Hasan Köse
Hasan Köse
Yazarın Makaleleri
İki Deneyin Düşündürdükleri
İnsani duyguları anlamak için hayvan deneylerinden yararlanıldığı ilgili herkesin malumdur.  Eşitlik ve adalet duygusu araştırması için iki maymun deneyine bakalım.  İlki, Frans de Waal'in, Hayanlarda Eşitlik ve Ahlak (studies...
Din-Ahlak ve Zihniyet
Ahlak, din ve ideolojilerin temel öğretilerinin söylem ve eylemleri genellikle toplumsal alanda yüzeyi kaplarken dip akıntı olarak zihniyet toplumsal bilinci şekillendirmektedir. İnsanların çoğu; kalabalıklar içinde son derece dindarlık ve ahlaki...
Millilik, Evrensellik ve Yozlaşma
Birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi yayımlandı. Belgenin amaç bölümünün başında, 'öğretmenlik mesleği, yalnızca belirlenen hedefler doğrultusunda kaynaklarla örgütlenerek öğrenciye...
Katar
Katar, Mısır'da Müslüman Kardeşler hareketi, Gazze'de Müslüman Kardeşler ile aynı temelde örgütlenmiş Hamas ve halkının kahir ekseriyeti Sünni Türkiye'yle yaklaşık aynı çizgidedir. Mısır'da Muhammed Mursi, ABD ve...
Liyakat Ölçülebilirdir
İnsanların farklı seviyelerde, birden fazla kabiliyetle doğduğu ve içinden geçtiği süreçler, imkânlar, şartlar, ilgi ve çabalarıyla bunları geliştirdiği bilinmektedir. İnsanın hangi seviyede olursa olsun 'her yeteneğinin geliştirilebileceği”...
Taban Kayar
1950 sonrası İslamcı, muhafazakâr ve dindar kesimler merkez sağ partilerin dolgu malzemesi ve siyasi kürekçisi olarak kullanılmış ve hem güverteden hem de kamaradan uzak tutulmuştur. Turgut Özal bir muhafazakâr olsa da, Anavatan Partisi bir...
Bir İntihar
Kırk yaş üstündeki hemen herkes, 'sol bir elle işlenmiş derin sağ bir eylem” olarak Özdemir Sabancı suikastını hatırlar. Otuz yaş üstü herkes de, 'sağ bir elle işlenmiş derin sağ bir eylem” olarak, Hirant Dink suikastını...
Otokrasi Şarttır
Birinci Cihan Harbi sonrasında kurulan dünya düzeninin değişim adımları 1923 – 1927, II. Meclis tarafından atıldı. Devlet yeniden yapılandırıldı ve yeni bir merkez-dünya ve merkez - çevre ilişkisi kuruldu. Dış baskıların içeride yapısal...
Devlet ve Tarikatler
Tarih din ve devletin birbirinden ayrıldığına tanıklık etmemektedir. Ayrılığına dair söylenenler efsane, olabilirliğine dair natüralist, pozitivist ve materyalist söylemler de ütopyadır. Ya din; devlet üzerinden toplumları ve devleti ya...
Töre ve Devlet
Siyaset 'in tarihten başka laboratuvarı yoktur desek ya da tarih siyasetin mektebidir desek iki cümle de çok yanlış olmaz. İbn-i Haldun, toplumların ve devletlerin insanlar gibi benzer hal ve davranışlar gösterdiklerini ve bu benzerliklerin...
Yeni Dönemin İmkânları
16 Nisan 2017 referandumuyla TC Devleti Hükümet Sistemi değişikliği kabul edildi. Referandum için AK Parti ile MHP ittifakından yaklaşık %60'a yakın bir EVET çıkması beklenirken %51.79 çıkmasının söz konusu siyasi partiler, hayırcı...
Referandum
16 Nisan 2017 Referandumunda kullanacağı oyun rengini açıklayan sanatçı ve sporcuların hemen hiç birine şaşırmadık. Bu da referandumun teknik bir sistem değişikliğinden başka anlamlar taşıdığı fikrini güçlendiriyor. Türkiye, imparatorluk...

banner108