Warning: getimagesize(/home/gunebakiscom/public_html/images/banner/aaa.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/gunebakiscom/public_html/amp/functions.php on line 0
Recep Tayyip Erdoğan ve Baybars

Recep Tayyip Erdoğan ve Baybars

Moğollar… İslâm dünyasına haçlılarla birlikte en büyük tahribatı veren katil Moğol sürüleri, hem siyasi tarihimizde hem edebiyatımızda önemli yer tutar. Cengiz Han ve ardından Hülagû Han, İslâm dünyasını yakıp yıkarken ne insanlık ne savaş hukuku tanımadı.

Öyle ki İslâm dünyasına Moğollar, ‘Yenilmez güç’ olarak büyük bir korku salmıştı. ‘Moğollar asla yenilmez, Moğollara karşı durulmaz’ korkusu İslâm dünyasının iliklerine kadar işlemişti. Aynı şekilde ‘Moğollara karşı durulamaz’ düşüncesi genç ihtiyar, yaşlı kadın bütün Müslümanların birincil endişesiydi. Öyle ki İslâm dünyasında Cengiz’in ve Hülagû’nün adını duyanlar nerdeyse korkudan bayılacak hâle gelmişti. Çocuklarını askere göndermekten çekinir hâle gelmiş ve peşinen sergilenen bir teslimiyet pekişmişti. Öyle bir kanaat oluşmuştu ki Moğollara teslim olunmaması halinde insanlık dışı vahşete maruz kalınabilirdi. Bağdat’ın Moğol katillerince yakılıp yıkılması… yağmalanması… ve yüzbinlerce Müslümanın katledilmesi şehri teslim etmeye yanaşmayan son Abbasî halifesinin şehit edilmesi, Moğol vahşetinin göstergesiydi. Bağdat’ın harap edilmesi Müslümanların yüreklerinde var olan korkuyu daha da derinleştirdi.

İşte öyle bir süreçte, çocukluğunda esir düşen ve Mısır’da büyük bir askeri deha olarak yetişen Kıpçak Türk’ü Baybars sahne aldı. Daha sonra Memluk Türkleri’nin sultanı olan bu şanlı yiğit, önce Ayn Calût’da Moğol ordularını yenmiş ve perişan etmişti. Daha sonra Anadolu’ya sefer düzenleyen Moğol orduları her seferinde karşılarında büyük komutan Baybars’ı bulmuştu. Baybars Anadolu Türkleri’yle birlikte İslam’ı korumuş, Moğolları defalarca mağlup etmiş ama hiçbir zaman Anadolu’yu Şam topraklarına katmayı düşünmemiştir. Her seferinde yardıma gelip, geri gitmiştir. Moğolların yenilmezlik tılsımını bozan Baybars, başta Türkler olmak üzere bütün İslâm dünyasına büyük bir güven aşıladı. İslâm dünyasında artık ‘Moğollarda yenilirmiş, Moğollarda mağlup edilebilirmiş’ duygusu hâkim oldu. Nitekim İslâm dünyası Baybars’ın ortaya koyduğu tarihi aksiyon sonrası yeniden kendine geldi. Adeta yeniden dirildi, gelişti, serpildi ve büyüdü. Artık Moğol sürülerinden korkulmuyordu.

Dünkü Moğolların bugünkü versiyonu ABD… Amerika, ne hukuk ne adalet tanıyor. Bütün enerjisini Müslüman halkları perişan etmek için sarf ediyor. Dünyanın neresine bakarsanız bakınız İslam’a karşı savaşan bir Amerika görürsünüz. Ne hazindir ki yüreklere saldığı korkuyla tıpkı tarihteki Moğolların bıraktığı izlenimi bıraktı. ‘Amerika yenilmez’ izlenimini.  Amerika tam bir haydut hukuku uyguluyor ve bu küresel eşkıyaya kimse bir şey diyemiyor. Dil ile itiraz edilse bile kimse eylem sergileyemiyor.  Bugünün İslâm dünyasında ‘Amerika yenilmez, Amerika’ya karşı gelinmez. Amerika’yla savaş edilmez’ duygu ve düşüncesi hâkim olmuş. Hâl böyle olunca halkın paraları ve kaynakları haksız bir biçimde Amerika’ya teslim ediliyor. Bu küresel hayduta karşı hiçbir İslâm ülkesi ‘Eşkıyalık yapma!’ diyemiyor.

Amerika korkusu, Müslümanların en yaşlısından en gencine, en okumuşundan en cahiline, en zengininden en fakirine kadar hemen herkesin amentüsü haline gelmiş. Bir tek çağın Baybars’ı hariç… Recep Tayyip Erdoğan… Erdoğan bütün İslâm âlemine, bütün dünya devletlerine, bütün milletlere ve halklara Amerika’nın terör örgütleriyle işbirliği yaptığını, çıkarı için DAEŞ’i kurarak işgal politikası uyguladığını, eşkıyalığa soyunduğunu ve son olarak Kudüs’ün Müslümanlar için kırmızıçizgi olduğunu ilan etti. Yeri ve zamanı geldiğinde Amerika’nın tuzaklarından korkmayacağımızı ilan etti. Amerika ile işbirliği içinde olan bedbaht Müslüman devlet yöneticilerine rağmen modern çağın eşkıyası Amerika’dan korkmayacağımızı duyurdu. İçimizdeki milli olmayan hainlerin Amerika’dan yana bir tavır içine girmelerine rağmen bütün dünyadaki Müslümanların yüreğine su serpti. Amerika’da halen 28 Şubat post modern darbe süreci gibi bir sürecin yaşandığını, halk iradesinin derin Amerika tarafından esir alındığını dikkat çekti. Türkiye, tarihte Baybars’ın yaptığını yapmaya yürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünün İslâm dünyasının yeni Baybars’ı olarak nitelendiriliyor. Müslümanların yüreğindeki Amerikan korkusunu silen ve korkunun üzerine yürüyen Baybars.