Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Risk Yönetimi
Risk, ortaya çıkabilecek bir zarar olasılığıdır. Zarar verici olayın gerçekleşme olasılığı ve etki derecesi riskin önemini belirler. Risk, kişisel hayatımızın bir parçası olduğu gibi, sosyal yaşamın ve iş dünyasının da bir parçasıdır....
Hayatın Lisanı: Kaos
'Hayat, kesrette bir vahdettir” diye tanımlanır. Yani çokluğun iç içe birlikteliğidir. Hayatın içindeki iç içe geçmiş çokluğu bir arada algılama, anlama ve yorumlamada zorluk çektiğimiz için veya zihinsel yeteneklerimiz yetersiz...
Yeniden Başlamak
Nuh (AS) kıssasını az çok biliriz. Nuh peygambere emir gelir. Bir gemi yapar,  çok büyük bir gemi… Çevresindekiler onunla alay eder. Fakat o büyük bir teslimiyetle kendine verilen işi yapar. Gemi yapım aşamasında birçok badireler atlatır....
Check-up
  Erken teşhis hayat kurtarır. Hastalık etkenleri vücudumuza girdiğinde hemen rahatsızlık oluşturmaz. Bir süre hastalık oluşturabilecek düzeye çıkmak için kuluçka evresi geçirir. Erken teşhis, hastalık etkenini vücutta bulunduğu...
Kim Yönetici Olmalı
Yöneticilik birçok çalışanın hayalini kurduğu, mücevherlerle süslenmiş, efsunlu bir tahttır. Kişi, yöneticilik basamağına ulaştığında kendinden geçer, varlığını sonuna kadar hisseder, aklına eseni yapar, kendini gerçekleştirir,...
Üniversiteye Yerleştirme Sorunları
Ülkemiz genç nüfusu ile geleceği ümit dolu bir ülkedir. Ümidin gerçeğe dönüşmesi için genç nüfusun iyi eğitilmesi, üretken hale getirilmesi gerekir. Bu nedenle anasınıfından üniversite eğitimine kadar her aşama çok önemlidir. Son...
Safa Yatmak
Büyüklerimiz 'kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz” demişler. Günlük ve iş hayatımızda bunun örneklerini sıkça yaşarız. Bir çocuğun annesinden çekindiği için suçu kardeşine veya oyuncağının üstüne atması gibi, biz...
Sağlık Turizmi
İnsanlar dinlenme, görme ve bir takım ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaşadıkları yerlerden farklı coğrafyalara kısa süreli seyahatler yaparlar. İnsanların seyahat nedenlerinden biride sağlık arayışıdır. Sağlıklarını korumak, geliştirmek,...
Neyi Kurban Ettik?
Kadim bir ibadet kurban… İbrahim (AS) peygambere dayanıyor. Üç ilahi dinin atasına… İbrahim (AS) peygamber, ileri yaşlarda olan oğlu İsmail'i ve eşi Hacer'i Allah'ın emriyle Mekke'ye yerleştirir. Bu durum haccın ritüelleri...
Algı Yönetimi
Etrafımızda gerçekleşen olay ve olguları, duyu organlarımızla algılar, akıl süzgecimizle anlamlandırır, vicdani değerlerimizle yorumlarız. Vuku bulan olay bir iken gören duyan her kesin farklı anlamlandırması ve yorumlaması söz konusu...
Sağlıkta Şiddet
            Nerdeyse her gün hastanelerde yaşanan şiddet olayları medyaya yansıyor. Medyaya yansıyanların dışında da sağlık kurumlarında yaşanan çok sayıda şiddet olayı söz konusu…...
Para Para Para
Para MÖ. 7. yüzyılda Lidya Kralı Giges'in hayatımıza soktuğu bir mübadele, değişim aracı… Para, devletçe bastırılan, satın alma gücü olan, taşınabilir, alt birimlere bölünebilir, uzun ömürlü olan ve makbul olan şeydir. Para,...
