Warning: getimagesize(/home/gunebakiscom/public_html/images/banner/aaa.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/gunebakiscom/public_html/amp/functions.php on line 0
TÜİK'in çalışması ve Trabzon...

TÜİK'in çalışması ve Trabzon...

Dedi: TÜİK, ülkedeki yaşam kalitesini ele alan bir çalışma yapmış. İnceleme fırsatı bulabildiniz mi?

Dedim: Yeterince inceledim. Başarılı bir çalışma değil. Ne kadar ciddî ve saygı duyulabilir bilemeyiz. Özellikle çalışmanın belli bölümlerinde anket uygulamasına gidilmesi önemli ve kayda değer. Diğer yaklaşımlar gerçeklikten uzak.

Dedi: Önce bir genelleme yapalım, sonra ayrıntılara inelim. Trabzon ve diğer bölge illeri eksenli bir değerlendirme yapar mısınız?

Dedim: 12 ayrı konuda yapılan bir çalışma. 12 kategori önce ayrı ayrı ele alınmış, ardından puanlar toplanıp bölünerek genel bir sıralama yapılmış. Bu sıralama bize göre gerçeklikle örtüşmüyor. Zira yollar yanlıştan yola çıkılınca yanlış sonuçlar çıkmış.

Dedi: Daha somut yaklaşabilir misiniz? Trabzon 20. sırada ve siz itiraz mı ediyorsunuz?

Dedim: Evet… Şimdi niçinini açıklayalım. Sebepleri madde made sıralayalım.

1- Konut maddesi… Trabzon, konutta 36. çıkmış. 2013 yılı değerlendirmesi. ‘Hadi o da önemli değil!’ diyelim. Sorulardan biri konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranı?.. Bu soru ile nasıl doğru bir sonuca gidilebilir? Konutta Trabzon ortalaması 36!.. Artvin 17!.. Gümüşhane 47!.. Soru da sonuç da problemli.

2- Sağlıkta Artvin 5’inci!.. Trabzon 4’üncü… Ordu 32’inci… Bebek ölüm hızını sormuşlar. Artvin’de yılda ne kadar bebek doğuyor ki? Hekim başına düşen müracaat sayısını sormuşlar!.. Artvin’deki, Gümüşhane’deki, Giresun’daki hasta Trabzon’a geliyor. Burada doktora gidiyor. Böyle bir tablo nasıl yansıtılır?

3- Çalışma hayatında Artvin 8’inci, Trabzon 56’ıncı… İstihdam ve işsizlik oranı Artvin’de elbette düşük. İnsanların göç ederek boşalttıkları şehirler daha yaşanılabilir mi oluyor? Çalışmanın ruhu yok.

4- Sivil katılımda bu bölgede Trabzon birinci olmalı. Lâkin 41’inci… Sivil katılımı mahallî idareler seçimlerine katılım oranıyla ve parti üyelikleriyle değerlendirmişler. STK’ları hiç görmemişler.

Dedi: Garip bulduğunuz bir sonucu kaydedebilir misiniz?

Dedim: Bayburt yaşam memnuniyetinde Türkiye 3.sü olmuş. Trabzon ise 55. sırada yer almış. Ordu 52… Samsun 37… Şimdi bu şıkka hangi soruların altyapı oluşturduğuna bakalım. İnsanlara bir tek soru sorulmuş: ‘Mutlu musunuz?’ Bayburt’ta yaşayanların yüzde 97’si mutluymuş!.. Yani soruya evet cevabı vermiş. Trabzon’da yaşayanların ise yüzde 55’i mutlu olmadığını söylemiş.

Dedi: Trabzon insanı zaten memnuniyetsizdir. Kolay memnun olmaz.

Dedim: Durun bir dakika. Bu sorunun hemen önünde sosyal yaşam sorusu var. Sinemayı, tiyatroyu, kişi başına düşen AVM’yi ve sosyal hayattan memnuniyeti sormuş. Trabzon’da bunların hepsi yeterince var. Ve Trabzon 12. sırada… Bayburt’ta ve Artvin’de yok. Bayburt 70. sırada, Artvin 26. sırada. Şimdi TÜİK’e sormazlar mı? Ne alâka? Şimdi Bayburt; sinema, tiyatro, sosyal alan ve AVM istemiyor mu? Gölge etmeyin biz hâlimizden memnunuz mu diyor? Sosyal yaşam alanında 12. olan Trabzon, yaşam memnuniyetinde nasıl 55. oluyor?

 

Sonuç: Evet… Trabzon en yaşanılabilir 1. vilâyet olamayabilir. Lâkin TÜİK kriterlerinin esas alarak yaptığı 20. sıra değerlendirmesi de gerçekçi değildir. Eğitim, çevre ve altyapı hizmetleri dışındaki tüm kriterler dökülüyor. 2017 yılında 2016 sonuçlarını yayımlayacağını duyuran TÜİK daha ciddî analizler yapmalıdır.