Warning: getimagesize(/home/gunebakiscom/public_html/images/banner/aaa.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/gunebakiscom/public_html/amp/functions.php on line 0
15 barodan OHAL açıklaması

15 barodan OHAL açıklaması

11. Karadeniz ve Bölge Baro Başkanları Toplantısı’nda yayımlanan ortak bildirgede OHAL sürecindeki uygulamalara değinildi

Trabzon Barosunun da katıldığı Sinop’ta yapılan 11. Karadeniz ve Bölge Baro Başkanları Toplantısı’nda yayımlanan ortak bildirgede OHAL sürecindeki uygulamalara değinildi. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez’le birlikte 15 baro başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından ortak bildirge yayımlandı. Bildirgede şu ifadeler yer verildi:

DARBECİLERDEN HESAP SORULSUN

“Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde başlayan kalkışma ile ilgili yargı süreci devam etmektedir. Diğer yandan devam eden etnik ve dinsel kimliğe bürünmüş terör, sınırlarımız dışında olmakla birlikte ülkemizin güvenliğini doğrudan etkileyen ayrılıkçı hareketler de öncelikli olarak ülke gündemini oluşturmaktadır. Darbe kalkışmasının sorumlularının yargılanması, hesabının yargı mercileri önünde sorulması konusunda baroların ve avukatların hiçbir tereddüdü bulunmamaktadır.”

MUHALİFLERİ DE İÇEREN UYGULAMALAR

“Ancak OHAL koşullarında ve KHK’ler aracılığı ile devam ettirilen bu süreçte OHAL ile ilgisi bulunmayan ve OHAL amacını aşar biçimde siyasal muhalifleri de içeren uygulamaların sürdürülmesi geçmişte yaşadığımız ve ülkemizin demokrasi tarihinde derin yaralar açarak antidemokratik izler bırakan rejimleri çağrıştırmaktadır. Özellikle ifade ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin giderek çoğalması ve yargının bu konuda araç hâline getirilmiş olması kaygılarımızı artırmıştır.”

SAVUNMA HAKKININ SUSTURULMASI KABUL EDİLEMEZ.

“Yine bu süreçte savunmaya yönelik kısıtlamaların ve fiilî saldırıların artması; meslektaşlarımızın adliyelerde, karakollarda şiddet görmesi; görevleri nedeniyle sanıklarla özdeş tutulmaları ve hatta katledilmeleri savunmaya tahammülsüzlüğün doğal sonuçlarıdır. Adil yargılanma hakkının tesisi ve adalete erişim için bıkmadan emek veren ve bağımsız yargının temel bileşeni olan savunmanın etkisiz kılınarak susturulmaya çalışmasını kabul etmemiz beklenemez.”

Berkant PARLAK

Haberler