banner114
Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Çatışma Yönetimi
İnsan yaradılışı gereği kendisine özgüdür. Yine de bütün insanlar belirli ortak değerler ve özellikler etrafında toplanır. Her ferdin kendine özgülüğü Ehadiyetin ve insanoğlunun birlikteliği ise Vahdaniyetin tecellisidir. İnsan aynı...
Corona Virüse Gelene Kadar
İnsanoğlunun tehdit eden en önemli doğal felaketlerden biride salgın hastalıklardır. İnsanın bağışıklık sistemi tanımadığı mikroorganizmalara karşı savunmasız kalmaktadır. Bir toplulukta veya canlı türünde hayatın bir parçası haline...
Hamiyetli Nesil
Her millet genç neslini ülkenin geleceğine sahip çıkmasını sağlayacak hissiyat ve beceriyle yetiştirmeyi hedefler. Eğitim programlarını bu stratejik amaç üzerinden yapılandırılır. Geleceğimizin garanti altına alınması böyle hamiyetli...
Afetle Yaşamayı Öğreniyoruz
Kâinat ve dünya belli bir düzen ve işleyiş içerisinde yaratılmıştır. Bu işleyişin normal döngüsü içerisinde bizlerin farkında olmadığı birçok doğal aktivite gerçekleşir. Sanıldığının aksine kıtalar sürekli hareket eder. Dünyanın...
​​​​​​​Hangi Kongreye Gitsek
Kongreler bilimsel çalışmaların sergilendiği bilim şölenleridir. Her yıl bilim insanları yapmış oldukları araştırmalarını bu kongrelerde konu bazlı oturumlarda diğer meslektaş ve ilgililere sunarlar. Sorular alır, tartışırlar. Kongre...
İlaç Haddinden Aşsa Zehir Olur
Modern tıp sağlık hizmetlerini teknolojik tedavi yöntemleri ve endüstriyel ilaçlarla sunmaktadır. Gelişen tedavi yöntemleri ve her gün yeni bulunan ilaçlarla sağlık sektörü, dünyanın en önemli ticari sektörlerinden biri haline gelmiştir....
Bir Hayat Bir TL
İnsan dünyaya nazik ve nazenin bir canlı olarak gelir. Biriciktir, bir tanedir, kimseye benzemez, çok özel özellikler ve yeteneklerle donatılmıştır. Yaratılmışların zirvesindedir. Taş değildir, toprak değildir, ot değildir, ağaç değildir,...
Yardımlaşarak Yarışmak
Egoist ve çıkarcı olan insan için sosyal ve ekonomik hayatın temel kuralı rekabet ve çatışmaktır. Her insan kendi çıkarını maksimize etmek adına diğer insanlar, canlılar ve çevre ile çatışır ve rekabet eder. İnsanın etrafında sürekli...
Sağlık Sosyal Bir Sistemdir
Rızık, güvenlik ve sağlık insan hayatının en önemli bileşenlerindendir. İnsanın dünyada oluşturduğu kendi âlemi içerisinde her ne varsa bir şekilde bu üç kavramla ilişkilidir. İnsan rızık (geçim) ihtiyacını sağlıklı ve güven...
Yönetme Cesareti
Yazılarımızda iyi bir yöneticinin üç sıfatının varlığından bahsetmiştik; Akıl, Vicdan ve Cesaret. Akıl bilmeyi, vicdan insani ve ahlaki olanı ve cesaret doğru bildiğinin üzerine gidebilmeyi temsil ediyor. Cesaret yöneticinin karar alma...
Sağlık Yöneticileri
Hastanelerin sağlık sektörünün en önemli, büyük ve karmaşık işletmeleridir. Dar alanda, çok sayıda fizyolojik ve psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin, kısa süreler içerisinde yoğun sağlık ve kişisel hizmet alma beklentisi içinde oldukları...
Hürmet
Daha önceki merhamet yazımızda, toplumumuzun bağlayıcı harcının, inançlarımız, kabullerimiz, ilkelerimizin yoğurduğu hürmet ve merhamet duyguları olduğunu yazmıştık. Merhamet yukarıdan aşağıya yağan nisan yağmuru ise hürmet topraktan...
