banner114
Sedat Bostan
Sedat Bostan
Yazarın Makaleleri
Teslimiyet
İnsan en kapsamlı yeteneklerle donatılmış, en güzel ve büyük nimetlerle sınanmış ve en iyinin iyisi veya en kötünün kötüsü olmaya namzet kılınmıştır. Ağır bir imtihana tabi tutulmuştur. 'Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya!/...
Hasta Şikâyetleri Yönetimi
Her hastane ve sağlık işletmesi yönetimi, hasta memnuniyetini artırmak, müşteri sadakatini sağlamak, sağlık hizmetlerinde aksaklıkları görmek, hasta ve yakınlarının beklentilerini bilmek, hizmet kalitesini geliştirmek, imaj ve marka değerini...
Başarıyı Kovalamak
İnsan hayatta başarılı olmayı arzu eder. Başarılı olmak için değişik yollar dener. Bazı insanlar hak ve adalet terazisine uygun çalışarak, gayret ederek başarıyı ulaşmayı bekler. Bir kısım ise başarıya götüren bütün yolları mubah...
Bilimsel Teşvik
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u sadece imparatorluğun başşehri değil, aynı zamanda bilim ve kültür başşehri yapmak istiyordu. Devletin bilim ve kültür üzerinde var olup, devam edeceğini biliyordu. Bunun için birçok bilim ve kültür insanını...
Örnek Hastane
Hastane denince aklımıza kalabalık yerler, ses, gürültü, havasızlık, koşuşturan, bekleyen, sabırsız, acıyla kıvranan insanlar, kirli ve karmaşık mekânlar, gergin hava, bezgin çalışanlar gelir. Saat on bir civarı polikliniklerin kalabalık...
Nezaket
İnsan, yaradılış ağacının en ucundaki meyvesidir. Varlığı için bütün kâinat gerekli iken yokluğunda hiçbir şey eksilmez. Cismen böyle olmakla beraber, insanın kıymeti manasıyladır. Çünkü meyve ağacın neticesi ve çekirdeğidir....
Ölüm İstatistiklerinin Söyledikleri
Ülkelerin sağlık düzeylerini belirlemek için yapılan uluslararası karşılaştırmalarda öne çıkan göstergelerden biride ölüm hızlarıdır.  Ölümlerin yaş gruplarına, cinsiyete, bölgelere ve nedenlere dağılımı ülkenin sağlık...
Merhamet
Her toplumu bir arada tutan ilkeler, kabuller, inançlar ve ortak duygular vardır. Tarihsel birliktelik, inanç ve insani değerlerimiz bizim toplumumuzda merhamet ve hürmet duygularını toplumsal bir harç haline getirmiştir. Merhamet zayıf olana, zorda...
Eğitim-Öğretim Başladı
Eylül ayı ülkemizde eğitim-öğretimin başladığı aydır. İnsanlık tarihi boyuncu, güvenlik, adalet, ekonomi, eğitim ve sağlık her zaman önemli konular olmuştur. Bu sorunların dile getirilmesi ve çözüm aranmasına devam edilmesi varlığımızın...
Güven Yönetimi
Hayatın etrafında dolaştığı kavramlardan birisi de güvendir. Ekonomi, siyaset, hukuk, teknoloji, toplumsal ve kişisel ilişkiler ve daha birçok kavram güven duygusunun yansımalarına göre şekil alır. Güven ortamı oluştuğunda ekonominin aktörleri...
Yoğun Bakımlarda Hasta Ziyareti
Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca Beyefendi, yoğun bakım servislerinde hasta ziyaretine imkân tanıyan genelge düzenlemelerini kamuoyuna açıkladı. Bu genelge sağlık hizmetlerinin insanileşmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır....
Hemşire
İnsan, sağlığı ile ilgili bir sorunla karşılaştığında kendisini anlayacak, dinleyecek, fedakârlık ve şefkatle yardım edecek bir dost arar. Bu dost hastanelerde yatan hastalar için hemşirelerdir. Hemşire yatan hastaların en yakın dostu,...
