bilgileri yeniden gözden geçirmeli

*Tomara Şelalesi Tabiat Parkı yakınında bulunan, Seydibaba köyünde Anadolu’nun Orhun Abideleri, Selçuklu dönemi mezar taşlarının temizliğinin yapılarak turizme kazandırılması çalışmaları yapılmalı

* Tabiat Parkı ile bağlantılı olarak Seydibaba Köyünde bulunan türbesi ile Gelin Ebe Türbesi kültür turizmine hazır hale getirilmeli

* Turizm faaliyetlerine katılan bireyler, destinasyonu seçerken, o yerin doğal kaynaklarına, somut ya da somut olmayan kültürel miras varlıklarına, sunulan hizmetlerin kalitesi gibi çeşitli unsurlara önem vermektedir. O şehrin destinasyonun gönüllü birer pazarlamacısı haline gelen turistleri memnun edecek, organizasyonlar yapılmalı

* Zili kilim üretilen Kelkit ilçesinde büyük boy kilim üretim ve satışında sıkıntılar yaşanmaktadır. Artık ilgili Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile Zili Kilim hammaddesinden dokuma küçük bayan çantaları, cep telefonu kılıfları gibi ürünler üretilmeli

*Karamustafa Köyü Midi Mahallesinde Nihal Atsız’a ait ev restore edilerek, müze haline getirilebilir mi

* Gümüşhaneli olan ve edebiyat dünyasında önemli yer edinen, şair ve yazarların eserlerinin yanı sıra; gözlük, kalem, daktilo ve diploma gibi özel eşyalarının da sergileneceği müze oluşturulabilir mi. Yine bu müzede belli aralıklarla edebiyatseverler ile sanatçıların buluşacağı mekân oluşturulabilir. 

* Gümüşhane Valiliği himayelerinde her yıl geleneksel hale getirilecek Dilaver Cebeci Şiir geceleri düzenlenebilir

* Yöresel kültürel değerlerimizi korumak ve gelir elde etmek amacı ile yöreye ait kıyafetler küçültülerek “Gümüş Kız” bebek üretimi ile il ekonomisine katkı ve  Gümüşhane’nin tanıtımına katkı sağlanabilir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.