Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Şehir Hastaneleri
Kamu yatırımlarını sürdürmek üzere birçok ülke de uygulanan kamu-özel işbirliği projeleri, ülkemizde şehir hastaneleri adıyla sağlık sektöründe de yürütülüyor. Şehir hastanelerinin yapımına zorlu bir hukuki süreç sonrasında başlandı....
Örgütsel Sinizm
Örgütsel sinizm kökeni yunan felsefesine kadar uzanan, erdemsizliğin ve bozulmanın alaycı bir şekilde eleştirilmesidir. İlk olarak Diyojen'in toplumsal yozlaşma ve bozulmayı göz önüne sermek amacıyla gündüz vakti elinde bir fenerle erdemli...
Bilimsel Yöntemle Kime Oy Verelim?
Şimdilik bir politika yazarı değilim. Yönetim, sağlık yönetimi ve insan üzerine yazılar yazıyorum. Politik görüş beyan eden bir seçim yazısı yazmayacağım. Teknik olarak seçim işleminin yönetim ve insan hayatında aldığı yeri ve doğru...
Ne Kadar Yaşayacağız?
İnsana dünyada ne kadar yaşayacağına dair verilmiş bir garanti yok. Her insan ihtimaldir ki, her an ölebilir. Ama yinede her toplumda yaşayan insanların ortalama yaşam süresi matematiksel olarak hesaplanabilmektedir. Doğuştan beklenen yaşam...
Bahar Muştusu
Kasavetli, karanlık uzun kış gecelerinin ardından, aydınlık, renkli ve coşkulu bir bahar muştusuna uyanır ruy-i zemin... Bahar; varlığın dirilişi ve ihyası, enva-ı rengin bütün tonlarda inşaası, hareket ve canlılığın neş'esi,...
Hastanın Rızası Var mı?
Her ne kadar ülkemizde hasta hakları AB sürecinde, uyum yasalarıyla gündeme gelmiş olsa da hastanın rızasının alınması ve mahremiyetinin (özel hayatının) korunması anayasal haklardandır. Anayasamızın temel haklar kısmındaki 17. ve 20....
Haset
İnsan birçok his ve duygu ile donatılmıştır. Bu his ve duygularını vicdani ve insani bir şekilde yönlendirmesiyle ancak insan olur. İman ile nurlandırmasıyla sultan olur. Fakat bu duygu ve cihazlarını nefsinin arzusu, şeytanın talimatı istikametinde...
Karar Mesafesi
Yönetim dünyasında merkezilik ve ademi merkezilik tartışıla gelmiştir. Bir işletme veya kurumda karar, problemin olduğu, yaşandığı yerdekiler tarafından mı, yoksa o işletmenin üst yönetimi tarafından mı verilmeli? Gelecek planları alt...
Özel hastanelerde mali açıdan dikkat edilecek hususlar
Sağlık hizmetleri alırken hasta ve hasta yakınlarının yaşayabileceği sorunları Ayşe Hanım'ın hikâyeleriyle anlatmaya devam ediyoruz. Ayşe Hanımın baş ağrısı şikâyetleri giderek artmıştı. Sağlıkçı olan yakın komşusu Ayten...
Sabrı Kuşanmak
Kişisel ve iş hayatımızda başarıya ulaşmanın yolu ancak sabırla mümkündür. Yaşadığımız deni dünya ve fani hayat ne yazık ki bizi iyilikten çok kötülüğe, yardımlaşmadan çok düşmanlığa, yapmaktan çok yıkmaya, yaşatmaktan çok...
Good Team: Negatif Entropi
Ütopya AŞ aracılığıyla, bir yönetimin geçirdiği süreçleri, yönetsel kavramlarıyla açıklamaya çalıştığımız Good Team yazı serisine negatif entropiyle devam ediyoruz. Hikâyeyi kısaca hatırlayacak olursak, belli bir elit yapının elinde...
Sağlık Sistemine Zamansız Bir Model Önerisi
Türk sağlık sisteminde sağlıkta dönüşüm uygulamaları sonrası 663 sayılı KHK ile başlayan ve geçen yıl 694 sayılı KHK ile devam eden sistem arayışı kararlı bir sonuca ulaşamamıştır. 663 sayılı KHK'nın getirdiği sağlık yönetim...
