Warning: getimagesize(/home/gunebakiscom/public_html/images/banner/aaa.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/gunebakiscom/public_html/amp/functions.php on line 0
94 yıldır Cumhuriyet

94 yıldır Cumhuriyet

Bu topraklarda özgürlüğe, Güvene ve Aydınlığa uzandığımız yolun adıdır Cumhuriyet. Tam 94 yıldır birlikte yaşadığımız vaz geçilmezimizdir. Demokratikliğimiz bu rejim den gelir. Yüksek ahlak ve yüksek uygarlığı benimsemiş bir yapının nesilleriyiz. Bilginin, bilimsel aklın ve ileri düşüncenin felsefi ayrıcalığı içindeyiz. Böylesi bir uygarlığın nice 94 yıllara ulaşması en büyük dileğimiz.

Hukukta, Eğitimde, Sağlıkta, Sosyal hayatta, Ailede ve Ekonomide ki yaşam Cumhuriyetle güzel. Hiç kuşku yok ki, Din ve vicdan özgürlüğünün en iyi en mükemmel yaşanan rejimin adıdır. Cumhuriyet, ileri adım atmak isteyen toplulukların, millet olma heveslilerinin can suyu ve en verimli olanıdır. İşte bu Ülke bunun için Cumhuriyettir ve ilelebet devam edecektir. Biz her yıl aynı gurur ve aynı heyecanla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarız. Gerçek demokrasiyi tanımaya başladığımız ilk gündür. Bu ülkenin vatandaşları olarak hiç bir ayırıma tabi tutulmaksızın bütün haklardan eşit faydalanmaya başladığımız ilk gündür. Hak ve özgürlüklerimizin güvence altına alındığı gündür.

Kültürel boyutlarıyla tam bağımsız, vatandaşlık ve yönetim açısından ulus devlet anlayışı, din, dil, inanç ve etnik köken ayrılığı gözetmeksizin toplumsal eşitlik, ülke, ulus ve devlet bütünlüğü, Cumhuriyetin temel niteliklerine, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlılıktır. Cumhuriyet, anlatmakla bitmez yaşamak lazım. Bu ülkenin en büyük şansıdır Cumhuriyet. Her ne kadar zaman zaman bazı aykırı ve radikal uygulamalarla canımız sıkılsa da bizim güzel günlere olan inancımız hiç bir zaman sarsılmadı. 94 yıldır olduğu gibi bugünde yarında Cumhuriyetin gösterdiği yol yolumuz bu topraklar vatanımızdır.