En çok başvuru yaylalardan

ÇEVRE ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, İmar Barışı’yla ilgili merak edilen tüm ayrıntıları anlattı. Sürecin 31 Ekim 2018’de tamamlanacağını hatırlatan Çiftçi; İmar Barışı kapsamında verilen yapı kayıt belgesinin getireceği kolaylıkları, yasanın çıkma amacını, başvurunun nasıl yapılacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, İmar Barışı’yla ilgili merak edilen tüm ayrıntıları anlattı. Sürecin 31 Ekim 2018’de tamamlanacağını hatırlatan Çiftçi; İmar Barışı kapsamında verilen yapı kayıt belgesinin getireceği kolaylıkları, yasanın çıkma amacını, başvurunun nasıl yapılacağını açıkladı. Mera, orman, yayla alanlarındaki kaçak yapılara tapu verilip verilmeyeceğini ve deprem riski taşıyan kaçak yapıların durumunu da izah eden Çiftçi, Trabzon’daki başvuruların yüzde 75’inin mera, orman, yayla olarak tabir edilen alanlardaki kaçak yapıların olduğunu ifade etti. Yüzde 25’inin ise belediye alanı içindeki yerlerde olduğunu kaydeden Çiftçi, “İmar Barışı yıllardır kanayan yarayı durduracak.” dedi. Çiftçi’nin günebakış’la paylaştığı ayrıntılar:

Neden böyle bir yasaya gerek duyuldu?

Bu yasanın çıkmasının amacı kaçak yapıların yıllardır yıkım süreçlerinin yerine getirilememesinden dolayı bir kanayan yaradır.

İmar Barışı neyi kapsıyor?

18 Mayıs 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa kapsamında yapı kullanım izin belgesi almayan yapılara hiçbir şekilde ruhsat almayan yapıların kayıt altına alınarak yapı kullanım belgesi veriliyor. 3. şahıslara ait araziler veya hazineye ait olup da sosyal donatı olarak diğer kurumlara tahsis edilmeyen arsalar üzerinde olmadığı sürece her türlü yapıya “yapı kayıt belgesi” çıkarabilir.

Başvurular ne zamana kadar sürüyor?

Başvuru süreci 31 Ekim 2018 tarihinde bitmektedir. Yatırılacak ücret 31 Aralık 2018 tarihine kadar sürecektir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak neler yapıyorsunuz?

İmar Barışı’yla ilgili tüm belediye başkanlıklarımızı, kaymakamlıklarımızı, ilgili odaları bilgilendirdik. Kaymakamlıklarda muhtarların ve ilgili birimlerin davetiyle eğitim toplantıları yapıyoruz. İlçelere gidiyoruz. Bunun dışında İl Müdürlüğümüzde bir büro oluşturduk. 2 şube elemanlarımız burada hizmet vermektedir. Sistemin özü vatandaşımızın e-devlet üzerinden başvurmasıdır. Fakat e-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımıza hem bilgi veriyoruz hem başvurularına yardımcı oluyoruz.

Trabzon’da şu ana kadar kaç başvuru gerçekleşti?

Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yoğun talep var. Şimdiye kadar bize 35 binin üzerinde yapı kayıt başvurusu oldu. Bu süreç hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yapı kayıt belgesinin getireceği kolaylıklar şunlardır: Eğer bu yapıyla ilgili belediyelerin verdiği herhangi bir yıkım kararı, idarî para cezası varsa İmar Barışı’yla bunlardan kurtulabiliyor. Elektrik ve su aboneliği yapılmamışsa isterlerse yaptırabiliyorlar.

Sürecin sonucunda beklediğiniz sayı nedir ve ne kadarı kent, ne kadarı yaylalarda?

Yapı kayıt belgesinin Trabzon’da 60-80 bin arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bunun muhtemelen 40-50 bin tanesinin mera, yayla ve hazineye ait taşınmazlar üzerinde olduğu tahminindeyiz. 15-20 bine yaklaşık olanın da belediye sınırları içerisinde olacağını düşünüyoruz. Doğu Karadeniz’de mera ve yaylalarda maalesef ciddi oranda kaçak yapılaşma söz konusu.

Yaylalardaki yapılar ne olacak? Onlara da tapu verilecek mi?

Özellikle mera, yayla ve orman alanlarında “yapı kayıt belgesi” almışsalar burada yapılan işlem sadece geçici olarak elektrik ve su abonelik işlemlerinin yapılmasıdır. Bu alanlar özel kanuna tâbi olduklarından buralarda mülkiyetin tesis edilmesi mümkün değildir. Bu bir mülkiyet belgesi değildir. “Yapı kayıt belgesi” tapu yerine geçmez. İnşaat ruhsatı yerine geçmez. Bu sadece yapının kayıt altına alınma sürecidir. Şehir içinde “yapı kayıt belgesi” alanlar bunu isterlerse daha sonradan mülkiyet tapusuna dönüştürebilirler.

İmar Barışı hangi tarihe kadar yapılan yapıları kapsıyor?

31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları kapsamaktadır. Bu nedenle vatandaşların yanlış anlamaya gidip 2018 yılı içerisinde de yapı yapmaya müracaat ettikleri takdirde başvuru yapıp “yapı kayıt belgesi” alsa bile tespit edilirse bu belgeler iptal edilip ilgili yasal süreç başlayacaktır.

Bu kaçak yapılar mühendislikten geçmemiş yapılar. Ya binalar deprem riski taşıyorlarsa?

“Yapı kayıt belgesi” verildiğinde vatandaşın beyanı esas alınır. Binanın depreme dayanıklı olup olmadığıyla ilgili bir tespit söz konusu değildir. Bu değildir ki binayla ilgili yarın afet riski altındaki alan kapsamına alınmayacak. Riskli ise bina yıkılır. Bu süreçte binaların tamamının kontrol edilmesi mümkün değildir.

Söyleşi: Berkant PARLAK

Haberler