Warning: getimagesize(/home/gunebakiscom/public_html/images/banner/aaa.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/gunebakiscom/public_html/amp/functions.php on line 0
Tonya ve turizm

Tonya ve turizm

Trabzon şayet turizmle kalkınacaksa merkeze sıkışarak olmaz. Civarının da bu keyfiyete katılması lazım. Uzungöl üzerinden Çaykara ve Bayburt yaylaları… Maçka üzerinden Zigana ve Torul Gümüşhane… Vakfıkebir ve Beşikdüzü üzerinden Tonya yaylaları…

Trabzon şayet Tonya’yı aktif turizm potansiyeli içine alamazsa, turizmini sürdürebilir hâle getiremez. Yani Tonya, Trabzon turizmi için bu kadar önemlidir. Tonya ve turizm olgusu yalnızca Trabzon için değil, Tonya için de bu kadar önemli ve mecburidir. Çimento fabrikasına karşı ayaklanan Tonya, kalkınma alternatifini turizmi öne çıkararak dillendirmiştir. Özellikle iki merkez, Trabzon turizmi için hayati değerdedir: Kalınçam ve Kadıralak…

***
Tonya’nın turizm potansiyeli bugün keşfedilmiş değildir. Tonya’nın sahipleri ve sahiplenenleri son 10 yıldır turizmi seslendirmektedir. 2012 yılında Tonya’da düzenlenen ve ilçenin sorunlarının tartışıldığı toplantıda çıkış yollarından biri olarak turizm düşünülmüş ve dile getirilmiştir. Tonya’ya Destek Platformu’nun o dönemdeki yaklaşımı bize hayli garip gelmişti. Tâ ki 2014 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi CHP Tonya Belediye Başkan Adayı değerli Hasan Kalyoncu’nun turizm projesini görene kadar. Kalınçam’a kurmayı planladığı “Tonya’nın Uzungöl’ü” maketini görene kadar.

***

Tonya ve turizm hep dikkatimizi çekmiştir. 2013 yılında dönemin Trabzon valisi rahmetli Recep Kızılcık’ı ziyaret eden bir Tonya heyeti, ilçede 350 tarihî taş evin turizme kazandırılması için çalıştıklarını anlattığında şaşırmıştık.

Tonya’da 350 taş evi kim kiralayacaktı? Yerel mimarî özellikleri korunarak restorasyonu istenirken, harcanacak paranın karşılığı nasıl alınacaktı? O tarihlerde pek şaşırdık ama şimdi artık Trabzon’a katacağı artı değeri konuşuyoruz.

***

2014 Yerel Seçimleri öncesi ilçelerin nabzını tutmak için Tonya’ya gittiğimizde eğitimci ve Sayın CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Kalyoncu’nun projeleriyle karşılaştık. İşte o tarihten sonra Tonya’nın Trabzon turizminde ayrı bir yeri olacağına inandık. Haberi manşet yaptık. Kim kazanırsa kazansın projenin hayata geçirilmesini savunduk. Kalyoncu ise konuşmasında, “Tonya için turizm vazgeçilmez önceliğimizdir. İnsanların cebine geçimlerini sağlayacak miktarda para girmesini hedefliyoruz. Bunun için Kadıralak Yaylası ve Kalınçam Vadisi’ni pilot bölgeler seçtik. Bu pilot bölgeler turizm yatırımlarımız için önemli noktalardır. Hiç şüphesiz turizm için en önemli projemiz Tonya’da bir Uzungöl örneği oluşturmaktır. Turizmden yeterli payı alacağımıza inanıyoruz. Tonya’nın doğası, havası ve ulaşımı buna müsaittir.” ifadeleriyle mega projesini açıklamıştı.

***

Bugün hükûmetin Tonya’da yapmak istediği şey işte budur. Ancak daha şimdiden gölet bahanesiyle bir karşı duruş organize ediliyor. Tonya, Trabzon turizminin dışında bırakılmak isteniyor. Kimisi muhtemel bir göletin tabiatı bozacağını, kimisi Tonyalı gençlerin asgari ücretle çalışacağını ileri sürüp karşı duruşunu süslüyor. Bu duruş önce Tonya’ya, sonra Trabzon’a yapılacak en büyük haksızlık olur. Uzungöl güzergâhındaki Çaykara örneği önümüzde. Tonya’nın önü açılırsa taş evleri, eski binaları, konakları altın değerine ulaşacak. Oluşacak tabiat parklarına gelecek olan insanlar o evleri kiralayacak. Tonya ilçesi turizmin alışveriş merkezi olacak.

Bu gerçeğe karşı durmak, Tonya’yı çok sevmekle izah edilemez. Çok severek acı çektirmek ve göçü hızlandırıp ilçeyi terk ettirmek gerçek sevgi olamaz. Dün savunulan projeye bugün başkası yapıyor diye siyaseten karşı çıkılarak gösterilen sevgi (!) kimseye inandırıcı gelmez. Tonya’yı perişan eder.

Biz Tonya’nın turizm gerçeğini içselleştireceğine… Yapılacak turizm yatırımlarına amasız ve eğersiz destek vereceğine inanıyoruz. Elbette Tonya’yı Tonyalılar kadar düşünemez ve dert edinemeyiz. Ama dışarıdan gözlemlediğimiz bazı gerçekleri paylaşmamız hoş görülmeli. Turizmi bölgesel bir bütünlük içinde nitelendiriyorsak ve Tonya bu bütünün önemli bir parçasıysa fikrimizi beyan etmek bir sorumluluk olsa gerek. Bunun için yazdık.