Sağlıkta Devrim: Dijitalleşme
Teknoloji Nere' başlıklı yazımızda, teknolojinin genel bir tarihçesini özetlemiştik. Son geldiğimiz nokta, teknoloji 4.0'dır. Dördüncü endüstri devrimi… Teknoloji 4.0'ın sağlığa yansıması sağlık sektöründe birçok...
İman Muhasebesi
'Soruverse: Ben neyim ve bu hal neyin nesi?/Yetiş, yetiş, ey sonsuz varlık muhasebesi.” Hayatın ve varlığın bir muhasebesi var. Günümüzün, ayımızın, yılımızın ve yaşamışlığımızın muhasebesi… Bizler 'ipi boynuna atılmış”...
Yeni Dönemde Sağlık
Yönetim Oyunları Türkiye yürütme erkini yeniden yapılandırarak 'Başkanlık” yönetim sistemine geçti. Başkanlık sistemi, yürütme erkinin yasamadan ayrılması ve yürütmenin yasama karşısında güçlendirilmesi olarak özetlenebilir....
Yusuf Olmak
Hz. Yusuf'un hayatı ayette ifade edildiği gibi '… soranlara nice ibretler” olan bir maceradır. Yakup (AS)'ın oniki oğlundan biri olan Yusuf (AS)'un güzelliği, zekiliği ve babasının sevgisi yüzünden, kardeşleri tarafından...
Sizin Hekiminiz Hangisi?
İnsanların davranışları faklılık gösterdiği gibi, hekimlerinde hastaya karşı davranışları farklılık gösterir. Aslında hepimiz aynı toplumun bireyleriz. Mesleğimiz bizi bir miktar değiştirse de toplumsal özelliklerimizi mesleğimizin...
Kılavuzu Karga Olanın…
Kurum veya işletme üst yöneticisi genellikle işletmenin bir alanından yetişerek, zaman içerisinde yönetimin başına gelir. Bu nedenle, işletmenin diğer alanlarında yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Örneğin finansçı; teknik, insan kaynakları...
Bayram Sevinci
İnsanın yaradılış gayesini yaşadığı çok önemli bir ayın sonunda, mükâfatı olan bayramın arifesindeyiz. Ramazan nefsimizin terbiyesinde, kişisel hayatımızı gözden geçirme ve düzenlemede, ibadetlerin manasını kavramada, sosyal hayatı...
Kim Doğru Biliyor?
Bir gün parka otururken yan tarafımda iki-üç kişinin hararetle tartıştığını gördüm. Her biri diğerinin tam tersi fikirleri savunuyor, birbirlerini cahillikle suçluyorlardı. Bu şahısların, tartıştıkları konu hakkında hiçbir şey bilmediklerini...
Teknoloji Nere
Örgüt teorilerinde durumsallık yaklaşımı her ne kadar 'dün dündür, bu gün bu gündür”  anlayışıyla ilkesizlik olarak yorumlansa da, aslında çevresel ve teknolojik değişikliklerin insani organizasyon yapılarını etkilediği...
Şehir Hastaneleri
Kamu yatırımlarını sürdürmek üzere birçok ülke de uygulanan kamu-özel işbirliği projeleri, ülkemizde şehir hastaneleri adıyla sağlık sektöründe de yürütülüyor. Şehir hastanelerinin yapımına zorlu bir hukuki süreç sonrasında başlandı....
Örgütsel Sinizm
Örgütsel sinizm kökeni yunan felsefesine kadar uzanan, erdemsizliğin ve bozulmanın alaycı bir şekilde eleştirilmesidir. İlk olarak Diyojen'in toplumsal yozlaşma ve bozulmayı göz önüne sermek amacıyla gündüz vakti elinde bir fenerle erdemli...
Bilimsel Yöntemle Kime Oy Verelim?
Şimdilik bir politika yazarı değilim. Yönetim, sağlık yönetimi ve insan üzerine yazılar yazıyorum. Politik görüş beyan eden bir seçim yazısı yazmayacağım. Teknik olarak seçim işleminin yönetim ve insan hayatında aldığı yeri ve doğru...

banner89