Warning: getimagesize(/home/gunebakiscom/public_html/images/banner/aaa.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/gunebakiscom/public_html/amp/functions.php on line 0
Yeni Döneme Doğru

Yeni Döneme Doğru

İktidarın gündemi oldukça yoğun. Ak Parti'nin yeni dönem gündeminde parti ve hükümette değişiklikler yapılacağı gerçeğinin yanında ekonomik ve mali konularda köklü değişikliklere gidilecek. Bir taraftan yapısal reformlar, bir taraftan da Avrupa Birliği ilişkileri ve dış politik konular başta yer alıyor. Hiç kuşku yok ki referandum sonrası en önemli zorunluluklardan bir tanesi 2019 yılına kadar uyum yasalarının hazırlanarak tamamlanabilmesi.

Hükümette ve parti içinde değişikliklerin yapılacağını artık herkes iyi biliyor. Hem partideki kongre süreci hem de 2018 ' de yapılacak olan olağan kongre hazırlıkları Ak parti içindeki ve hükümet içindeki değişimleri kaçınılmaz kılmış. Yani önümüzdeki günlerde müthiş bir revizyona gidileceği bilgisini aktarmak isterim. Yapısal reformlar konusunda KDV reformu var. Bunun yanı sıra gelir vergisinde ve kurumlar vergisinde çalışmalar başlatıldı. Aynı zamanda 657 sayılı yasayla kamu çalışanlarının sürekli çalışma hakkı kaldırılarak daha esnek bir düzenlemeye gidilecek. Özel sektörde ise kıdem tazminatı konusundan başlayarak esnekleşmelere yeni bir esnekleşme katacaklar. Aynı zamanda çalışma yaşamında köklü değişime gidilmesi çalışmaları yapılacak. Üretim reformu paketi ile OSB'lerde ve teknolojide değişimler ele alınacak. Eğitim reformu ile sistem, teknolojik eğitim dahil elden geçirilecek.

Gündem o kadar dolu ki AB ile gümrük birliğinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için yeni düzenlemeler yapılırken vize serbestisi ve mülteciler konusunda söz verilen parasal desteğin söz verilen miktara yükseltilmesi konusu da ele alınacak. Yığınla müzakereler sırasında terörle mücadele yasasından tutunda basın özgürlüğüne ve tabii ki demokratikleşme adımları ile hukukun üstünlüğüne dair gözden geçirilmesi hususları gündemde. Sonuç olarak Ak Parti yeni döneme girdiğimiz bugünlerde çok zorlu iç ve dış sorunlarla boğuşuyor. Bu sorunların çözümünde ülke birliğine ve ona bağlı , "Ortak aklın" oluşturulması için toplumun bütün kesimlerinin içinde yer aldığı katılımcı bir modele ihtiyaç var.