banner114

Mühendisler Trabzon’u konuştu

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu basınla buluştu. Buluşmada meslek odası başkanları Trabzon’un mevcut sorunlarını ve bunların çözüm önerileri hakkında görüşlerini belirterek daha yaşanabilir Trabzon için yol haritası belirlenmesi noktasında fikirlerini beyan etti.Toplantıya TMOBB Bileşenleri temsilcileri; Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu, Şehir Plancıları Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen, Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Hakan Karslı, Çevre Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Yasin Taflan, Harita ve Kadastro Odası Trabzon Şube Başkanı Adem Abdioğlu, Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Gürol Ustaömeroğlu, Kimya Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mehmet Çalık, İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Muzaffer Aydın ve Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Semi Hamzaçebi katıldı.

PEHLEVAN: TRABZON’DA EKİLİ ALAN SAYISI AZALIYOR

TMOBB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, Trabzon’da ekili alan sayısının giderek azaldığına dikkat çekti. Dünya nüfusunun 2050 yılında açlıkla karşı karşıya kalacağını ileri süren Pehlevan, “Dünyanın yüzde 29,2’si kara parçası. Dağ, tepe, çöl hepsi içerisinde. 2050 yılında dünya nüfusunun 11 milyar olacağı konusunda öngörüler var. Dünya nüfusu yüzde 29,2 kara parçası ama bu kara parçası nüfusu nasıl besleyecek?Peki, sonrası ne olacak? Binaları yıkıp tekrardan tarım sahası mı yapacağız. Artık tarım alanları açmak için belki de geri dönüşüm yapmamız gerekecek. Gıda olmazsa yaşayamayacağız. Protein kaynağımız olan denizlerimizi köreltiyoruz.” dedi.

PEHLEVAN: TRABZON’UN SAHİLİNİ DOLDURDUK

Trabzon’da son dönemlerde yapılan deniz dolgu çalışmalarıyla birlikte 114 kilometrelik Trabzon sahilinin 88 kilometrelik bölümünün doldurulduğunu belirten TMOBB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, bunun son derece yanlış olduğunu

ifade etti. Pehlevan, “Trabzon’da 114 kilometrelik sahilimizi 88 kilometrelik bölümünü doldurduk. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz biz? Balık tesislerini yok edersek biz 2050’li yıllarda problem yaşayacağız. Duruyoruz duruyoruz tüm belediye başkanları denizi dolduruyor. En kolayı herhalde deniz dolgusu.10 tane ilçemiz var. 10 tane ilçede 10 tane proje var. Beşikdüzü turizm parkı, Vakfıkebir yüzme alanı, Ortahisar’da Gülcemal, Arsin’de yatırım adası, Yomra’da golf sahası gibi birçok proje var. Her taraf doldu. 1960 yılından beri 900 hektarlık alan doldu. Biz denizle bağımızı kopardık. Denizi 1 kilometre uzaklaştırdık.Trabzonspor sahasının orada kazı yapılıyor ne yapıldığını bilen STK başkanı yok. Sera Gölü’nü yaptılar, yıktılar. Boztepe’yi deldiler kimsenin haberi yok. Bu şehrin şu anda ihtiyacı insanlara sosyal donatı alanlarıdır. Denizlere ihtiyacımız olacak. Ayağımızı denize sokacak alanlarımız yok. Birinin bunlara dur demesi gerekiyor. Bu şehrin insanlarına denizi, yaylaları açması gerekiyor. İmar Barışı ile değil ama. Böyle bir şey olamaz. Bütüncül bir turizm çalışması yapmamız gerekiyor.” diye konuştu.

ABDİOĞLU: TRABZON’DA 26 MAHALLENİN TAPU VE KADOSTROSU YAPILMADI

TMOBB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Adem Abdioğlu, Türkiye’de kadastro çalışmalarının henüz tam olarak yapılamadığını belirterek Trabzon’da 26 mahallenin halen tapu ve kadastro çalışmalarının bitirilemediğini söyledi. Abdioğlu, “Trabzon ilinde de ne yazık ki 26 tane mahallemizde hale tapulama ve kadastro çalışmalarını bitiremedik. Büyükşehir olmamızın yanında bu bizim ayıbımız. Yani devletin güvencesi altına alamadığımız mahallelerimiz var. Bizim bölgemizde genelde orman ve mera sıkıntıları var. İnsanlar kısır bir döngü içerisinde mülkiyet mücadelesi veriyorlar. Sağlıklı kentler için sağlıklı kanunlar olmalı.” dedi.

