Warning: getimagesize(/home/gunebakiscom/public_html/images/banner/aaa.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/gunebakiscom/public_html/amp/functions.php on line 0
O köşkler ruhsatlıymış

O köşkler ruhsatlıymış

Çamburnu’ndaki yapılaşmaya Bakanlığın cevabı:

CUMHURİYET Halk Partisi Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Sürmene Çamburnu’nda meydana gelen yangınla ilgili birtakım iddialar ortaya atmış, Sürmene Çamburnu’nun son hâline ait olduğunu ileri sürdüğü birtakım görseller paylaşarak Orman ve Su İşleri Bakanlığını suçlamıştı. Orman Bakanı’nın Yüce Divan’da hesap vereceğini belirten Pekşen’in iddialarına Orman ve Su İşleri Bakanlığından cevap geldi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Pekşen’in iddialarının gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını, iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi. Bakanlık, “Vekilin iddialarına karşın defaatle açıklama yapmamıza ve fotoğraflarla konuyu bütün açıklığıyla kamuoyuyla paylaşmamıza rağmen hâlen bu yalanlarda ısrarcı olunmasının iyi niyet taşımadığı kanaatindeyiz.” şeklinde açıklama yaptı.

Pekşen’in görsellerini paylaştığı alanın örtü yangınının meydana geldiği alan olmadığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanlığı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Yöre mimarisine uygun ahşap orman köşklerinin yapımının sürdüğü yer 5,1 hektarlık büyüklüğüne sahip Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı’dır. Tabiat Parkı içerisinde devam eden çalışmalar, orman köşkü (kır evleri) ve günübirlik tesislerin yapımı ile alakalıdır. Bu çalışmalar 29.09.2015 tarihinde Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğümüzce onaylanan vaziyet planı doğrultusunda yapılmaktadır. Türkiye genelinde ve bu bölgede millî parkların böyle çalışmaları bulunmakta olup bunun dışında herhangi bir imalat kesinlikle söz konusu değildir.”

Söz konusu alanın örtü yangını ile kesinlikle alakası olmadığını belirten Bakanlık, daha önce yapılan tüm açıklamalara rağmen Pekşen’in iftiralarını sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık, “Ayrıca Anayasamızın 169. maddesinde; ‘Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.’ hükmü yer almaktadır. Bu sebeple yanan orman alanlarının tarla yapılması, imara ve yerleşime açılması gerek Anayasamızda yer alan hükümler gerekse 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince mümkün değildir. Bakanlığımızca yanan alanların başka bir gaye ile kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir. Orman yangınlarında zarar gören alanlar yasalarla güvence altına alınmış olup, bu alanlar yılı içerinde tekrar ormanlaştırılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Filiz YILDIRIM

Haberler