Hakkın Hatırı Âlidir
‘Hak', kişiye ait olandır. ‘Hukuk' ise ‘hak' kelimesinin çoğuludur. Örneğin, zekât; fakir ve düşkün olanın, zenginin malındaki hakkıdır. Bir zenginin bir fakire zekât vermesi fakirin minnetini gerektirmez. Çünkü zengin...
Sağlık Çalışanları İyileştirme Bekliyor
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları (2002-2012) sürecinde, sağlık hizmetlerine erişim, hizmet kalitesinde iyileşme, hasta memnuniyetinde artış yüksek oranda gerçekleşmişti. Böylece, Türkiye başarılı bir sağlık reformu örneği...
Maksimum Mu? Yoksa Makul Olan Mı?  
Kişisel hayatımızda veya yöneticilik faaliyetlerimizde aldığımız birçok kararın şahsımıza veya işletmemize maksimum fayda sağlamasını hedefleriz. Maksimum, mümkün olan en fazlayı elde etme... Klasik ekonominin rasyonel homoeconomis insanı...
Türkler Niçin İngilizce Konuşamaz?
Dil eğitimi ülkemizde hala çözülememiş bir sorundur. Her ne kadar 'bir dil bir insandır” tarzında özdeyişlerimiz olsa da, uygulamada karşılığını bulamıyoruz. İçimizde, anadili dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı...
İnsanın Sağlıkla İmtihanı
İnsan hayatta birçok şeyle imtihan olur. Yakışıklılığı, güzelliği veya çirkinliğiyle, fakirliği veya zenginliğiyle, çocuklarıyla, eşiyle, makamıyla, tercihleriyle… Hayatın temel imtihan sorularından biri de sağlığıdır. Sağlık...
Ene- Ego- Ben
Göklerin, yerin ve dağların tahammülünden kaçındığı ve korktuğu, insanın ise yüklendiği emanetin bir parçası ‘ene'dir. Ene, benlik veya ego olarak da adlandırılır. Ego hem kişinin benliğini, hem de bir takım isteklerini ifade...
Stratejik Yönetim
Daha hızlı dönmeye başlayan dünyada işletmelerin/kurumların ayakta diri bir şekilde kalması giderek zorlaşmaktadır. İletişim ve nakil teknolojilerinin hayal edilemeyecek şekilde hızlı gelişmesi, müşteri beklenti ve isteklerinin hızlı...
Hastane Yönetimine Profesyonel Yaklaşım
Sağlık Bakanlığı, nerdeyse bütün yöneticilerini yeniledi. Merkez ve taşra teşkilatı ve hastane yöneticilerini yeniden atadı. Bazı il ve hastanelerde, daha önce yönetim kademelerinde bulunan kişiler, yerleri değişse bile yönetime devam...
Makam Sevdası
İş dünyasında çalışanların hep ulaşmak istediği bir unvan, pozisyon, statü veya makam vardır. Bu unvan mühendis, hâkim, doktor, öğretmen, doçent, profesör gibi mesleki veya şef, birim sorumlusu, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür,...
Muhabbet
Muhabbet kâinatın yaradılışı sebebi, varlığın Sani-i'ne nispeti ve birbiriyle rabıtasıdır. Muhabbet gönüllere derç edilmiş çekirdek, bütün kâinatı kuşatacak bir hale, atmosferi aydınlatacak, ısıtacak ve dost kılacak bir sevgi...
Nazar
Kızını ve oğlunu yakın zamanda evlendirmiş olan Ayşe Teyze, Fatma Hanımla oturmuşlar sohbet ederler. Ayşe Teyze; 'Kızım çok iyi bir insan evladına düştü. Kızımın elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor, eşi eve hizmetçi bile...
Pratisyen Hekimlerde Yan Dal İhtiyacı
Sağlık hizmetlerinin belkemiğini hekimlik hizmetleri oluşturur. Hekim hem hasta, hem de sağlık hizmeti sunucusu adına karar verir, diğer paydaşların faaliyetlerini belirler. Uzun ve yorucu bir eğitim süreci vardır. Altı yıl genel (pratisyen)...

banner89