Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Bir Rektörün Ardından
Bu yazı Ocak 2017'de bir hakkı teslim etmek ve vicdani bir borç olarak, sessiz çoğunluk adına yazılmış, bu gün gözden geçirilerek yayınlanmıştır. Gümüşhane,  Karadeniz bölgesinden Doğu Anadolu bölgesine geçişi sağlayan bir...
Danışman
Yönetim süreçlerinde görev alanlar, iki tür yetki kullanır. Müdür ve Başkan gibi sıfatları olanlar icra yetkisi, müşavir, koordinatör, danışman unvanları olanlar kurmay yetkiyle iş yaparlar. Daha doğrusu, kurmay yetkidekiler kararların...
Sağlık yöneticileri müjde bekliyor
Sağlık kuruluşları ve işletmelerinin temel fonksiyonu, toplumun sağlık statüsünü korumak ve yükseltmektir. Bunun için ülkeler hekim, hemşire, sağlık teknisyeni/teknikeri ve diğer sağlık meslek mensupları yetiştirir. Bu personelin mesleklerini...
Good Team: Entropi
 Güzel ekibin, Ütopya AŞ'de yönetime gelme ve sonrasındaki süreç daha önceki dört yazıda açıklanmıştı. Yönetimdeki rakiplerini ortadan kaldıran Akıl, Vicdan ve Cesaretten oluşan ekip, kendi içinde birbirine düşüp, iktidar...
Zemheride Yola Düşmek
Yolculuk hayatın kendisidir. Zamanda kesintisiz devam eder, mekânda fasılalarla… Vücutta süreklidir, ruhta ve gönülde aralıklarla… Ruhlar âleminden cennet veya cehenneme giderken, imtihan olduğumuz dünyada, rahm-ı maderde başlar, hak-i mezarda...
Yabancılaşma
Yabancılaşma, insanın değişik nedenlere bağlı olarak kendini içinde yaşadığı topluluk veya gruba ait hissetmemesi sonucunda ortaya çıkan aidiyetsizlik ve mutsuzluk tablosudur. Yabancılaşma değişimin sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluk halidir....
Aile Hekimliği SOS Veriyor
Ülkemizde, kişiye yönelik koruyucu ve birinci basamak tedavi edici temel sağlık hizmetleri aile hekimlikleri aracılığıyla yürütülmektedir.            Aile hekimliğine, ülke genelinde, ...
Yetenek Avcılığı
'Head-hunter” kavramı Türkçemize yetenek avcılığı olarak tercüme edildi. Yetenek avcılığı, sistemli bir çabayla yetenekli ve zeki kişileri keşfederek işletme veya örgüte kazandırma faaliyetleri diye tanımlanabilir. Uluslararası...
İnsandan İnsana
Hazreti Mevlana, sazlıktan ayrılmış kamışın ney olması hikâyesi üzerinden insanın insan-ı kâmile gidiş öyküsünün anlatır. Sazlıktan alınmış iki kamıştan bir tanesinden ses çıkması, diğerinden ise ses çıkmamasını insan-ı kâmille...
Kontrolsüz Büyüme: Kanser
            Büyüme genelde pozitif bir kavram olarak algılanmakla beraber, kontrolsüz büyüme ve çoğalma her zaman sorun olmuştur. Vücut hücrelerinin kontrolsüz çoğalması veya büyümesi...
Ahlak ve Etik İlişkisi
            İyi ile kötüyü birbirinden ayırmak olan ahlak'ın toplumsal veya kurumsal düzeyde ifadesinde daha çok etik kavramı kullanılır. Ahlak ile akıl aynı kökten beslenir. Akıl...
Karar Yapma
Yönetici karar mı verir, karar mı yapar? Bu soru dilin basitçe kullanılması görünse de, önemli bir farklılığa işaret eder.   Karar vermek, sanki bir konuda akla ilk geleni karar haline dönüştürmek gibi duruyor. Karar vermeyi ani...
