Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Pratisyen Hekimlerde Yan Dal İhtiyacı
Sağlık hizmetlerinin belkemiğini hekimlik hizmetleri oluşturur. Hekim hem hasta, hem de sağlık hizmeti sunucusu adına karar verir, diğer paydaşların faaliyetlerini belirler. Uzun ve yorucu bir eğitim süreci vardır. Altı yıl genel (pratisyen)...
Örgütsel Adalet
Doğruluk, dürüstlük, eşitlik, hak, insaniyet, iyilik gibi anlamlara gelen adaleti, işletmeler için ilk kez 'örgütsel adalet” olarak kavramsallaştıran 1980'li yıllarda Greenberg olmuştur. Aslında örgütsel adalet kavramına dair...
Memleket Meselesi
Ekonomik ve sosyal gelişmenin iki önemli çarpanı, eğitim ve sağlık hizmetleridir. Üretken olabilecek nüfusun sağlıklı ve eğitimli olması üretim ve sosyal gelişmenin fark edilmeyen motorudur. Eğitim ülkemizin çözülememiş sorunudur. Sorunun...
İnce Sanat?
Yöneticileri etkilemek ve onların yetkileri içerisinde olan kaynaklardan ve pozisyonlardan faydalanmak zor zanaattır. Bildiğimiz gibi kaynaklar kıt, statüler nadirdir. Dolayısıyla bunların çok fazla talibi vardır. Talipler yöneticiyi etkileyip...
Kamu Hastane Birliklerinin Muhasebesi
Sağlıkta dönüşüm programı uygulamasının çatısı hükmünde 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı 2011 yılında yeniden düzenlenmişti. Yasanın yürürlüğe girmesi 2012 yılının sonunu bulmuştu. Bu yasal düzenleme...
Doçentlik Süreci
Ülkemizde, akademik unvanlar, doktora sonrası, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlüktür. Birçok ülkede aynı unvanlar Asistan Profesör, Associate Profesör ve Profesör diye adlandırılmıştır. Doktorayı veya tıpta uzmanlığı bitiren öğretim...
Mağdur Şehirlerin Makûs Talihi
Ata yurdumuz, Orta Asya'nın steplerinden kopup, batıya, daha batıya doğru başlayan göç maceramız, Anadolu'ya varınca durulmuş gibi oldu. Anadolu'yu yurt edindik. Sonra Balkanlara oradan Orta Avrupa'ya açılma girişimimiz bir...
Örgütsel Sessizlik
Sessizlik, huzur ve dinginliğin ifadesidir. Aynı zamanda rahatsızlık ve endişelerin ifade edilmeyişi… Tefekkürün kapılarını açan, doğanın içinde, sakin bir koyda kendini dinleme…... Gecenin içinde ürperme,  kimsesizlik… Patlaması...
Sınavsız Hayat
Hayatımızın her safhasında sınavlara tabi tutuluyoruz. Daha çocukken, 'Bir dalda beş kuş vardı, bir avcı ateş etti ikisini vurdu, dalda kaç kuş kaldı?” sorusuyla başlayan sınavlarımız, ana sınıfında, ilkokulda, ortaokulda, ortaokuldan...
Bilim Şöleni
Her yöre, kendine özgü güzellikleri görmek ve göstermek için, belli zamanlarda, festivaller, panayırlar, şenlikler ve şölenler düzenler. Üreticiler ve sektörler, fuarlar, sergiler yapar. Böylece hem geleneği, hem geleceği görmek imkânı...
Kamu İşletmeleri Kâr Eder mi?
Kamu toplumun tamamına verilen addır. Toplumun zımnen veya fiilen toplu sözleşmeyle (Jean Jacques Rousseau) organize olmuş şekline ise devlet denmektedir. Dolayısıyla devletin veya devlete bağlı birimlerin toplumu temsil ettiği düşünüldüğünden,...
Haydan Gelen Huya Gider
İşletmelerin temel amaçları, kâr elde etmek, sosyal fayda sağlamak, büyümek ve sürekliliktir. Aslında bu amaçlar aynı zamanda birbirini destekleyen olmazsa olmazlardır. Kamu işletmelerinde amaçlar değişmez, sadece sıralamasında bir değişiklik...