ABDİOĞLU: İMAR BARIŞI VATANDAŞLA DEVLETİN ARASINI AÇTI

İmar Barışı Yasasına atıfta bulunan TMOBB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Adem Abdioğlu, devletin vatandaşla barışayım mantığından hareketle vatandaşla kavgalı hale gelmeye başladığını dile getirdi. Başkan Abdioğlu, “İmar Barışı Yasası çıktı. Ne yazık ki devlet vatandaşıyla barışayım derken vatandaşıyla kavgalı hale gelmeye başladı. Devlet adımlarını sağlam atmayınca vatandaşla barışmaya çalışınca komşu komşuyla husumetli hale geliyor. Bu nedenle sağlık kentler için sağlıklı mülkiyet yapısını oluşması gerekiyor.” diye konuştu.

ABDİOĞLU: TRABZON’DA GAYRİMENKUL ÜZERİNDEN KARA PARA AKLANIYOR

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da gayrimenkullerin değer haritalarının acilen hazırlanması gerektiğinin altını çizen TMOBB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Adem Abdioğlu, bunun olmaması nedeniyle gayrimenkuller üzerinden kara para aklandığını ileri sürdü. Abdioğlu, “Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da gayrimenkullerinde değer haritalarının acilen üretilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece devletimizden vergi kaçırılmaktadır. Bunun yanı sıra turizm sektöründe kara para aklamada gayrimenkuller kullanılmaya başladı. Örneğin taşınmazın değeri 500 bin ise 1 milyondan satış gösterilerek kara para aklamaya giden süreç Trabzon’da başlamış durumda. Trabzon’da önceliği gayrimenkul değer haritalarının üretilmesi gerekiyor.” dedi.

KARSLI: TRABZON DİKKATLİ OLMALI

TMOBB Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Hakan Karslı Trabzon’un heyelan riskinin yüksek olduğunu ifade ederek kentin dikkatli olmasını diledi. Prof. Dr. Karslı, ”Trabzon’u deprem açısından geri planda düşünüyoruz ama heyelan açısından yaklaşık 500’ün üzerinde can kaybına neden olduğu 5 binin üzerinde konutun hasar gördüğü bir sürü insanın yerini değiştirdiği halen izlenmekte olan heyelan sorunu da vardır. Biz bütün binalarımızı yapılarımızı yamaçlar üzerine kurduk. Bunu planlı bir şekilde yapmadık. Yer seçimi yapılmadı, imara açıldı. Hepsi sonradan geldi. Trabzon’un mikro bölgeleme haritası yoktur. Nedir mikro bölge haritası; sizin tüm unsurlarınızı tarım dâhil olmak üzere mimari, alt yapı hepsinin planlandığı ve yer tehlikelerinin de ön görülerek uygun alanlar, uygun olmayan alanlar, uygun alana dönüştürülebilecek alanlar gibi sınıflamaları yapılarak planlanan haritalardır. 1999 depremleri bize bunları hatırlattı. Bizi uyuyan uykumuzdan uyandırdı. Deprem Türkiye’nin milli sorunu olmak zorundadır. Türkiye’nin yüzde 90 toprakları arazisi, yaşantısı, sanayisi bundan etkilenme içerisindedir. 25 milyar dolara mal olmuştu sadece 1999 depreminden sonraki mali yüktür bu. Türkiye’nin bugün gayri safi milli hasılasının yüzde 3’ü ile 7’si arasına tekabül eden doğal kaynaklı olaylardan dolayı ekonomik kayıplar var. Bunu sadece sel olarak düşünmeyin kaya düşmeleri, yangınlar ve benzeri deprem dâhil olmak üzere bunun önemli bölümünü deprem konusu taşımaktadır. Bu konuda Trabzon’un daha dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz.” şeklinde konuştu.

