Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Para Para Para
Para MÖ. 7. yüzyılda Lidya Kralı Giges'in hayatımıza soktuğu bir mübadele, değişim aracı… Para, devletçe bastırılan, satın alma gücü olan, taşınabilir, alt birimlere bölünebilir, uzun ömürlü olan ve makbul olan şeydir. Para,...
Sağlıkta Devrim: Dijitalleşme
Teknoloji Nere' başlıklı yazımızda, teknolojinin genel bir tarihçesini özetlemiştik. Son geldiğimiz nokta, teknoloji 4.0'dır. Dördüncü endüstri devrimi… Teknoloji 4.0'ın sağlığa yansıması sağlık sektöründe birçok...
İman Muhasebesi
'Soruverse: Ben neyim ve bu hal neyin nesi?/Yetiş, yetiş, ey sonsuz varlık muhasebesi.” Hayatın ve varlığın bir muhasebesi var. Günümüzün, ayımızın, yılımızın ve yaşamışlığımızın muhasebesi… Bizler 'ipi boynuna atılmış”...
Yeni Dönemde Sağlık
Yönetim Oyunları Türkiye yürütme erkini yeniden yapılandırarak 'Başkanlık” yönetim sistemine geçti. Başkanlık sistemi, yürütme erkinin yasamadan ayrılması ve yürütmenin yasama karşısında güçlendirilmesi olarak özetlenebilir....
Yusuf Olmak
Hz. Yusuf'un hayatı ayette ifade edildiği gibi '… soranlara nice ibretler” olan bir maceradır. Yakup (AS)'ın oniki oğlundan biri olan Yusuf (AS)'un güzelliği, zekiliği ve babasının sevgisi yüzünden, kardeşleri tarafından...
Sizin Hekiminiz Hangisi?
İnsanların davranışları faklılık gösterdiği gibi, hekimlerinde hastaya karşı davranışları farklılık gösterir. Aslında hepimiz aynı toplumun bireyleriz. Mesleğimiz bizi bir miktar değiştirse de toplumsal özelliklerimizi mesleğimizin...
Kılavuzu Karga Olanın…
Kurum veya işletme üst yöneticisi genellikle işletmenin bir alanından yetişerek, zaman içerisinde yönetimin başına gelir. Bu nedenle, işletmenin diğer alanlarında yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Örneğin finansçı; teknik, insan kaynakları...
Bayram Sevinci
İnsanın yaradılış gayesini yaşadığı çok önemli bir ayın sonunda, mükâfatı olan bayramın arifesindeyiz. Ramazan nefsimizin terbiyesinde, kişisel hayatımızı gözden geçirme ve düzenlemede, ibadetlerin manasını kavramada, sosyal hayatı...
Kim Doğru Biliyor?
Bir gün parka otururken yan tarafımda iki-üç kişinin hararetle tartıştığını gördüm. Her biri diğerinin tam tersi fikirleri savunuyor, birbirlerini cahillikle suçluyorlardı. Bu şahısların, tartıştıkları konu hakkında hiçbir şey bilmediklerini...
Teknoloji Nere
Örgüt teorilerinde durumsallık yaklaşımı her ne kadar 'dün dündür, bu gün bu gündür”  anlayışıyla ilkesizlik olarak yorumlansa da, aslında çevresel ve teknolojik değişikliklerin insani organizasyon yapılarını etkilediği...
Şehir Hastaneleri
Kamu yatırımlarını sürdürmek üzere birçok ülke de uygulanan kamu-özel işbirliği projeleri, ülkemizde şehir hastaneleri adıyla sağlık sektöründe de yürütülüyor. Şehir hastanelerinin yapımına zorlu bir hukuki süreç sonrasında başlandı....
Örgütsel Sinizm
Örgütsel sinizm kökeni yunan felsefesine kadar uzanan, erdemsizliğin ve bozulmanın alaycı bir şekilde eleştirilmesidir. İlk olarak Diyojen'in toplumsal yozlaşma ve bozulmayı göz önüne sermek amacıyla gündüz vakti elinde bir fenerle erdemli...
Bilimsel Yöntemle Kime Oy Verelim?
