Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Good Team: Negatif Entropi
Ütopya AŞ aracılığıyla, bir yönetimin geçirdiği süreçleri, yönetsel kavramlarıyla açıklamaya çalıştığımız Good Team yazı serisine negatif entropiyle devam ediyoruz. Hikâyeyi kısaca hatırlayacak olursak, belli bir elit yapının elinde...
Sağlık Sistemine Zamansız Bir Model Önerisi
Türk sağlık sisteminde sağlıkta dönüşüm uygulamaları sonrası 663 sayılı KHK ile başlayan ve geçen yıl 694 sayılı KHK ile devam eden sistem arayışı kararlı bir sonuca ulaşamamıştır. 663 sayılı KHK'nın getirdiği sağlık yönetim...
Hakkın Hatırı Âlidir
‘Hak', kişiye ait olandır. ‘Hukuk' ise ‘hak' kelimesinin çoğuludur. Örneğin, zekât; fakir ve düşkün olanın, zenginin malındaki hakkıdır. Bir zenginin bir fakire zekât vermesi fakirin minnetini gerektirmez. Çünkü zengin...
Sağlık Çalışanları İyileştirme Bekliyor
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları (2002-2012) sürecinde, sağlık hizmetlerine erişim, hizmet kalitesinde iyileşme, hasta memnuniyetinde artış yüksek oranda gerçekleşmişti. Böylece, Türkiye başarılı bir sağlık reformu örneği...
Maksimum Mu? Yoksa Makul Olan Mı?  
Kişisel hayatımızda veya yöneticilik faaliyetlerimizde aldığımız birçok kararın şahsımıza veya işletmemize maksimum fayda sağlamasını hedefleriz. Maksimum, mümkün olan en fazlayı elde etme... Klasik ekonominin rasyonel homoeconomis insanı...
Türkler Niçin İngilizce Konuşamaz?
Dil eğitimi ülkemizde hala çözülememiş bir sorundur. Her ne kadar 'bir dil bir insandır” tarzında özdeyişlerimiz olsa da, uygulamada karşılığını bulamıyoruz. İçimizde, anadili dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı...
İnsanın Sağlıkla İmtihanı
İnsan hayatta birçok şeyle imtihan olur. Yakışıklılığı, güzelliği veya çirkinliğiyle, fakirliği veya zenginliğiyle, çocuklarıyla, eşiyle, makamıyla, tercihleriyle… Hayatın temel imtihan sorularından biri de sağlığıdır. Sağlık...
Ene- Ego- Ben
Göklerin, yerin ve dağların tahammülünden kaçındığı ve korktuğu, insanın ise yüklendiği emanetin bir parçası ‘ene'dir. Ene, benlik veya ego olarak da adlandırılır. Ego hem kişinin benliğini, hem de bir takım isteklerini ifade...
Stratejik Yönetim
Daha hızlı dönmeye başlayan dünyada işletmelerin/kurumların ayakta diri bir şekilde kalması giderek zorlaşmaktadır. İletişim ve nakil teknolojilerinin hayal edilemeyecek şekilde hızlı gelişmesi, müşteri beklenti ve isteklerinin hızlı...
Hastane Yönetimine Profesyonel Yaklaşım
Sağlık Bakanlığı, nerdeyse bütün yöneticilerini yeniledi. Merkez ve taşra teşkilatı ve hastane yöneticilerini yeniden atadı. Bazı il ve hastanelerde, daha önce yönetim kademelerinde bulunan kişiler, yerleri değişse bile yönetime devam...
Makam Sevdası
İş dünyasında çalışanların hep ulaşmak istediği bir unvan, pozisyon, statü veya makam vardır. Bu unvan mühendis, hâkim, doktor, öğretmen, doçent, profesör gibi mesleki veya şef, birim sorumlusu, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür,...
Muhabbet
Muhabbet kâinatın yaradılışı sebebi, varlığın Sani-i'ne nispeti ve birbiriyle rabıtasıdır. Muhabbet gönüllere derç edilmiş çekirdek, bütün kâinatı kuşatacak bir hale, atmosferi aydınlatacak, ısıtacak ve dost kılacak bir sevgi...
