Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Tıbbi Hata Gerçeği
Hastane ve diğer sağlık kurumlarında her gün binlerce hasta muayene edilmekte ve tıbbi işlem yapılmaktadır. İğne yaptırma, kan vermeden, beyine, kalbe girilmesi, vücudun bir parçasının kesilmesine kadar çok değişik tıbbi işlemler. Bu...
Dost Sağlık Hizmetleri
İnsanın en zayıf anı, kendi bedeni veya ruhunda bir acıyı, endişeyi yaşamasıdır. İnsan sağlığıyla ilgili sorunları algıladığında aldığı lezzetler, kurduğu hayaller yıkılır. Ölümün keşif kollarını hisseder. Ruhunu ve bedenini...
Yönetici Tuzakları: Zaman
Yöneticilerin performanslarını ve başarılarını belirleyen birçok unsurdan biride zamanı kullanma biçimidir. İçinde bulunduğu anı yaşadığını fark eden yöneticiler, anın içini planlı bir şekilde doldurmaya çalışır. Geçmiş ve gelecek...
Oy Verme Nedenleri
Kadim bir gelenek olmakla beraber, seçimle yönetici belirlemek demokrasinin kurumsal yapısıdır. Seçim oy verme işlemidir. Oy verme davranışı kişinin özgür iradesinin bir sonucudur. Oy talep edenler, bu özgür iradeyi kendi lehlerinde yönlendirmek...
MR
İnsanoğlu, sesi kaydetme ve nakletmeyi başarınca birçok yeni teknolojinin önü açıldı. Gerçi sesi kaydetmeyi başaranlar bunun önemli bir iş olduğunu anlatmakta epey zorluk çektiler. Fakat sonradan kıymeti anlaşıldı. Görüntünün kaydı...
Öze Yolculuk
İnsan, şikâyet etse de, yollar onu çağırır, o yollara düşer… Gözleri, ayakları ve varlığıyla, bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek… Dünyanın öncesinde başlayan ve ötesinde devam eden yolculuğunun mahkûmudur, varoluşunun...
Sanal Kaytarma
Çalışma hayatında mesai uygulaması gelenekseldir. İşveren çalışanın günde belli bir süre, iş yerinde kendisi için belirlenmiş mekânlarda, iş amaçlarını gerçekleştirmek üzere bulunmasını istemektedir. Çalışanlar mesai süresini...
Aile Hekimine Uzman Desteği: Konsültasyon
Konsültasyon, bir hekimin hastasının teşhis veya tedavisini belirlemek için başka bir hekime danışması olarak tanımlanabilir.  Bazen, bir hastanın sağlık sorunları veya şikâyetleri tek bir hekim veya uzmanlık alanı tarafından çözümlenemeyecek...
Yeni Âlemlerin Kapısı: İstisna
İstisnalar kaideyi bozmaz tabiri sıkça kullanılır. Böylece genel kuralların geçerliliğine atıfta bulunurken, farklılıkların olabileceği, fakat genel işleyişin esas olduğu ifade edilir. Farklı ve daha iyi olana müstesna denir. Müstesna...
Hasta Muayene Kalitesi
          Sağlık hizmetleri hekim muayenesi ile başlar. Muayene, hastayla göz teması, vücut dili, karşılama ifadeleri, hastanın şikayetlerini anlatımı, hekimin şikayetlerle ilgili bilmek istediklerini sorması, hastaya...
Zaman Yönetimi
Zaman gece ve gündüzün dönmesiyle yaşanmışlıkları ipe dizerek, bizim için anlamlı kılar. Zaman sadece içine atıldığımız ve bizi ileriye doğru taşıyan bir nehir değil, kendi bedenimiz içinde de akan bir çağlayandır. Kendini bilen...
Tarafgirlik
İnsan tarafsız olabilir mi? Nasıl tarafgir olunur? En objektifliğimizle övündüğümüz durumda bile gizli bir taraftar mıyız? Objektiflik iddiamız taraftarlığımızı gizlemek için mi? Taraftar olmak kötü bir şey mi? Taraftarla tarafgir farklı...
Sağlık harcamaları arttı mı?
Sağlık hizmetleri için harcanan para, sağlık teknolojilerinin ve hasta bakım tekniklerinin gelişmesiyle önemli rakamlara ulaştı. Sağlık hizmetleri sektörü aynı zamanda ekonomik ve istihdam açısından en önemli sektörlerden biri oldu. Bir...
Bir Rektörün Ardından
Bu yazı Ocak 2017'de bir hakkı teslim etmek ve vicdani bir borç olarak, sessiz çoğunluk adına yazılmış, bu gün gözden geçirilerek yayınlanmıştır. Gümüşhane,  Karadeniz bölgesinden Doğu Anadolu bölgesine geçişi sağlayan bir...
Danışman
Yönetim süreçlerinde görev alanlar, iki tür yetki kullanır. Müdür ve Başkan gibi sıfatları olanlar icra yetkisi, müşavir, koordinatör, danışman unvanları olanlar kurmay yetkiyle iş yaparlar. Daha doğrusu, kurmay yetkidekiler kararların...
Sağlık yöneticileri müjde bekliyor
Sağlık kuruluşları ve işletmelerinin temel fonksiyonu, toplumun sağlık statüsünü korumak ve yükseltmektir. Bunun için ülkeler hekim, hemşire, sağlık teknisyeni/teknikeri ve diğer sağlık meslek mensupları yetiştirir. Bu personelin mesleklerini...
Liyakat mi? Sadakat mi?
Bir işe eleman seçerken veya bir yönetici atarken ölçümüz ne olur? Liyakat mi?  Sadakat mi? Bilmiyorum cevabımız ne.., ama ben soruyu iki farklı şekilde yeniden sorayım. Kendi şirketimizde çalıştırmak üzere veya yönetici yapmak üzere...

banner108