KARSLI: TERMİNAL ALANI YANLIŞ

TMOBB Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Hakan Karslı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından açıklanan Trabzon’un yeni terminal binasıyla ilgili konuştu. Terminalin Değirmendere’ye yapılmasının yanlış olduğunu belirten Karslı, çimento fabrikasının yerini işaret etti. Karslı, “Trabzon’da bir terminal düşünülüyor. Ve bu terminal Değirmendere’de bir yere yapılmak isteniyor. Yapmayın. Biz dere yataklarını kurtarmaya çalışıyoruz. Siz yeni bir şey yapmak istiyoruz. Çimento Fabrikası’nın alanı duruyor. Devletin buna gücü vardır. Trabzon’da yön akslarını doğru bağlamalıyız. Buna dikkat edilmeli.” dedi.

USTAÖMEROĞLU: TRABZON’DA PROJELER YANLIŞ YAPILIYOR

TMOBB Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Gürol Ustaömeroğlu Trabzonspor’un stadyumunun üzerinde bulunduğu Akyazı dolgu alanı, Karayolları, kent turizmi ve Uzungöl konularında eleştirilerde bulundu. Ustaömeroğlu, “Bu şehri son 30 yılda yönetenler bu kente hangi hedefleri koydular. Turizm kenti diyoruz Uzungöl’ü perişan ediyoruz. Turizm kenti diyoruz bir tane deniz kıyımız yok. Akyazı’yı dolduruyoruz. Akyazı’nın ilk planında göller göletler vardı. Akyazı dolduruldu ve blok dolgu oldu. Allah’ın yarattığı güzel kıyı şeridi bile yapılmadı. Akyazı, Mısır- Libya şeridi gibi suni bir şey.Kentin hedeflerini belirlemede sıkıntılar yaşıyoruz. Bir kent planı bu kadar karıştırılır mı? Bir kent planına bu kadar müdahale edilebilir mi? Hedefler değişebilir mi? Kent hafızası bitiyor bitti zaten. Bu döneme ait eleştiri kesinlikle değildir. 80-90 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Biz mimarlar işin başında olmak üzere her gelen katkı verdi. Mimarlar bir kent planına proje yapıyor. İmar planı hazırlanırken bu şehrin suyunu içmiş mi? Havasını teneffüs etmiş mi? Buradaki yaşanmışlıkları, hatıraları dinlemiş mi insanlardan. Bize yol öneriyorlar o viyadüğü çizen arkadaş o tüneli yapan arkadaş acaba bunun nereden geçtiğini bakmış mı? Akçaabat Orta Mahalle’yi gidip görmüş mü? Akçaabat Orta Mahalle’de bir tane tescilli eve hadi bir çivi çakın bakayım. Devlet Akçaabat Orta Mahalle’nin göbeğinden bulvar geçirdi. Karayolu geçirdi. Yıktı geçirdi. Bunu Safranbolu’da yapın bakalım. Ankara Beypazarı’nda yapın bakalım. Sonra turizm kenti öyle mi? Hangi turizm? Akçaabat’da dev istinat duvarlarının arkasında eski eser binalar kaldı. Bir planlama olgusu yok.” ifadelerini kullandı.

USTAÖMEROĞLU: UZUNGÖL’DEKİ İMAR BARIŞINI ELEŞTİRDİ

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl’deki 118 yapıyla ilgili konuşan TMOBB Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Gürol Ustaömeroğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Uzungöl’ün kıyı kenarında bulunan yapıların durduğunu buna karşın göle uzak noktalardaki binalara yıkım kararı çıkartıldığını belirten Ustaömeroğlu,  “Uzungöl’ün kıyı kenarındaki bütün yapılar duruyor ama göle bir kilometre mesafedeki yapılara yıkım kararı çıkıyor. Bana gelen rapor bu. Gözümle gidip görmedim. Uzungöl’ü, Uzungöl olmasını engelleyen yapılar duruyor ormanın içinde orada burada 100-200 metre ileride otele hepsine yıkım kararı çıktı. İnsanlar şaşkın. Yani neyi hedef koyuyoruz, neyi planlıyoruz, neyi gerçekleştirebiliyoruz. Çok sıkıntı var.” dedi.