Haydan Gelen Huya Gider
İşletmelerin temel amaçları, kâr elde etmek, sosyal fayda sağlamak, büyümek ve sürekliliktir. Aslında bu amaçlar aynı zamanda birbirini destekleyen olmazsa olmazlardır. Kamu işletmelerinde amaçlar değişmez, sadece sıralamasında bir değişiklik...
Sağlıkta Ne Oldu?
Türkiye 2002'den 2012'ye kadar Sağlıkta Dönüşüm Programı ile önemli bir sağlık reformu gerçekleştirdi. Kamu hastanelerinin birleştirilmesi, kamu sağlık sigortalarının birleştirilerek, standardize edilmesi, aile hekimliği sistemi...
Good Team: Star
Ütopya AŞ'deki Good Team serüvenimiz devam ediyor. Şirketin son genel kurulunda, Akıl, Vicdan ve Cesaret'ten oluşan Good Team üyeleri ve onların her kesimden gösterdiği adaylar, Divan Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine...
Ölüm Ne Çare!
Doğarız dünyanın steplerinde… Yaşarız ömür diye bir zamanı… Varlarla yoklar karışır birbirine… Sevgiyle nefretin, gıpta ile kıskançlığın, zenginlikle fakirliğin, hastalıkla sağlığın, yalnızlıkla kimsesizliğin, doğruyla yanlışın,...
Hasta mahremiyeti sorun mu?
Mahremiyet Arapça bir kelime, haram, mahrem köklerinden gelmekte ve Türkçede gizli, kişiye özel, başkasının bilmesi, görmesi yasak olan gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Sağlık alanında; hastanın sağlık durumu ile ilgili tıbbi işlem ve...
İlacımı Eczacımın Elinden Almak İstiyorum
Bu gün yine bir Ayşe Hanım hikâyesini sizlerle paylaşacağım. Ayşe Hanım kronik hastalıklarının raporlu ilaçlarını hekimine yazdırmıştı. Oturduğu sokakta yeni bir eczane açılmıştı. 'Bu kez de ilaçlarımı bu eczaneden alayım,...
İş Yaptırmanın Sırrı
Yönetim başkası eliyle iş görmek olarak tanımlanmaktadır. Değişik amaçlarla bir işletme içinde bir araya gelmiş, değişik eğitim, kültür ve meslek sahibi kişileri, işletmenin amaçları doğrultusunda yerleştirmek, pozisyonlarını belirlemek,...
Dün-Bugün-Yarın
İnsan dört tarafı aynalarla çevrili dar bir odaya hapsedilmiş hayatı yaşar. Aynalar iç içe yansıdığı için kendini sınırsız bir geçmiş ve gelecekde görür. Akıl yönüyle büyük patlamaya, dünyanın aktif bir yıldız olmasına, soğuyarak...
Hastalar Ne İster?
Klasik ifadeyle sağlık, 'bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olsa da, bunu sağlamak çok mümkün gözükmemektedir. İmtihan için dünyaya gelmiş olan insanın önemli sınavlarından birisi de hastalıktır. Dilimizde hasta...
Neyi Yönetiyoruz?
Yöneticiler için zor olan, çok fazla değişken ve parametrenin etki ettiği işletmeyi dengelemek ve kurumsal amaçlara ulaştıracak şekilde yönetmektir. Şöyle düşünelim, biz bir şirketin veya kamu kurumunun başındaki profesyonel yöneticiyiz....
Hangi Bölümü Tercih Etsem Acaba?
Merve üniversite sınavı sonucunda başarılı sayılabilecek bir puan aldı. Ailesi ve Merve kendileri ve ülkesi için en iyi bölümü tercih etmeye çalışıyor. Tek tek bölümlerin önceki yıllardaki başarı sıralamalarına bakıyor, son birkaç...
Takip Şart
Yöneticilik başkasının eliyle iş görmek olarak tanımlanır. Yönetici başkasını iş yaptıran kişidir. İşi insanlarla ilgili olanlar bilirler, insanlar iş yapmak ve yaptırmak zordur. Herhangi bir işi yaptırmak için üstün asta yönlendirdiği...

banner89

banner108