Warning: getimagesize(/home/gunebakiscom/public_html/images/banner/aaa.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/gunebakiscom/public_html/amp/functions.php on line 0
Başkan Gümrükçüoğlu noterden cevap gönderdi

Başkan Gümrükçüoğlu noterden cevap gönderdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı O. Fevzi Gümrükçüoğlu üç gün önceki köşe yazımızın bir bölümüne ilişkin açıklama gönderdi. Noter kanalıyla gönderilen açıklama şöyle:

 “Gazetenizin 25.08.2017 tarihli köşe yazınızda şahsımla ilgili düşüncelerinizi satırlarınıza taşımışsınız. Yazınızdaki bazı düşüncelerinize geçtiğimiz zamanlarda sorulduğunda gerekli cevapları vermiştim. Görüşlerinizin, “Kaşüstü Kavşağı” ile ilgili kısmı bugüne kadar fısıltı şeklinde olduğundan açıklama yapmamıştım. Yazınızdaki iddialarınız üzerine doğruların belirtilmesi gerekmiştir.

Yazınızdaki  “Kaşüstü’ndeki dal-çık, Büyükşehir’in üst geçitte direnişine rağmen…” diye başlayan cümlenizle, dedikodularla araştırma yapmadan büyük bir yalana ortak olmuşsunuz.

Karayollarına ait projeler ilgili Belediyeye (O ilde Büyükşehir varsa ona…) gönderilerek planlara işlenmesi sağlanır. Belediyeye intikal eden projelerde, imar komisyonları gerekli incelemeleri yapar. Bir değişiklik teklifi olursa gerekçeleri ve çözüm önerileriyle beraber Karayollarına sunulur. Karayolları da başta yol mühendisliği olmak üzere diğer kriterler açısından değerlendirip projenin son şeklini Belediyeye gönderir ve Belediye de meclis onayına sunar. Her zaman uygulanan metod bu iken, kamu kurumları tarafından belediyeye sunulan projeler gerekçesiz şekilde reddedilirse halkın zamanında hizmet alması mümkün olmaz.

Kaşüstü Kavşak Projesi’nde de tarafımızdan aynı yol izlenmiştir. Projenin Karayolları tarafından Belediyemize intikal etmesi sonrasında Mimar-Mühendis oda temsilcilerinden itiraz gelmiştir. Bu projenin üst geçit değil de dal-çık şeklinde yapılabileceğini iddia etmişlerdir. Bunun üzerine imar komisyonu, Karayolları temsilcileri ve iddia sahibi oda temsilcilerinin bir araya gelmeleri tarafımızdan sağlanmıştır. Bu görüşmeler sonrasında Karayollarının teknik açıklamaları ile meclis görüşmelerinde ilgili proje onaylanmıştır. Buna rağmen Başkan olarak bu konuda kim veya hangi kurum farklı bir proje sunarsa hiçbir tavır ortaya koymadan uygulamacı Karayollarına ileteceğimizi özellikle belirtmişimdir.

Bu süreçte bazı mühendis-mimar oda temsilcilerinin kavşak projesin de mesleklerini hatırladıklarına çok memnun olduk. Oda temsilcilerinin bazılarının proje firmalarına yaptırdığı dal-çık projesini de hiç bir art niyet olmadan Karayollarına ilettik.

Bu tablo karşısında haklı olarak “madem dal-çık projesi yapılabiliyordu neden üst geçit projesiyle yatırımcı kuruluş tarafından zaman kaybına sebebiyet verildi” sorusu akla gelmektedir. Yeni dal-çık projesi Karayollarından Belediyemize gelip İmar Komisyonunda incelendiğinde ilgili proje için Karayollarınca DSİ’den yasal zorunluluk gereği görüş talep edildiği, DSİ’nin de görüş raporunda çekincelerini belirtip risk almadığı görülünce, hiçbir projenin önünün tıkanmaması anlayışı ile Büyükşehir Belediyesi olarak proje sahibi ve yatırımcısı Karayollarına “Alınan kurum görüşlerindeki uyarıların dikkate alınması koşuluyla” denilerek, zaman kaybetmeden Meclis onayından geçirilip Karayollarına gönderilmiştir.

Bu konuyu merak edenlerin bu dosya ile ilgili Karayolları, Devlet Su İşleri görüşlerini ve Büyükşehir Meclis kararını ilgili kurumların ve Belediyemizin internet sitesinden inceleyerek ve yukarıdaki açıklamalarımızla beraber, üst geçit/dal-çık tartışmasını daha iyi yorumlayabilecekleri ve Büyükşehir Belediyesinin hiçbir proje ve öngörüye zerrece direnme veya engelleme yapmadığını tespit edecekleri açıktır.

Diğer ahkâm kesmeye kalktığınız hususları da Trabzon halkı iyi ölçer. Gerekirse defaten açıklamaya hazırız.

Sonuç olarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk için tüm yetki ve sorumluluklarını; çıkarları için entrikaların içinde olanlara ve bir takım imar usulsüzlükleri ile kamu hakkını yok sayanlara karşı yerine getirmeye devam edecektir. Belediyemizi kullanarak, devletin kurumları arasında tahriklerle, iftira ve yalanlarla amaçlarına ulaşma yolunu deneyenlere itibar edilmeyecektir. 

Büyükşehir Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bireyin haklarını da gözeterek, kamusal yararlar konusunda kanunların çizdiği sınırlar çerçevesinde hizmetimiz devam edecektir. Hiçbir yalan, iftira ve entrika halka karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmede Belediyemizi engelleyemez.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak kendimizi, her şeyi ve herkesi ilaveten sizi de Allah’a (C.C.) ve kamu vicdanına havale ediyoruz.”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı O. Fevzi Gümrükçüoğlu’nun  ne yazık ki eleştiriye hiç tahammülü yok. Makul sayılabilecek eleştirileri bile yalan, iftira ve entrika olarak nitelendiriyor. Dahası öneri ve fikir üretmeye de “Dışarıdan gazel okuma veya ahkâm kesme” diyor.

Yazdıklarımız, toplum vicdanında birikenlerin bir gazeteci sorumluluğumda zapta geçmesidir. Yorumumuzun  arkasındayız ve amaç daha yaşanabilir bir Trabzon’dur. Yorumlarımız, sahiline lağım suyu akmayan , sahili b… kokmayan, Şana’dan şehir merkezine yarım saatte değil de 10 dakikada ulaşılan, Dolmuş Cumhuriyeti olmayan, ortak akılla idare olunan bir Trabzon içindir. Aynı fikirdeyiz. Mega projelerde başarılı olan Büyükşehir Belediyesi küçük gibi görünen meselelere dokunamamıştır. Küçük meseleler birer sorun hâlini almıştır.

Açıklama yapılan dal-çık meselesinde oluşan algıya gelince, algı “Belediye direnmiş, STK’lar dal-çık demiş ve son noktayı Bakan Süleyman Soylu koymuştur.” şeklindedir. İstenirse basında yer alan haberler sıralamaya konarak kamu vicdanına sunulabilir. Daha mürekkepleri bile kurumamıştır.

Yukarıda noter kanalıyla gönderilen yazılı açıklamanın ardından bu kısa izahı düşme gereği duyduk.