USTAÖMEROĞLU: RAYLI SİSTEM KONUSUNDA NETİZ

Trabzon’a raylı sistemin getirilmesine olumlu baktıklarını ancak bunun için deniz dolgusuna karşı çıktıklarını kaydeden Ustaömeroğlu, ”Raylı sistemin bu kentte gerekliliğine inanıyoruz. Bu kente gereklidir diyoruz. Raylı sistemin ilk etabı Akyazı ile havalimanı arası, güzel. Bununla ilgili basında okuduğum haber şu. Raylı sistemin ilk etabı için düşünülen kısım Akçaabat ve Bölge Trafik arası. Bakınız tam tersi. 180 derece ters. Neden biliyor musunuz? O Söğütlü kıyısında düşünülen dolgu yol ve raylı sistem buna gerekçe gösterilecek. Kamuoyu ayağa kalktı, dolguya karşı çıktı bizde karşı çıktık. Açık söyleyeyim Büyükşehir Belediye Başkanımız da dolguya karşı. Bu proje rivayetlerle dedikodularla devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

USTAÖMEROĞLU: KANUNİ BULVARI İÇİN AĞLADIK

TMOBB Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Gürol Ustaömeroğlu, Trabzon’u hançer gibi bölen Kanuni Bulvarının ilk adımı olan Yeni Cuma için dönemin yetkilileriyle görüştüklerini belirtti. Bulvar için yetkililere, “Bu yolu yapmayın” dediklerini belirten Ustaömeroğlu, Trabzon’un viyadükler ve altgeçitler şehri olduğunu söyledi. Ustaömeroğlu, “Kanuni Bulvarı’nda çok ağladık. Günlerce bulvarın Yeni Cuma geçişi için günlerce ağladık. Belediye yetkililerine anlattık. Bu yolu yapmayın dedik. Tünelleri boşverin. Tünellere gelene kadar biz taa Yeni Cuma’nın viyadükler altında kalacağını defalarca anlattık. Bize o dönem başka ne yapılacaktı dendi. Ne kent olgusu, ne yolun dağılımı, toplayıcı özelliği… Bir yol hafızayı yok ediyorsa. Bu yolun bedeli nedir? Viyadükler altında kaldık. Yabancılaştık. Kent hafızası bitiyor. Gitti. Trabzon viyadükler, altgeçitler şehri oldu. Bu 80-90 yıllık bir süreçtir. Her gelen buna katkı verdi.” dedi.

HAMZAÇEBİ, TRABZON’U TOPYEKÛN ELEŞTİRDİ

TMOBB Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Semi Hamzaçebi, Trabzon’un birçok sorununun olduğunu ancak bunların çözümünde planlama yapılmadan anlık çözümlerle ortaya konulduğunu açıkladı. Başkan Hamzaçebi, “Trabzon’daki en büyük sorunlardan biri vadilerdeki yapılaşmalar. Kurumlar arasındaki iletişimsizlik. Hiçbir kurumun birbiriyle ilgisi yok. Altyapı ve üstyapı sorunları var. Sürekli yapılaşma var. Her yer kazılır yeniden yapılır bunun için büyük ölçekli bir çözüm düşünülmedi. Köylerdeki konutlar ve yollar gelişi güzel yapılıyor. Deniz dolgusu şuursuzca yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Yapılması planlanan büyük projelerin yer seçimi tamamen bu yerler uygun değil. Boztepe talan edildi. Boztepe’nin güzelliğini tamamen yok ettik. Mahalle ve semtlerde çocuk oyun alanları yok. Trabzon yeşil bir şehir değil. Biz anlık işler yapıyoruz. Araplara yönelindi. Araplar gittiği zaman ne yapacağız bunun planlaması yapılmadı. KTÜ’yü gerektiği yere getirememişiz. İlçe belediyelerinde mühendis yok. Tek mühendisle çalışıyorlar ve sorunlara çözüm üretmeleri imkânsız. Erdoğan Bayraktar dönemiyle başlayan bir durum var. Odalardan rapor onayının istenmemesi tamamen usulsüz raporların kamuya girişini hızlandırdı. Şu an herhangi birisi inşaat mühendisiyim diye rapor hazırlayıp herhangi bir yere verebilir. Soruşturma açılmadığı sürece ceza almazsınız.” ifadelerini kullandı.