Şimdilik bir politika yazarı değilim. Yönetim, sağlık yönetimi ve insan üzerine yazılar yazıyorum. Politik görüş beyan eden bir seçim yazısı yazmayacağım. Teknik olarak seçim işleminin yönetim ve insan hayatında aldığı yeri ve doğru...
Ne Kadar Yaşayacağız?
İnsana dünyada ne kadar yaşayacağına dair verilmiş bir garanti yok. Her insan ihtimaldir ki, her an ölebilir. Ama yinede her toplumda yaşayan insanların ortalama yaşam süresi matematiksel olarak hesaplanabilmektedir. Doğuştan beklenen yaşam...
Bahar Muştusu
Kasavetli, karanlık uzun kış gecelerinin ardından, aydınlık, renkli ve coşkulu bir bahar muştusuna uyanır ruy-i zemin... Bahar; varlığın dirilişi ve ihyası, enva-ı rengin bütün tonlarda inşaası, hareket ve canlılığın neş'esi,...
Hastanın Rızası Var mı?
Her ne kadar ülkemizde hasta hakları AB sürecinde, uyum yasalarıyla gündeme gelmiş olsa da hastanın rızasının alınması ve mahremiyetinin (özel hayatının) korunması anayasal haklardandır. Anayasamızın temel haklar kısmındaki 17. ve 20....
Haset
İnsan birçok his ve duygu ile donatılmıştır. Bu his ve duygularını vicdani ve insani bir şekilde yönlendirmesiyle ancak insan olur. İman ile nurlandırmasıyla sultan olur. Fakat bu duygu ve cihazlarını nefsinin arzusu, şeytanın talimatı istikametinde...
Karar Mesafesi
Yönetim dünyasında merkezilik ve ademi merkezilik tartışıla gelmiştir. Bir işletme veya kurumda karar, problemin olduğu, yaşandığı yerdekiler tarafından mı, yoksa o işletmenin üst yönetimi tarafından mı verilmeli? Gelecek planları alt...
Özel hastanelerde mali açıdan dikkat edilecek hususlar
Sağlık hizmetleri alırken hasta ve hasta yakınlarının yaşayabileceği sorunları Ayşe Hanım'ın hikâyeleriyle anlatmaya devam ediyoruz. Ayşe Hanımın baş ağrısı şikâyetleri giderek artmıştı. Sağlıkçı olan yakın komşusu Ayten...
Sabrı Kuşanmak
Kişisel ve iş hayatımızda başarıya ulaşmanın yolu ancak sabırla mümkündür. Yaşadığımız deni dünya ve fani hayat ne yazık ki bizi iyilikten çok kötülüğe, yardımlaşmadan çok düşmanlığa, yapmaktan çok yıkmaya, yaşatmaktan çok...
Good Team: Negatif Entropi
Ütopya AŞ aracılığıyla, bir yönetimin geçirdiği süreçleri, yönetsel kavramlarıyla açıklamaya çalıştığımız Good Team yazı serisine negatif entropiyle devam ediyoruz. Hikâyeyi kısaca hatırlayacak olursak, belli bir elit yapının elinde...
Sağlık Sistemine Zamansız Bir Model Önerisi
Türk sağlık sisteminde sağlıkta dönüşüm uygulamaları sonrası 663 sayılı KHK ile başlayan ve geçen yıl 694 sayılı KHK ile devam eden sistem arayışı kararlı bir sonuca ulaşamamıştır. 663 sayılı KHK'nın getirdiği sağlık yönetim...
Hakkın Hatırı Âlidir
‘Hak', kişiye ait olandır. ‘Hukuk' ise ‘hak' kelimesinin çoğuludur. Örneğin, zekât; fakir ve düşkün olanın, zenginin malındaki hakkıdır. Bir zenginin bir fakire zekât vermesi fakirin minnetini gerektirmez. Çünkü zengin...
Sağlık Çalışanları İyileştirme Bekliyor
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları (2002-2012) sürecinde, sağlık hizmetlerine erişim, hizmet kalitesinde iyileşme, hasta memnuniyetinde artış yüksek oranda gerçekleşmişti. Böylece, Türkiye başarılı bir sağlık reformu örneği...

banner89

banner108