Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Aile Hekimliği SOS Veriyor
Ülkemizde, kişiye yönelik koruyucu ve birinci basamak tedavi edici temel sağlık hizmetleri aile hekimlikleri aracılığıyla yürütülmektedir.            Aile hekimliğine, ülke genelinde, ...
Yetenek Avcılığı
'Head-hunter” kavramı Türkçemize yetenek avcılığı olarak tercüme edildi. Yetenek avcılığı, sistemli bir çabayla yetenekli ve zeki kişileri keşfederek işletme veya örgüte kazandırma faaliyetleri diye tanımlanabilir. Uluslararası...
İnsandan İnsana
Hazreti Mevlana, sazlıktan ayrılmış kamışın ney olması hikâyesi üzerinden insanın insan-ı kâmile gidiş öyküsünün anlatır. Sazlıktan alınmış iki kamıştan bir tanesinden ses çıkması, diğerinden ise ses çıkmamasını insan-ı kâmille...
Kontrolsüz Büyüme: Kanser
            Büyüme genelde pozitif bir kavram olarak algılanmakla beraber, kontrolsüz büyüme ve çoğalma her zaman sorun olmuştur. Vücut hücrelerinin kontrolsüz çoğalması veya büyümesi...
Ahlak ve Etik İlişkisi
            İyi ile kötüyü birbirinden ayırmak olan ahlak'ın toplumsal veya kurumsal düzeyde ifadesinde daha çok etik kavramı kullanılır. Ahlak ile akıl aynı kökten beslenir. Akıl...
Karar Yapma
Yönetici karar mı verir, karar mı yapar? Bu soru dilin basitçe kullanılması görünse de, önemli bir farklılığa işaret eder.   Karar vermek, sanki bir konuda akla ilk geleni karar haline dönüştürmek gibi duruyor. Karar vermeyi ani...
Aşırı Kilo: Obezite
Çağımızın en önemli sağlık risk faktörünün obezite olduğu otoriteler tarafından ifade edilmektedir. Obezite 'aşırı kilolu olma” Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı...
Risk Yönetimi
Risk, ortaya çıkabilecek bir zarar olasılığıdır. Zarar verici olayın gerçekleşme olasılığı ve etki derecesi riskin önemini belirler. Risk, kişisel hayatımızın bir parçası olduğu gibi, sosyal yaşamın ve iş dünyasının da bir parçasıdır....
Hayatın Lisanı: Kaos
'Hayat, kesrette bir vahdettir” diye tanımlanır. Yani çokluğun iç içe birlikteliğidir. Hayatın içindeki iç içe geçmiş çokluğu bir arada algılama, anlama ve yorumlamada zorluk çektiğimiz için veya zihinsel yeteneklerimiz yetersiz...
Yeniden Başlamak
Nuh (AS) kıssasını az çok biliriz. Nuh peygambere emir gelir. Bir gemi yapar,  çok büyük bir gemi… Çevresindekiler onunla alay eder. Fakat o büyük bir teslimiyetle kendine verilen işi yapar. Gemi yapım aşamasında birçok badireler atlatır....
Check-up
  Erken teşhis hayat kurtarır. Hastalık etkenleri vücudumuza girdiğinde hemen rahatsızlık oluşturmaz. Bir süre hastalık oluşturabilecek düzeye çıkmak için kuluçka evresi geçirir. Erken teşhis, hastalık etkenini vücutta bulunduğu...
Kim Yönetici Olmalı
Yöneticilik birçok çalışanın hayalini kurduğu, mücevherlerle süslenmiş, efsunlu bir tahttır. Kişi, yöneticilik basamağına ulaştığında kendinden geçer, varlığını sonuna kadar hisseder, aklına eseni yapar, kendini gerçekleştirir,...
Üniversiteye Yerleştirme Sorunları
Ülkemiz genç nüfusu ile geleceği ümit dolu bir ülkedir. Ümidin gerçeğe dönüşmesi için genç nüfusun iyi eğitilmesi, üretken hale getirilmesi gerekir. Bu nedenle anasınıfından üniversite eğitimine kadar her aşama çok önemlidir. Son...
Safa Yatmak
Büyüklerimiz 'kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz” demişler. Günlük ve iş hayatımızda bunun örneklerini sıkça yaşarız. Bir çocuğun annesinden çekindiği için suçu kardeşine veya oyuncağının üstüne atması gibi, biz...
Sağlık Turizmi
İnsanlar dinlenme, görme ve bir takım ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaşadıkları yerlerden farklı coğrafyalara kısa süreli seyahatler yaparlar. İnsanların seyahat nedenlerinden biride sağlık arayışıdır. Sağlıklarını korumak, geliştirmek,...
Neyi Kurban Ettik?
Kadim bir ibadet kurban… İbrahim (AS) peygambere dayanıyor. Üç ilahi dinin atasına… İbrahim (AS) peygamber, ileri yaşlarda olan oğlu İsmail'i ve eşi Hacer'i Allah'ın emriyle Mekke'ye yerleştirir. Bu durum haccın ritüelleri...
Algı Yönetimi
Etrafımızda gerçekleşen olay ve olguları, duyu organlarımızla algılar, akıl süzgecimizle anlamlandırır, vicdani değerlerimizle yorumlarız. Vuku bulan olay bir iken gören duyan her kesin farklı anlamlandırması ve yorumlaması söz konusu...
Sağlıkta Şiddet
            Nerdeyse her gün hastanelerde yaşanan şiddet olayları medyaya yansıyor. Medyaya yansıyanların dışında da sağlık kurumlarında yaşanan çok sayıda şiddet olayı söz konusu…...
Para Para Para
Para MÖ. 7. yüzyılda Lidya Kralı Giges'in hayatımıza soktuğu bir mübadele, değişim aracı… Para, devletçe bastırılan, satın alma gücü olan, taşınabilir, alt birimlere bölünebilir, uzun ömürlü olan ve makbul olan şeydir. Para,...
Sağlıkta Devrim: Dijitalleşme
Teknoloji Nere' başlıklı yazımızda, teknolojinin genel bir tarihçesini özetlemiştik. Son geldiğimiz nokta, teknoloji 4.0'dır. Dördüncü endüstri devrimi… Teknoloji 4.0'ın sağlığa yansıması sağlık sektöründe birçok...
İman Muhasebesi
'Soruverse: Ben neyim ve bu hal neyin nesi?/Yetiş, yetiş, ey sonsuz varlık muhasebesi.” Hayatın ve varlığın bir muhasebesi var. Günümüzün, ayımızın, yılımızın ve yaşamışlığımızın muhasebesi… Bizler 'ipi boynuna atılmış”...
Yeni Dönemde Sağlık
Yönetim Oyunları Türkiye yürütme erkini yeniden yapılandırarak 'Başkanlık” yönetim sistemine geçti. Başkanlık sistemi, yürütme erkinin yasamadan ayrılması ve yürütmenin yasama karşısında güçlendirilmesi olarak özetlenebilir....
Yusuf Olmak
Hz. Yusuf'un hayatı ayette ifade edildiği gibi '… soranlara nice ibretler” olan bir maceradır. Yakup (AS)'ın oniki oğlundan biri olan Yusuf (AS)'un güzelliği, zekiliği ve babasının sevgisi yüzünden, kardeşleri tarafından...
Sizin Hekiminiz Hangisi?
İnsanların davranışları faklılık gösterdiği gibi, hekimlerinde hastaya karşı davranışları farklılık gösterir. Aslında hepimiz aynı toplumun bireyleriz. Mesleğimiz bizi bir miktar değiştirse de toplumsal özelliklerimizi mesleğimizin...

banner89

banner108