AYDIN: TRABZON’UN DERTLERİYLE DERTLENEN YÖNETİCİLERE İHTİYAÇ VAR

Trabzon’da yapılan ya da yapılması düşünülen projelerle Trabzon’un yapboza döndüğünü belirten TMOBB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Muzaffer Aydın, sorunların çözümü noktasında Trabzon’un dertleriyle dertlenen insanların kenti yönetmesi gerektiğini söyledi. Başkan Aydın, “Trabzon’daki sorunlar çözülmüyorsa bu kenti yöneten insanların Trabzon’un dertleriyle dertlenmedikleri için oluyor. Yoksa Cumhurbaşkanımız Trabzon’a 33 milyar gönderdik diyor. Fakat bugün bakıldığında değil 33, 3 milyar bile harcanmamıştır. Son 10 yılda belki de en az gelişen illerden biri de Trabzon’dur. Denizlerimiz dolduruluyor ama pislikten denize giremiyoruz. Bütün bölgenin pisliği arıtılmadan denize veriliyor. Bölgede son yıllarda iklim değişikliği yaşanmaktadır. Trabzon olarak yılda 2 kez maalesef insan ölümlerinin gerçekleştiği su taşkınları ve heyelanları her yıl yaşıyoruz. Bürokratlar geliyor başsağlığı diliyor 2 hafta sonra bunlar unutuluyor. Evraklara güzel şeyler yazıyorlar ama bunlar gerçekleştirilmiyor. Biz halen ulaşım master planını yapamadık. Ulaşımla ilgili harcanan paraların birçoğu maalesef boşa gidiyor. Yapbozlarla uğraşıyoruz. Onun için Trabzon’daki ulaşım problemine bir türlü çözüm üretemedik. Ulaşım master planımız yok ama hafif raylı sistem projemiz var. Böyle olunca da yapılan tüm eylemler boşa gidiyor. Trabzon’un hafif raylı sisteme ihtiyacı var mı yok mu öncelikli olarak buna karar vermemiz gerekiyor. Bugün Türkiye’de hafif raylı sistem yapan illerin 20 tane varsa 19’u zarar ediyor. Bu bir gerçek…” diye konuştu.

TAFLAN: TRABZON’UN HAVASI KİRLİ

TMOBB Çevre Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Yasin Taflan, Trabzon’un havasının kirli olduğunu belirterek, “Hava kirliliği var. Şehrimiz kirli. Yeni yeni doğal gaza geçmeye başladık. Bu doğal gaza geçmekle bitmiyor. İmar denilen bir olay var. Şehirde planlar da doğru değil. Yeşil alanları doğru kullanmıyoruz. Belediye araç alıyor ancak emisyonları düşünülmüyor. Biz burada zehirleniyoruz. Bu şehir nefes almıyor. Belki de limanı kaldırmamız gerekiyor. 0 atık denen bir olay var ona geçmemiz gerekiyor. Uzungöl’ün her türlü koruması var. Ona rağmen her türlü ihlal orda olmuş.” ifadelerini kullandı.

TAFLAN: BEŞİRLİ’DEKİ KOKU TESPİTLE SONA ERER

TMOBB Çevre Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Yasin Taflan, Beşirli’deki yoğun kokunun giderilmesi noktasında kaçak atık su noktalarının tespit edilerek kapatılması gerektiğini söyledi. Başkan Taflan, “Bugün Beşirli sahilinde 28 tane menfez var. Bu menfezlerden su geliyor birtakım atıklarda geliyor ve atık su niteliği taşıyor. Demek kaçak bağlantılar var. Daha önceki belediye başkanı bununla ilgili bir çalışma başlattıklarını söylemişti. Şu an birtakım çalışmalar yapılıyor. İlk yapılması gereken kaçak atık su noktalarını tespit etmeleri gerekiyor. Yoksa ne yaparsa yapsınlar o koku devam edecek.” dedi.

HABER: Gültekin SADIKOĞLU

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
tsat 10 ay önce

tesbitler güzel de icraat yok.

Avatar
Ertan 10 ay önce

Eleştiriler konusunda hak veriyorum, ama hiç iyi işlerden bahsedilmiyor nedense.