Aileye Yönetsel Bir Bakış
Aile, evlilik ve kan bağı ile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile, aile bireylerinin içinde oldukları diğer aile kümelerini de içine alır. İnsanoğlunun temel örgütlenme biçimi olan aile; nesillerin, kültürlerin ve medeniyetin devamının...
5K
Her mesleğin kendine özgü halleri vardır. Bir meslekte başarılı olabilmek için bazı davranışları yaygınlaştırmak, bazı davranışlardan da kaçınmak gerekir. Yöneticilik profesyonel anlamda bir meslek, bazı durumlarda ise bir görevdir....
Yönetsel Uygulamalarda Kelebek Etkisi
Kelebek etkisi kavramı, Lorenz'in ifadesiyle 'Amozan ormanlarında kanat çırpan bir kelebeğin başlattığı hava akımının ABD'ye kasırga olarak ulaşması” örneği üzerinden tanımlanmaktadır. Lorenz'in bu buluşu alışılmış...
Bu Gün Bayram
Zorlu ve yorucu işlerin sonunda büyük mükâfatlar olur. Nefsi gemlemek ve kulluk şuurunu kuşanma ayının sonunda Ramazan Bayramına kavuştuk.  Bu gün bayram, karmaşık duyguları yaşandığımız bir gün... Kavuştuklarımızla kaybettiklerimiz...
Meylü’r Rahat
İnsan zahmet ve meşakkatli işleri yapmak konusunda çok isteksizdir. İçindeki dürtüler her zaman meylü'r rahat eğilimindedir. Gündelik ve iş hayatımızda kendimizi biraz gözlersek zahmetten, işten kaçma dürtüsünün bizi nasıl yönlendirdiğini...
Yönetmenin Mutlu Yolu: SADAD
Her güzellik ve kemal sahibi, güzelliğini görmek ve göstermek istemesi kaidesince, her sanatkâr, kendi içindeki güzellik ve kemali çevresel faktörler üzerinden sergilemek ister. Bu şiir, beste, resim, elbise, yemek, bina veya bir bahçe olabilir....
Yönetme Korkusu/Fear of Managing
Korku, kişisel bir ruh hali olup, çoğu zaman bizleri yapacağımız şeyden vazgeçirir, geri döndürür, hareketsiz kılar. Kişisel davranışlarımızı açıklayan, bahanelerimizi oluşturan yegâne sığınaktır. Medeni cesaret göstererek korkunun...
Anneler ve Gelecek
Ailemiz, bizim sığınağımız ve dünyadaki cennetimizdir. İnsanın doğması, büyümesi, eğitimi, terbiyesi, meslek sahibi olması, alışkanlıkları kendi yetiştiği ailesidir. İnsan, kendi genetiğini de anne ve babasından aldığı için, farkında...
Ders Çıkarmanın Sosyal Psikolojisi
Sinema perdelerinin değişip yenilenmesi gibi, yaşadığımız dünyada her gün değişir, yenilenir. Belki de, her an her şey yeniden ibda olur, inşa olur, ihya olur. Bizi yoktan var eden ve var etmeye devam eden kudret tarafından… Her şey, ne bir...
Yarını Kurtarmak
Bugünü kurtarmak daha çok ekonomik faaliyetlerle, yarını kurtarmak ise gençlerin eğitimiyle mümkündür. Ülkemizin en büyük yarın garantisi genç nüfusudur. Bu genç nüfusun yarını tasarlaması ve yapılandırması eğitim sürecinde kazandığı...
Tıbbi Hata Gerçeği
Hastane ve diğer sağlık kurumlarında her gün binlerce hasta muayene edilmekte ve tıbbi işlem yapılmaktadır. İğne yaptırma, kan vermeden, beyine, kalbe girilmesi, vücudun bir parçasının kesilmesine kadar çok değişik tıbbi işlemler. Bu...
Dost Sağlık Hizmetleri
İnsanın en zayıf anı, kendi bedeni veya ruhunda bir acıyı, endişeyi yaşamasıdır. İnsan sağlığıyla ilgili sorunları algıladığında aldığı lezzetler, kurduğu hayaller yıkılır. Ölümün keşif kollarını hisseder. Ruhunu ve bedenini...

banner108