Aşırı Kilo: Obezite
Çağımızın en önemli sağlık risk faktörünün obezite olduğu otoriteler tarafından ifade edilmektedir. Obezite 'aşırı kilolu olma” Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı...
Risk Yönetimi
Risk, ortaya çıkabilecek bir zarar olasılığıdır. Zarar verici olayın gerçekleşme olasılığı ve etki derecesi riskin önemini belirler. Risk, kişisel hayatımızın bir parçası olduğu gibi, sosyal yaşamın ve iş dünyasının da bir parçasıdır....
Hayatın Lisanı: Kaos
'Hayat, kesrette bir vahdettir” diye tanımlanır. Yani çokluğun iç içe birlikteliğidir. Hayatın içindeki iç içe geçmiş çokluğu bir arada algılama, anlama ve yorumlamada zorluk çektiğimiz için veya zihinsel yeteneklerimiz yetersiz...
Yeniden Başlamak
Nuh (AS) kıssasını az çok biliriz. Nuh peygambere emir gelir. Bir gemi yapar,  çok büyük bir gemi… Çevresindekiler onunla alay eder. Fakat o büyük bir teslimiyetle kendine verilen işi yapar. Gemi yapım aşamasında birçok badireler atlatır....
Check-up
  Erken teşhis hayat kurtarır. Hastalık etkenleri vücudumuza girdiğinde hemen rahatsızlık oluşturmaz. Bir süre hastalık oluşturabilecek düzeye çıkmak için kuluçka evresi geçirir. Erken teşhis, hastalık etkenini vücutta bulunduğu...
Kim Yönetici Olmalı
Yöneticilik birçok çalışanın hayalini kurduğu, mücevherlerle süslenmiş, efsunlu bir tahttır. Kişi, yöneticilik basamağına ulaştığında kendinden geçer, varlığını sonuna kadar hisseder, aklına eseni yapar, kendini gerçekleştirir,...
Üniversiteye Yerleştirme Sorunları
Ülkemiz genç nüfusu ile geleceği ümit dolu bir ülkedir. Ümidin gerçeğe dönüşmesi için genç nüfusun iyi eğitilmesi, üretken hale getirilmesi gerekir. Bu nedenle anasınıfından üniversite eğitimine kadar her aşama çok önemlidir. Son...
Safa Yatmak
Büyüklerimiz 'kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz” demişler. Günlük ve iş hayatımızda bunun örneklerini sıkça yaşarız. Bir çocuğun annesinden çekindiği için suçu kardeşine veya oyuncağının üstüne atması gibi, biz...
Sağlık Turizmi
İnsanlar dinlenme, görme ve bir takım ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaşadıkları yerlerden farklı coğrafyalara kısa süreli seyahatler yaparlar. İnsanların seyahat nedenlerinden biride sağlık arayışıdır. Sağlıklarını korumak, geliştirmek,...
Neyi Kurban Ettik?
Kadim bir ibadet kurban… İbrahim (AS) peygambere dayanıyor. Üç ilahi dinin atasına… İbrahim (AS) peygamber, ileri yaşlarda olan oğlu İsmail'i ve eşi Hacer'i Allah'ın emriyle Mekke'ye yerleştirir. Bu durum haccın ritüelleri...
Algı Yönetimi
Etrafımızda gerçekleşen olay ve olguları, duyu organlarımızla algılar, akıl süzgecimizle anlamlandırır, vicdani değerlerimizle yorumlarız. Vuku bulan olay bir iken gören duyan her kesin farklı anlamlandırması ve yorumlaması söz konusu...
Sağlıkta Şiddet
            Nerdeyse her gün hastanelerde yaşanan şiddet olayları medyaya yansıyor. Medyaya yansıyanların dışında da sağlık kurumlarında yaşanan çok sayıda şiddet olayı söz konusu…...

banner89

banner108