Nazar
Kızını ve oğlunu yakın zamanda evlendirmiş olan Ayşe Teyze, Fatma Hanımla oturmuşlar sohbet ederler. Ayşe Teyze; 'Kızım çok iyi bir insan evladına düştü. Kızımın elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor, eşi eve hizmetçi bile...
Pratisyen Hekimlerde Yan Dal İhtiyacı
Sağlık hizmetlerinin belkemiğini hekimlik hizmetleri oluşturur. Hekim hem hasta, hem de sağlık hizmeti sunucusu adına karar verir, diğer paydaşların faaliyetlerini belirler. Uzun ve yorucu bir eğitim süreci vardır. Altı yıl genel (pratisyen)...
Örgütsel Adalet
Doğruluk, dürüstlük, eşitlik, hak, insaniyet, iyilik gibi anlamlara gelen adaleti, işletmeler için ilk kez 'örgütsel adalet” olarak kavramsallaştıran 1980'li yıllarda Greenberg olmuştur. Aslında örgütsel adalet kavramına dair...
Memleket Meselesi
Ekonomik ve sosyal gelişmenin iki önemli çarpanı, eğitim ve sağlık hizmetleridir. Üretken olabilecek nüfusun sağlıklı ve eğitimli olması üretim ve sosyal gelişmenin fark edilmeyen motorudur. Eğitim ülkemizin çözülememiş sorunudur. Sorunun...
İnce Sanat?
Yöneticileri etkilemek ve onların yetkileri içerisinde olan kaynaklardan ve pozisyonlardan faydalanmak zor zanaattır. Bildiğimiz gibi kaynaklar kıt, statüler nadirdir. Dolayısıyla bunların çok fazla talibi vardır. Talipler yöneticiyi etkileyip...
Kamu Hastane Birliklerinin Muhasebesi
Sağlıkta dönüşüm programı uygulamasının çatısı hükmünde 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı 2011 yılında yeniden düzenlenmişti. Yasanın yürürlüğe girmesi 2012 yılının sonunu bulmuştu. Bu yasal düzenleme...
Doçentlik Süreci
Ülkemizde, akademik unvanlar, doktora sonrası, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlüktür. Birçok ülkede aynı unvanlar Asistan Profesör, Associate Profesör ve Profesör diye adlandırılmıştır. Doktorayı veya tıpta uzmanlığı bitiren öğretim...
Mağdur Şehirlerin Makûs Talihi
Ata yurdumuz, Orta Asya'nın steplerinden kopup, batıya, daha batıya doğru başlayan göç maceramız, Anadolu'ya varınca durulmuş gibi oldu. Anadolu'yu yurt edindik. Sonra Balkanlara oradan Orta Avrupa'ya açılma girişimimiz bir...
Örgütsel Sessizlik
Sessizlik, huzur ve dinginliğin ifadesidir. Aynı zamanda rahatsızlık ve endişelerin ifade edilmeyişi… Tefekkürün kapılarını açan, doğanın içinde, sakin bir koyda kendini dinleme…... Gecenin içinde ürperme,  kimsesizlik… Patlaması...
Sınavsız Hayat
Hayatımızın her safhasında sınavlara tabi tutuluyoruz. Daha çocukken, 'Bir dalda beş kuş vardı, bir avcı ateş etti ikisini vurdu, dalda kaç kuş kaldı?” sorusuyla başlayan sınavlarımız, ana sınıfında, ilkokulda, ortaokulda, ortaokuldan...
Bilim Şöleni
Her yöre, kendine özgü güzellikleri görmek ve göstermek için, belli zamanlarda, festivaller, panayırlar, şenlikler ve şölenler düzenler. Üreticiler ve sektörler, fuarlar, sergiler yapar. Böylece hem geleneği, hem geleceği görmek imkânı...
Kamu İşletmeleri Kâr Eder mi?
Kamu toplumun tamamına verilen addır. Toplumun zımnen veya fiilen toplu sözleşmeyle (Jean Jacques Rousseau) organize olmuş şekline ise devlet denmektedir. Dolayısıyla devletin veya devlete bağlı birimlerin toplumu temsil ettiği düşünüldüğünden,...

banner108