Yönetici Arayışları
Yönetim dünyanın en eski işi, yirminci yüzyılın bilimi, insanları etkileme sanatı, yaratılışın vazgeçilmezi ve içinden çıkılamayan paradoks… Bütün toplumlarda yönetim ve yönetici önemli olmuştur. Çünkü insanların yaradılışı...
Üniversite Hastaneleri Yönetimi
Üniversite hastaneleri dönemsel olarak, mali ve idari sorunlarıyla gündem olmaktadır. Bu günlerde yine üniversite hastanelerinin finansal sorunları olduğu görülmektedir. Üniversite hastaneleri, ülkemizdeki tedavi edici sağlık sisteminin en...
Teslimiyet
İnsan en kapsamlı yeteneklerle donatılmış, en güzel ve büyük nimetlerle sınanmış ve en iyinin iyisi veya en kötünün kötüsü olmaya namzet kılınmıştır. Ağır bir imtihana tabi tutulmuştur. 'Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya!/...
Hasta Şikâyetleri Yönetimi
Her hastane ve sağlık işletmesi yönetimi, hasta memnuniyetini artırmak, müşteri sadakatini sağlamak, sağlık hizmetlerinde aksaklıkları görmek, hasta ve yakınlarının beklentilerini bilmek, hizmet kalitesini geliştirmek, imaj ve marka değerini...
Başarıyı Kovalamak
İnsan hayatta başarılı olmayı arzu eder. Başarılı olmak için değişik yollar dener. Bazı insanlar hak ve adalet terazisine uygun çalışarak, gayret ederek başarıyı ulaşmayı bekler. Bir kısım ise başarıya götüren bütün yolları mubah...
Bilimsel Teşvik
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u sadece imparatorluğun başşehri değil, aynı zamanda bilim ve kültür başşehri yapmak istiyordu. Devletin bilim ve kültür üzerinde var olup, devam edeceğini biliyordu. Bunun için birçok bilim ve kültür insanını...
Örnek Hastane
Hastane denince aklımıza kalabalık yerler, ses, gürültü, havasızlık, koşuşturan, bekleyen, sabırsız, acıyla kıvranan insanlar, kirli ve karmaşık mekânlar, gergin hava, bezgin çalışanlar gelir. Saat on bir civarı polikliniklerin kalabalık...
Nezaket
İnsan, yaradılış ağacının en ucundaki meyvesidir. Varlığı için bütün kâinat gerekli iken yokluğunda hiçbir şey eksilmez. Cismen böyle olmakla beraber, insanın kıymeti manasıyladır. Çünkü meyve ağacın neticesi ve çekirdeğidir....
Ölüm İstatistiklerinin Söyledikleri
Ülkelerin sağlık düzeylerini belirlemek için yapılan uluslararası karşılaştırmalarda öne çıkan göstergelerden biride ölüm hızlarıdır.  Ölümlerin yaş gruplarına, cinsiyete, bölgelere ve nedenlere dağılımı ülkenin sağlık...
Merhamet
Her toplumu bir arada tutan ilkeler, kabuller, inançlar ve ortak duygular vardır. Tarihsel birliktelik, inanç ve insani değerlerimiz bizim toplumumuzda merhamet ve hürmet duygularını toplumsal bir harç haline getirmiştir. Merhamet zayıf olana, zorda...
Eğitim-Öğretim Başladı
Eylül ayı ülkemizde eğitim-öğretimin başladığı aydır. İnsanlık tarihi boyuncu, güvenlik, adalet, ekonomi, eğitim ve sağlık her zaman önemli konular olmuştur. Bu sorunların dile getirilmesi ve çözüm aranmasına devam edilmesi varlığımızın...
Güven Yönetimi
Hayatın etrafında dolaştığı kavramlardan birisi de güvendir. Ekonomi, siyaset, hukuk, teknoloji, toplumsal ve kişisel ilişkiler ve daha birçok kavram güven duygusunun yansımalarına göre şekil alır. Güven ortamı oluştuğunda ekonominin aktörleri...

banner108