Warning: getimagesize(/home/gunebakiscom/public_html/images/banner/aaa.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/gunebakiscom/public_html/amp/functions.php on line 0
Koruma alanı artırıldı

Koruma alanı artırıldı

Kadıralak tartışmasına Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü el koydu

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıklama yaparak Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası’yla ilgili Doğal Sit Alanı tartışmalarına son noktayı koydu. Açıklamada, 205 hektar olan koruma alanının yeni çalışma ile 785 hektara çıkarıldığı belirtilirken, bölgenin zaten mera-yayla ve orman statüsünde olduğu ve özel mülkiyete konu alan bulunmadığı kaydedildi. Çevre ve Şehircilik Trabzon İl Müdürlüğünün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ülke genelinde 644 sayılı KHK’nın geçici 6. Maddesi kapsamında doğal sit statülerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla yaptırılan, dört mevsime dayalı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonucunda; İlimiz Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası’nda mevcut sit statüsü 3. Derece Doğal Sit alanı olan 205 hektar, koruma sınırları daha da genişletilerek bir kısmı Nitelikli Doğal Koruma Alanı, bir kısmı ise Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı olarak toplamda 785 hektar olarak, 17.07.2017 tarih ve 8220 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanarak tescil edilmiştir. Hazırlanacak olan koruma amaçlı imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak olup, talepler Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca değerlendirilecektir. Ayrıca alanın tamamı mera-yayla ve orman statüsünde olup, özel mülkiyete konu alan bulunmamaktadır.”

Aydın GELLECİ

Haberler